De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groentenieren met kansengroepen een experiment van Velt-Asse m.m.v. reg. Volkshogeschool en O.C.M.W. Trefdag Velt te Berchem van 4 sept. 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groentenieren met kansengroepen een experiment van Velt-Asse m.m.v. reg. Volkshogeschool en O.C.M.W. Trefdag Velt te Berchem van 4 sept. 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Groentenieren met kansengroepen een experiment van Velt-Asse m.m.v. reg. Volkshogeschool en O.C.M.W. Trefdag Velt te Berchem van 4 sept. 2011

2 Groentenieren met kansengroepen SITUERING HISTORIEK VASTSTELLINGEN PERSPECTIEVEN

3 Groentenieren met kansengroepen SITUERING 4 de strategische doelstelling van het Velt Beleidsplan 2011-2015 “Accurate organisatieontwikkeling o.a. voor rekrutering en begeleiding van nieuwe groepen en vrijwilligers, met speciale aandacht voor de sociale diversiteit “

4 Groentenieren met kansengroepen SITUERING Operationele doelstelling 14 actie 14.1. Velt bouwt verder op vroegere ervaringen met diverse doelgroepen, bijv. de ervaring met tuiniers in volkstuinen, om de sociale diversiteit binnen de organisatie te vergroten. Actie 14.2. Velt zoekt naar aanknopingspunten bij doelgroepen die nu nog niet of weinig aan bod komen, en werkt in samenwerking met relevante organisaties initiatieven uit.

5 Groentenieren met kansengroepen SITUERING Annex : provinciaal Beleidsplan Velt Vl-Brabant 4.14. provinciale programmadoel T. “ Velt Vlaams-Brabant lokt experimenten uit voor initiatieven op maat van kansengroepen, personen met een handicap, allochtonen, of anderstaligen, bij voorkeur in samenwerking met aangewezen organisaties zoals OCMW’s en sociale instellingen, buurtwerkingen, gespecialiseerde of regionale vormingsinstellingen, Huis van het Nederlands en andere gespecialiseerde vrijwilligers

6 Groentenieren met kansengroepen SITUERING jaarprogramma afd. Groot-Asse 2011 na twee jaren maandelijkse praktijkcursus experiment moestuinieren :

7 Groentenieren met kansengroepen SITUERING verruimen van doelgroep i.s.m. Arch’educ naar OCMW : aanbod voor verhogen van de zelfredzaamheid van steuntrekkers -door zelf te leren groenten telen -gezonder (eco)voedselpatroon te leren -uit sociale isolatie te treden -eigen meerwaarde te leren ontdekken -kansen op tewerkstelling te verhogen

8 Groentenieren met kansengroepen HISTORIEK sept. Aanspreken van de regionale volkshogeschool  interesse omwille van experiment educatie naar doelgroep okt. Voorstel bij hoofd soc.dienst  afspraken met team soc.assistenten  vastleggen werkwijze & (fed.) Fonds voor soc.-cult. participatie nov. Brief aan OCMW-voorzitster : vraag om stuk terrein voor tuintjes dlnrs  toezegging mits opvolging en toezicht door Velt-afdeling dec. Uiteindelijke selectie & toezegging via de sociale dienst  slechts 2 inschrijvingen jan.Start cursus  inschakeling apr.start moestuin op OCMW-terrein  maandelijks opvolging

9 Groentenieren met kansengroepen HISTORIEK Kruisborrehoeve van het OCMW met 4 perceeltjes voor cursist-appartementsbewoner

10 Groentenieren met kansengroepen voorlopige VASTSTELLINGEN -Vlotte medewerking en waardering van het OCMW -Ontlastende toelevering door de volkshogeschool -Doorgedreven selectie en toch nog moeilijke motivatie van kandidaten -Probleemloze integratie in de cursusgroep -Kennis en leervaardigheid soms vrij beperkt -Extra aandacht voor participatie en blijvende aansporing nodig -… … volgt nog evaluatie met alle partners maar zeker hernieuwde inzet voor 2012

11 Groentenieren met kansengroepen PERSPECTIEVEN volgende stap : experimenteren met allochtonen en anderstaligen in project ‘ecovolkstuinen-Zellik’ met voorzieningen voor * maatschappelijke integratie (o.a. taalverwerving) * gemeenschapsvorming * natuureducatie aan de rand van grootstad Brussel vanaf najaar 2011 gedurende 3 jaar begeleid door RISO-Vlaams-Brabant m.m.v. reg.volkshogeschool Arch’educ en Velt-Nat. OCMW, Politie AMOW en partners van het lokale welzijnsoverleg

12 Groentenieren met kansengroepen PERSPECTIEVEN in het kader van het landontwikkelingsproject ‘Molenbeek – Maalbeek’ i.s.m. Vlaams Landmaatschappij, gemeente Asse, Regionaal Landschap GC, en Natuurpunt & Velt – Asse

13 Groentenieren met kansengroepen PERSPECTIEVEN aanknopingspunten met kansengroepen zijn kansen voor Velt doorbreken van een klassiek patroon buiten het eigen het tuinpoortje treden naar (ook deze) nieuwe groepen en in netwerk met andere maatschappelijke partners mee bouwen aan een duurzame samenleving voor de toekomst Zie ook : vele gelijkaardige projecten van buurtmoestuinen, tuindelen, …


Download ppt "Groentenieren met kansengroepen een experiment van Velt-Asse m.m.v. reg. Volkshogeschool en O.C.M.W. Trefdag Velt te Berchem van 4 sept. 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google