De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M. Moennekens Adelante Hoensbroek. M. Moennekens Adelante Hoensbroek Depressieve stemming na een beroerte……. Martine Moennekens Revalidatiearts Adelante.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M. Moennekens Adelante Hoensbroek. M. Moennekens Adelante Hoensbroek Depressieve stemming na een beroerte……. Martine Moennekens Revalidatiearts Adelante."— Transcript van de presentatie:

1 M. Moennekens Adelante Hoensbroek

2 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Depressieve stemming na een beroerte……. Martine Moennekens Revalidatiearts Adelante Hoensbroek

3 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Depressie l Manifesteert zich als : m Chronisch down, irritatie, verlies van interesse, initiatiefarmoede, in cirkels redeneren….. l Prevalentie m 20 tot 50% 1e prevalentiepiek in 1e jaar 2e prevalentiepiek in 2e jaar m Ter vergelijking : populatie gezonde ouderen < 5% Parkinson 25 % -RA 20% -Carcinoom 30 %

4 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Gevolgen l Voor de persoon m Persoonlijk lijden - Kwaliteit van leven m Lagere functionele uitkomst m Minder activiteiten / sociale integratie l Voor het gezin m Kinderen m Partner l Voor de maatschappij m Hogere kosten

5 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Pathogenese : multifactorieel l Bio-psycho-sociale model als denkkader  premorbide persoonlijkheid  met zijn persoonlijke voorgeschiedenis  in een bepaalde sociale context  met neurobiologisch schade door CVA  reageert met de mogelijkheden die hem resten  op een catastrofe  die hem en zijn gezin overkomt

6 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Onze taak : een actief beleid l Alert zijn m Denk multi-factorieel l Algemene maatregelen l Opsporen m Screening l Diagnostiek m Ook differentiaaldiagnostiek l Behandeling m Pillen, structureren en praten

7 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Alert zijn l Maak gebruik van de vele ogen en oren rondom de patiënt l Bijzondere kwetsbaarheid m Neuroticisme m Depressie : in voorgeschiedenis of familiaal m Sociaal : - negatieve perceptie sociale steun - óvergeïnvolveerde partner - alleen / sociaal geïsoleerd m Depressogene medicatie : -niet-psychofarmaca - psychofarmaca m Gevolgen van CVA : -ernst van handicap -afasie -beperkte sociale integratie -aantasting van copingstrategiën

8 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Algemene maatregelen l Regelmaat, voorspelbaarheid, structuur ook na de revalidatiefase l Perspectief bieden: haalbare en relevante doelen l Competent voelen, eigen keuzes, autonomie l Belasting / belastbaarheid l Informatie aan patiënt en omgeving ook over het voorkomen van depressie na CVA l Erkenning, steun

9 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Opsporen l Screening m HADS : 7 items depressie -7 items angst m Indien Afasie : DISC ; VAS l Observatie-instrument kan zinvol zijn m SADQ bij afasie Stroke Aphasic Depression Questionnaire

10 M. Moennekens Adelante Hoensbroek DISC en VAS Geen depressie Diepste depressie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen depressie Diepste depressie Depression Intensity Scale Circles Visueel Analoge Schaal

11 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Diagnostiek l Diagnostiek  Klinisch Psychiatrisch  Beoordelingsschalen (BDI; HADS; SCL-90; Hamilton) zinvolle aanvulling bij de klinische beoordeling l Differentiaal diagnostiek m Schildklier m Infectie m Maligniteit m Nierziekten m ……... m MEDICATIE saneren

12 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Behandelen : Pillen (1) Aanbevelingen CBO-richtlijn 2007  Gebruik van antidepressiva beperken tot patiënten met langer durende depressieve klachten.  Bij lichte klachten en relatief kort (enkele maanden na CVA) is afwachtende houding gerechtvaardigd.  Depressie 1 e maand na CVA : slechte prognose -> behandelen.

13 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Behandelen : Pillen (2)  Risico’s van de medicatie bij deze doelgroep: valneiging, sufheid, epileptische aanvallen en delier.  Op basis van bijwerkingenprofiel Voorkeur : SSRI met korte halfwaardetijd vb citalopram. Tweede keus : TCA : voorkeur nortriptyline wegens beperkte anticholinerge effecten  Start Low - Go Slow Laag doseren, langzaam ophogen, op geleide van bijwerkingen en effectiviteit.

14 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Behandelen : Pillen (3) m Evaluatie effect : na 3-4 weken n aan de hand van …… m Voldoende doseren n streefdosering citalopram : 20-30 mg n maximale dosering 60mg m Continueren : 6 maanden m Afbouw begeleiden n op basis van evaluatie n indien recidive : laagst werkzame dosering langer handhaven

15 M. Moennekens Adelante Hoensbroek Behandelen : Praten en structureren l CBO richtlijn 2007 m Conclusie (Bewijs niveau 2) Onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van specifieke psychologische behandelingen van depressie bij personen met NAH m Overige overwegingen Interventies gericht op structurering kunnen zinvol zijn

16 M. Moennekens Adelante Hoensbroek

17 M. Moennekens Adelante Hoensbroek l www.cbo.nl www.cbo.nl Richtlijn Behandeling van neuropscychiatrische gevolgen van NAH 2007 m richtlijn m samenvattingskaart l www.ggzrichtlijnen.nl www.ggzrichtlijnen.nl Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (tweede revisie) 2010


Download ppt "M. Moennekens Adelante Hoensbroek. M. Moennekens Adelante Hoensbroek Depressieve stemming na een beroerte……. Martine Moennekens Revalidatiearts Adelante."

Verwante presentaties


Ads door Google