De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Wijnaerden Namens de werkgroep Wijnaerden: Mirjan Bottinga, voorzitter. 20-08-2013 Gebiedsontwikkeling Neer - Buggenum Presentatie aan de Cie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Wijnaerden Namens de werkgroep Wijnaerden: Mirjan Bottinga, voorzitter. 20-08-2013 Gebiedsontwikkeling Neer - Buggenum Presentatie aan de Cie."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Wijnaerden Namens de werkgroep Wijnaerden: Mirjan Bottinga, voorzitter. 20-08-2013 Gebiedsontwikkeling Neer - Buggenum Presentatie aan de Cie Ruimte, gemeente Leudal 20 Augustus 2013

2 Werkgroep Wijnaerden Inhoud Heden Afrondingsvergunning KK Masterplan Masterplan Maasplassen (GOML) Versnellingskamer Neer door DLG Gebiedsontwikkeling Resultaat werkgroep Wijnaerden: drie varianten

3 Werkgroep Wijnaerden Afrondingsvergunning Voorgeschiedenis: Plan en gebiedsvisie opgesteld in 1995 In bestemmingsplan vastgelegd Nu: Afronden vergunning, passend in Masterplan en gebiedsvisie 1995 Verzoek van B en W om extra ruimhartige compensatie Situering afrondingsvergunning

4 Werkgroep Wijnaerden Afrondingsvergunning, maatschappelijke meerwaarde Ruimhartige compensatie nabij buurtschap Hanssum voor locale bevolking Neer Nunhem Buggenum: Hierbij wordt gedacht aan: afrondingsvergunning Compensatie

5 Werkgroep Wijnaerden Strandje Hanssum Fiets en wandelverbindingen Parkeervoorzieningen Strand/speelmeubilair Visvijver voor kinderenGraven geul Bouxweerd Groen kunstwerk/brug Bouxweerd

6 Werkgroep Wijnaerden Procedure afrondingsvergunning Ontgrondingsvergunning in behandeling bij PL Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan B&W Na indiening aanvraag planologische medewerking  interne procedureafspraken, raad gedurende 2 weken reactie kenbaar maken Ondertekening intentieverklaring en overeenkomst door Gemeente, Provincie Limburg en Kuypers t.a.v. compensatie\ maatschappelijke meerwaarde

7 Werkgroep Wijnaerden Masterplan Maasplassen in detail Zoekgebied verblijfsrecr. Smalle hoogwatergeul Droge hoogwatergeul Ontmantelen IVH Maas Gepresenteerd aan en goedgekeurd door raad voorjaar 2012, zonder haalbaarheidsparagraaf.

8 Werkgroep Wijnaerden Versnellingskamer Neer Uitdaging: Vanuit een inspirerend toekomstbeeld onder leiding van DLG met betrokken partijen te komen tot praktische en realistische invulling, rekening houdend met financiële haalbaarheid Conclusie: Belanghebbende partijen dienen werkgroep te formeren om te komen tot een aantal varianten voor gebiedsontwikkeling Neer – Buggenum.

9 Werkgroep Wijnaerden Brainstormen binnen de werkgroep Bestaande uit Provincie Limburg, Gemeente Leudal en Kuypers Kessel.

10 Werkgroep Wijnaerden Werkgroep Wijnaerden: Opdracht Nader uitwerken resultaten versnellingskamer Neer in een gebiedsontwikkeling Neer – Buggenum. Belangrijke uitgangs- en aandachtspunten : Ruimte voor de rivier in kader van hoogwaterveiligheid lokaal en regionaal Economische en toeristisch/recreatieve ontwikkelingen Ontmanteling intensieve veehouderij (milieucirkel) Lokale maatschappelijke meerwaarde Financieel haalbare varianten door grondstoffenwinning als financiële motor.

11 Werkgroep Wijnaerden Belangrijkste ruimtelijke componenten van het planconcept wijnaerden Grondstoffenwinning Mogelijke toekomstige rode ontwikkeling Bestaande situatie Mogelijke eindsituatie

12 Werkgroep Wijnaerden

13 Maatschappelijke waarde €7,5M

14 Werkgroep Wijnaerden Maatschappelijke waarde €9M

15 Werkgroep Wijnaerden Maatschappelijke waarde €7.5M

16 Werkgroep Wijnaerden Kansen gebiedsontwikkeling Neer - Buggenum Forse waterstandsdaling Milieucirkel intensieve veehouderij verdwijnt Kwaliteitsimpuls voor: - Havenfront Hanssum (2014) - Ontmanteling intensieve veehouderij (2015) - Ontwikkeling recreatie/toerisme (lokaal 2015) Optioneel rode ontwikkelingen. Integrale aanpak van blauwe, groene en rode visie. KORTOM: concept werkgroep Wijnaerden is opstap voor kansrijke gebiedsontwikkeling en hoogwaterveiligheid.

17 Werkgroep Wijnaerden Hoe verder met gebiedsontwikkeling Neer - Buggenum ? Basis voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen en zicht op externe geldstromen o.a. (Rijkswaterstaat) Besluitvorming 2013: Keuze door Raad van een van de varianten voor verdere planontwikkeling in samenspraak met belanghebbenden. met oog op vaststellen intergemeentelijke structuurvisie. Met subsidie mogelijkheden o.a. in kader van Nautisch Programma van Eisen.

18 Werkgroep Wijnaerden Namens de werkgroep bedanken wij U voor de aandacht.


Download ppt "Werkgroep Wijnaerden Namens de werkgroep Wijnaerden: Mirjan Bottinga, voorzitter. 20-08-2013 Gebiedsontwikkeling Neer - Buggenum Presentatie aan de Cie."

Verwante presentaties


Ads door Google