De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master psychologie, pedagogische wetenschappen, educatieve studies MASTERPROEF Algemene informatiesessie 25.09.2012 Door programmadirecteurs prof. dr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master psychologie, pedagogische wetenschappen, educatieve studies MASTERPROEF Algemene informatiesessie 25.09.2012 Door programmadirecteurs prof. dr."— Transcript van de presentatie:

1 Master psychologie, pedagogische wetenschappen, educatieve studies MASTERPROEF Algemene informatiesessie 25.09.2012 Door programmadirecteurs prof. dr. Walter Schaeken & prof. dr. Jan Masschelein

2

3 PROGRAMMA 1.Wat is een masterproef? 2.Plagiaat 3.Keuzeprocedure masterproef 4.Modaliteiten 5.Evaluatie 6.Volgtijdelijkheid 7.Vragen

4 Wat is een masterproef? DEFINITIE = een wetenschappelijk werk: student toont vertrouwdheid aan met: het opmaken van de status quaestionis van een onderzoeksthema in het vakgebied & de vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek

5 Wat is een masterproef? TYPES (naar keuze en in afspraak met promotor) –Empirisch onderzoek (kwalitatief en/of kwantitatief) –Methodologisch onderwerp –Literatuurstudie –Combinatie –Volledige empirische onderzoekscyclus één masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk: –van “alles samen” –tot “één thema met 2 of 3 versies” –Indien psy of ped.wet. samen met mes-n: maak duidelijke afspraken met elkaar en met promotor!

6 Wat is een masterproef? VORMEN Artikel: 5000 à 9000 woorden + onderzoeksdocumentatie Rapport: –1 persoon 40 à 100 blz –2 personen max. 150 blz –3 of meer personen max. 175 blz

7 Wat is een masterproef? BEGELEIDING –Wie? promotor  domeinexpert, met eindverantwoordelijkheid voor begeleiding [co-promotor] Eventueel ook: dagelijkse begeleider (ABAP) –Taken? Advies bij planning, uitbouw, rapportage Eventuele bijsturing onderzoek Min. 3 contactmomenten per academiejaar Commentaar leveren op teksten student (binnen redelijke termijn)

8 Wat is een masterproef? STUDENT –Eindverantwoordelijkheid voor voortgang en indienen –Zelfstandigheid –Zelfwerkzaamheid –Goede organisatie –Ondernemingszin –Zelf uitvoeren onderzoek

9 Wat is een masterproef? EVALUATIE Kwaliteit van onderzoek –theoretisch kader –Vraagstelling –Onderzoeksmethode –Conclusies en kritische reflectie Academische competenties –Impact en omvang –Structuur –Presentatie en schrijfstijl Omvang van het werk Proces

10 Wat is een masterproef? ONMISBAAR Alle info en formulieren –Nota masterproef te vinden op studentenportaal http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studeren/studentenportaal/master ALLE DEADLINES worden strikt gehanteerd.  Check nota masterproef en studentenportaal!!!!

11 Plagiaat Wat is plagiaat? De K.U.Leuven definieert plagiaat als volgt: Plagiaat is elke overname van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen, …) van zichzelf of van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding. Preventie http://www.kuleuven.be/plagiaat/preventie.html

12 Plagiaat Detectie TurnItIn (1)een databank van live en gearchiveerde internetbronnen, (2)een databank van eerder opgeladen documenten (waarvan een deel eventueel afgeschermd is van andere gebruikers) en (3)een databank van tijdschriften, boeken, thesissen of andere types publicaties waarmee TurnItIn een overeenkomst heeft afgesloten. Sancties Plagiaat = fraude –Een aangepast cijfer voor het werkstuk of examen. –Geen cijfer voor het werkstuk of examen. –Geen cijfer voor alle examens tijdens de betrokken examenperiode. –Geen cijfer voor alle examens tijdens de betrokken examenperiode en verlies van het recht om nog verder examens af te leggen in dat academiejaar (= afgewezen). In dit laatste geval moet de sanctie bevestigd worden door de fraudecommissie.

13 Plagiaat http://www.kuleuven.be/plagiaat/index.html APA-regels

14 Keuzeprocedure VERNIEUWDE APPLICATIE: https://fac.ppw.kuleuven.be/dict/apps/masterproef Handleiding

15 Keuzeprocedure WELK ONDERWERP? Uitsluitend een onderwerp waarvan een promotor- academicus bereid is de leiding op zich te nemen, gelet op zijn expertisedomein. De onderwerpen van de promotoren zijn raadpleegbaar in de masterproefapplicatie. Hou rekening met de voorwaarden (bvb. éénjarige of tweejarige masterproef, een verplicht opo,…)

16 Keuzeprocedure VRIJ ONDERWERP Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat: het onderwerp aansluit bij het studieprogramma van de student & bij de onderzoeksexpertise van een promotor. Mogelijke promotoren zijn vanaf half augustus terug te vinden op het studentenportaal of in de applicatie. de student contact heeft opgenomen met een mogelijke promotor om het onderwerp te bespreken & een “voorakkoord” te sluiten (promotoren kunnen de begeleiding weigeren) de student uiterlijk op de dag van de eerste keuzeronde een overeenkomst formulier binnenbrengt.

