De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ACUTE” VERWARDHEID DUO DAGEN 24-25 maart 2011 M. Cappetti, Klinisch Geriater L. De Bont, Huisarts B. Visser, Huisarts N. Dijkshoorn, spv BAVO ouderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ACUTE” VERWARDHEID DUO DAGEN 24-25 maart 2011 M. Cappetti, Klinisch Geriater L. De Bont, Huisarts B. Visser, Huisarts N. Dijkshoorn, spv BAVO ouderen."— Transcript van de presentatie:

1 “ACUTE” VERWARDHEID DUO DAGEN 24-25 maart 2011 M. Cappetti, Klinisch Geriater L. De Bont, Huisarts B. Visser, Huisarts N. Dijkshoorn, spv BAVO ouderen

2 INHOUD Casus Differentiaal Diagnose verwardheid Beleid Crisisdienst BAVO ouderen Medicatie bij onrust Stellingen Telefoonnummers

3 Casus Mw V. 87 jaar Gebeld door echtgenoot. Patiënte is gevallen en kan niet opstaan. Is in de war.

4 Vragen Waar denk je aan? Wat weet je al en wat wil je nog weten? Welk onderzoek doe je?

5 Casus Voorgeschiedenis: oa AF, HT, decomp.cordis, DM II Medicatie: acenocoumarol metoprolol ret. 50 mg perindopril 2 mg bumetanide 1 mg metformine 2x500 mg glimepiride 2 mg

6 Casus Heteroanamnese: via echtgenoot Al langer slecht lopen met rollator Niet eerder gevallen Gevallen in keuken tijdens koffiezetten Geen bewustzijnsverlies Weet niet precies wat er gebeurd is Laatste week in de war Desoriëntatie en waangedachten Al langer lichte geheugenproblemen, niet zoals nu. Lichamelijk de laatste tijd geen klachten aangegeven

7 Casus Lichamelijk onderzoek: Niet ziek, wat suf RR 100/50, p 88 irr, sat 98%, T 37.8, glc 8.2 Cor: syst souffle, Pulm: basaal crepiteren. Pijn heup, kan wel staan. ONO: suffig, beweegt alles Psych: desoriëntatie tijd en plaats, aandacht moeilijk vast te houden. Niet plukkerig. Urinestick: leuco 2+, ery 1+, nitriet -

8 Vragen Wat is er aan de hand? Differentiaal diagnose?

9 Differentiaal diagnose Delier = Somatiek Neurologie (CVA, bloeding) Electrolytstoornissen Infectie.. Dementie Depressie Angststoornis Psychose

10 Differentiaal diagnose AngstDelierDepressieDementie Begin variabelacuutvariabelsluipend Beloop dagschommeling (vooral s’nachts) dagschommeling (vooral s’nachts) geleidelijk progressief Bewustzijn normaalverminderd / gestoord normaalhelder tot in late stadia Oriëntatie normaaldesoriëntatienormaaldesoriëntatie geleidelijk progressief Geheugen intactmatig KTGintact tot lichte stoornissen matig KTG geleidelijk progressief Aandacht normaal(sterk) verminderd Matige aandachtNormaal tot verminderd Waarnemings toornissen nooitregelmatigweinig

11 Vragen Wat is je beleid? Thuis houden? Insturen? Maar waar? Ziekenhuis? Tehuis?

12 Delier Matig ernstige somatiek of onrust Ziekenhuis Lichte somatiek of onrust Overdag: BAVO crisisdienst ouderen Avond/nacht/weekend: Kijken of nacht te overbruggen is Evt. medicatie Acute crisisdienst BAVO Ziekenhuis

13 Dementie: Acute onrust Wel uitsluiten delier Globaal lichamelijk onderzoek Controle medicatie Urine en evt laboratoriumonderzoek Geen indicatie opname ziekenhuis Bij somatiek poli geriatrie BAVO ouderen en aangeven hoe snel

14 Dementie: Acute onrust Overdag: BAVO crisisdienst ouderen Spoedopname vph via zorgkantoor of direct via de zorgaanbieder BOPZ : CIZ kan in verpleeghuis Avond/nacht/weekend: Kijken of nacht te overbruggen is Evt. medicatie Acute crisisdienst BAVO

15 GGZ Bavo-Europoort GGZ Bavo-Europoort = Parnassia-Bavo groep Opname afdeling ouderen (Binnenweg) Afdeling ambulant ouderen Gerontopsychiatrie Cognitieve stoornissen

16 GGZ Bavo-Europoort Medewerkers afdeling ambulant ouderen: 14 Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 3 Specialisten ouderengeneeskunde 3 Psychiaters in deeltijd 3 Psychologen Psychiatrische Intensieve thuiszorg Groepswerkers bij deeltijd ouderen

17 GGZ Bavo-Europoort Functie: Diagnosticeren Crisisinterventie met behandelplan Aanmelding: via fax of telefoon Crisisdienst voorwacht (spv) Crisisdienst achterwacht (arts) Na 17.00 Crisisdienst Oudedijk

18 GGZ Bavo-Europoort Diagnostiek: Intake afnemen Consult achterwacht (arts) Medicatie Meedenken beleid Zorg inzetten of bijstellen Psycho-educatie Multidisciplinaire bespreking Bepalen diagnostiek Indicatiestellen aanvullend onderzoek

19 GGZ Bavo-Europoort Behandeling: Medicatie Inzetten spoed (thuis)zorg Toeleiden reguliere behandeling, dagactiviteit Begeleidende gesprekken Evt. opname (BAVO, verpleeghuis) Inschatten gevaarcriteria

20 Medicatie bij onrust Benzodiazepinen Lorazepam Dosis: 0.5 -1 mg,1-2 dd, max 2 mg Bijwerkingen: sufheid, afvlakking, duizeligheid, hoofdpijn, paradoxale reacties, …. Klassieke antipsychotica Haloperidol Dosis: 0.5 -1 mg, 1-3 dd, max 3 mg Pipamperon Dosis: 10 - 20 mg, 1-2 dd, max 40 mg Bijwerkingen: EPS, afvlakking, duizeligheid, hoofdpijn, paradoxale reacties, anticholinerge sympt.

21 Medicatie bij onrust Atypische antipsychotica Risperidon Dosis: 0.5 -2 mg,1-2 dd, max 3.5 mg Clozapine Dosis: 6.25 -25 mg,1-2 dd, max 50 mg Olanzapine Quetiapine Dosis: 25 - 300 mg,1 dd, max 300 mg Bijwerkingen: sedatie, agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, EPS, Anticholinerge, gewichtstoename, hartritmestoornissen, neutropenie

22 Medicatie bij onrust Achetylcholine-esteraseremmers Rivastigmine Galantamine Memantine Antidepressiva (SSRI) Citalopram Sertraline Trazodon Anticonvulsiva Carbamazepine

23 Stellingen Indicatie opname ziekenhuis = somatiek /delier Onrust bij dementie = BAVO BAVO kan ook acuut ingeschakeld worden Ideale situatie bestaat niet

24 Telefoonnummers BAVO ouderen: 010-2229966 BAVO crisisdienst ouderen: 8.30-17.00 Noord 010-2229966 Zuid 010-4960870 BAVO crisisdienst na 17.00: 088-3581500 Zorgkantoor: 0900-2353989


Download ppt "“ACUTE” VERWARDHEID DUO DAGEN 24-25 maart 2011 M. Cappetti, Klinisch Geriater L. De Bont, Huisarts B. Visser, Huisarts N. Dijkshoorn, spv BAVO ouderen."

Verwante presentaties


Ads door Google