De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkatelier Transitie 18 juni 2013. Transitie: een mooie klus!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkatelier Transitie 18 juni 2013. Transitie: een mooie klus!"— Transcript van de presentatie:

1 Werkatelier Transitie 18 juni 2013

2 Transitie: een mooie klus!

3 Rechten van het Kind Onvoorwaardelijk Integraal Ongedeeld Basis voor uitgangspunten

4 Multiprobleemgezin; M VG; V ziek OTS via WSG Opname crisis-gezinshuis Pubermeisje, stil en teruggetrokken Geen netwerk Zorg ook tav zelfzorg, gewicht Motivatie, ouders, Maartje? Zoeken passend pleeggezin Casus Maartje 15 jaar

5 Ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstand (oa motorisch, taal) Samengesteld gezin, 4 kinderen Problematische relatie(s) Draagkracht-draaglast M MKD- netwerk- ambulant Casus Bram 4 jaar

6 Veel overlast op school; ‘risico thuiszitter’, prestaties blijven dalen, ervaart geen perspectief, 2 zusjes, 8 en 10 jaar Ouders voelen zich erg onmachtig en voelen zich falen 6 wkn opname + diagnostiek (ASS); nu dagbehandeling + ambulant vanuit schoolteam (SNS) Mozes, 16 jaar

7 film: “ Van de straat” http://www.youtube.com/watch?feature=pl ayer_embedded&v=Ow08qH0EH6A

8 Vindplaats wordt werkplaats BTW jeugdzorg Samenwerking Vertrouwen in professional Verbinden lokale domeinen- specialistische hulp (een kind, een plan, een regie) Betekenis transitie:

9 Naar voren bewegen & van achter versterken Betekenis vanuit de jeugdzorg:

10 Baby Extra Logeerouders SNOZ Brede School en Boddaert Voorbeelden Transitie ‘avant la lettre’

11 Schoolteams Wijkteams (in verschillende vormen) VTZ (vrij toegankelijke zorg) Pilot MKD (Helmond) Ortholaan Intensivering daghulp jongeren Wij samen (GGZ en jeugdzorg) Voorbeelden: Transitie in ontwikkeling

12 Versnelling in Zuidoost Brabant (EVA, inclusief pilots) 2014:

13 Samenhang voor cliënten Duurzaamheid: versterken eigen kracht en meer benutten van mogelijkheden in netwerk/lokale veld Opschalen en afschalen (zo licht als kan en zo zwaar als noodzakelijk) Verminderen bureaucratie: verhogen efficiency Consequenties transitie

14  Bezuinigingen opvangen door slimmer/anders/ruimte voor professionals/expertise goed en tijdig benutten/best practice benutten  Delen van verantwoordelijkheid - lokaal, regionaal, bovenregionaal - overheid en uitvoering - instellingen onderling  Continuïteit voor cliënten

15 ↕Rol gemeente; regie over het wat of ook over het hoe? ↕Indicatiestelling: BJZ/CIZ/CvI in een nieuw jasje of ruimte voor cliënt en professional en toetsing op juiste inzet. ↕Sturen op inzet èn inzet op ‘’verwijzing’’ van arts, kinderrechter, jeugdbescherming,… ↕Elke gemeente zijn/haar eigen werkwijze? ↕Samenhang met andere beleidsterreinen (bv. passend onderwijs, AWBZ, financiën) ↕Zorg voor jeugd met beperking budgetten ↕Verlies of verdunnen deskundigheid? Dillema’s en risico’s

16 Zorg voor kwetsbare cliëntgroepen Zorg voor behoud van expertise Zorg voor medewerkers Zorg voor vastgoed Vanuit zorgaanbieder

17 En wat kan de Transitie betekenen voor Maartje, Mozes en Bram………?

18 Samen voor een beter perspectief…….


Download ppt "Werkatelier Transitie 18 juni 2013. Transitie: een mooie klus!"

Verwante presentaties


Ads door Google