17 Keuzeprocedure Fase 1 : KENNISMAKING met de voorgestelde onderwerpen (vanaf medio augustus) Fase 2 : INFORMEREN –Een ALGEMENE INFORMATIESESSIE (nu) –GEEN SPECIFIEKE INFORMATIESESSIES per onderzoekscentrum –WEL: extra informatie over een onderwerp terug te vinden in masterproefapplicatie (bv. via spreekuur, via email,…)

18 Keuzeprocedure Fase 3 : EERSTE KEUZERONDE + RESULTAAT –Verplicht drie voorkeuronderwerpen invullen op de webtoepassing –Uiterlijk op dinsdag 2 oktober om 12u –Resultaat enkele uren later zichtbaar –Deadline indienen vrije onderwerpen (formulier studentenportaal + aangeven in applicatie) Fase 4 : TWEEDE KEUZERONDE + RESULTAAT –Tweede keuzeronde voor studenten die nog geen onderwerp kregen toegewezen –Via de applicatie drie nieuwe keuzeonderwerpen –Uiterlijk op donderdag 4 oktober om 12u –Resultaat enkele uren later zichtbaar

19 Keuzeprocedure Fase 5 : DERDE KEUZERONDE + RESULTAAT –Derde keuzeronde voor studenten die nog geen onderwerp kregen toegewezen –via de applicatie drie nieuwe keuzeonderwerpen –uiterlijk op maandag 8 oktober 12u. –Resultaat enkele uren later zichtbaar Fase 6 : ONDERWERPLOZE STUDENTEN –Onderwerploze studenten: contact opnemen met studentenadministratie om oplossing te zoeken vóór woensdag 10 oktober 17u (masterproef@ppw.kuleuven.be)masterproef@ppw.kuleuven.be

20 Keuzeprocedure TOEWIJZING ONDERWERPEN –Loting –Op basis van voorkeursvolgorde student –Op basis van afstudeerrichting/opleiding Een student kan kiezen voor elk onderwerp, maar de afstudeerrichting(en)/opleiding(en) die opgegeven zijn, hebben voorrang bij de loting

21 PSY + PW equivalent aan 4 maanden voltijds werk, gespreid over 2 academiejaren Masterproef, deel 1: project –10 studiepunten –Beoordeling: slagen/niet-slagen Masterproef, deel 2: onderzoek en rapportering –14 studiepunten –Punten op 20 MES (uitdovend) Equivalent aan 2,5 voltijds werk, gespreid over 1 academiejaar Masteproef –15 studiepunten –punten op 20 MES (nieuw programma) Equivalent aan 4 maanden voltijds werk, gespreid over 1 academiejaar Masterproef –24 studiepunten –punten op 20 Modaliteiten

22 PSY + PW MES Tussentijdse evaluatie Vóór het begin van het tweede semester van het masterjaar indienen bij promotor Inhoud: -Afbakening thema -Concrete probleem- en vraagstelling -Schets van methodologie -Stand van zaken: gelezen en nog te lezen literatuur, etc. -Tijdsplanning van komende werkzaamheden 1 à 2 pagina’s De student krijgt feedback over de sterke en zwakke punten van het rapport Modaliteiten Tussentijds rapport MP,deel 1: tegen einde 2e semester 1 e jaar indienen bij promotor Een uitgewerkt plan −een afbakening van het onderwerp −een concrete probleem- en vraagstelling −een schets van de methodologie −een tijdsplanning −afspraken inzake de verdere begeleiding −een lijst van gelezen en nog te lezen literatuur. Een substantieel inhoudelijk stuk −substantiële bijdrage −inhoud  voldoende wetenschappelijk −wetenschappelijke rapportering −kritisch-creatieve inbreng

23 Evaluatie Een student heeft recht op 4 examenkansen, met een maximum van 2 examenkansen per academiejaar. Het niet indienen van de masterproef (deel 2 voor pedagogen en psychologen) geldt in de juni- en septemberzittijd eveneens als het opnemen van een examenkans. Meer informatie hierover is terug te vinden in het onderwijs- en examenreglement. Indien de student kan afstuderen in januari, kan men de student, na overleg met de promotor, vervroegd indienen in de januari-zittijd.

24 Evaluatie 1 promotor, 2 beoordelaars Geen verdediging Wel evaluatiecommissie indien –1 onvoldoende –meer dan vier punten verschil tussen hoogste en laatste score –Student wordt via mail op de hoogte gebracht

25 PSY + PW MP, deel 1 kan alleen worden opgenomen, indien men het diploma/getuigschrift behaald heeft van één van volgende opleidingen –Bachelor PW –Bachelor OWK –Bachelor PSY –Schakelprogramma/Voorbereiding sprogramma/verkorte bachelor PW/PSY/OWK MP, deel 2 kan worden opgenomen, indien men MP, deel 1 opneemt of opgenomen heeft. MES De masterproef kan worden opgenomen, indien men het diploma/getuigschrift behaald heeft van één van volgende opleidingen: –Schakelprogramma MESN (Leuven/Kortrijk) –Voorbereidingsprogramma MESN (Leuven/Kortrijk) –Bachelor PW –Bachelor OWK Volgtijdelijkheid

26 Overzicht belangrijke data Wat?Datum? Start doorgeven keuzes26 september (of 27 september) Start keuzeronde 1 + resultaat2 oktober (12 u) Deadline indienen vrij onderwerpen2 oktober (12 u) Start keuzeronde 2 + resultaat4 oktober (12 u) Start keuzeronde 3 + resultaat8 oktober (12 u) Contact SA indien geen onderwerp10 oktober (17u) Problemen met applicatie: vanaf 27 september: masterproef@ppw.kuleuven.be

27

28 Alle info en formulieren: Nota masterproef Handleiding masterproef Deadlines masterproef Formulieren Masterproefonderwerpen Lijst van (co)promotoren Masterproefapplicatie Handleiding applicatie Indienen masterproef Studentenportaal

29 Vragen Vragen?


Download ppt "Master psychologie, pedagogische wetenschappen, educatieve studies MASTERPROEF Algemene informatiesessie 25.09.2012 Door programmadirecteurs prof. dr."

Verwante presentaties


Ads door Google