De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud 1.Inleiding 2.Vraag GGD/gemeente 3.Reactie Expertgroep 4.Rapporten 5.Adviezen Expertgroep 6.Hoe is het nu?? Olasfa: een onverteerbare sanering|

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud 1.Inleiding 2.Vraag GGD/gemeente 3.Reactie Expertgroep 4.Rapporten 5.Adviezen Expertgroep 6.Hoe is het nu?? Olasfa: een onverteerbare sanering|"— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud 1.Inleiding 2.Vraag GGD/gemeente 3.Reactie Expertgroep 4.Rapporten 5.Adviezen Expertgroep 6.Hoe is het nu?? Olasfa: een onverteerbare sanering|

2 Olasfa: omgevingsmetingen |

3 Olasfaterrein Olasfa: omgevingsmetingen |

4 Erfenis van de Olster Asfaltfabriek (Olasfa) Olasfa: omgevingsmetingen |

5 Afgraven (2006) Olasfa: omgevingsmetingen |

6 Afgraven (2010) Olasfa: omgevingsmetingen |

7 Stoomsanering “je merkt er niets van”. Olasfa: omgevingsmetingen |

8 8

9 Reactie bewoners ●Verzoek tot uit-huis-plaatsing ●Bezoek aan artsen/specialisten ●Procedures (o.a. letselschade) ●Bezwaar maken / media Olasfa: omgevingsmetingen |

10 Citaten van de omwonenden (Stentor) “Wij hebben levenslang door Olasfa”. “Ik ben mijn leven kwijt, heb onomkeerbaar hersenletsel opgelopen”. “Vooral het ge­brek aan erkenning zit ons enorm dwars”. “Ik ben al 14 keer verhuisd”. Olasfa: omgevingsmetingen |

11 Reactie provincie ●Vormen begeleidingsgroep ●Communicatie verbeteren ●Bouwbrieven ●Uit-huis-plaatsing –Medische criteria door GGD ●Communicatie verbeteren ●Etc. ●Communicatie verbeteren Olasfa: omgevingsmetingen |

12 Aanleiding vraag GGD/gemeente ●Nu ook ernstige ziektes aan sanering toegeschreven door experts. ●Omwonenden geen vertrouwen in provincie en saneerder –“we worden niet serieus genomen” –“wanprestaties van de Combinatie Olasfa” –“communicatie = mosterd na de maaltijd” ●tijdelijke huisvesting van omwonenden met gezondheidsklachten draagt bij aan onrust. Olasfa: omgevingsmetingen |

13 Vraag aan Expertgroep ●Hoe te anticiperen op de mogelijkheid van ernstige onrust bij de omwonenden (door recente diagnoses). Waar moet de aandacht c.q. inspanning zich op richten? ●Gezondheidsklachten en hinder alsnog in kaart brengen? Zo ja, hoe (vragenlijst?, inloopspreekuur op locatie?) ●Welke communicatiestrategie is in deze situatie zinvol? ●Rol en verantwoordelijkheid GGD als Public Health Instituut t.o.v. artsen die zich richten op individuele gezondheidszorg. Olasfa: omgevingsmetingen |

14 Aanpak Expertgroep ●Klankbordgroep vormen met zwaarst getroffenen ●Onderliggende rapporten bestuderen –W&B: technisch op basis van GGD-onderzoek –EceMed: medisch, maar ook technisch ●Medische gegevens laten toetsen (NVIC) ●Gezondheidsonderzoek zinvol?? Olasfa: omgevingsmetingen |

15 Hoofdconclusies W & B Meetresultaten 1.Luchtmeetgegevens laten geen overschrijding grenswaardes zien 2.Geen relevante grondwaterverontreiniging 3.Blootstelling via drinkwater onaannemelijk Maar ook Teveel sturing op kosten en resultaat; óók aandacht nodig voor: ›toepassen / beheren lucht- en waterzuivering ›beheersen flow rates –Ter beheersing stank- en geluidsoverlast Olasfa: omgevingsmetingen |

16 Algemene conclusies ECEMed ●De bewoners hebben diverse malen aan hoge concentraties van vluchtige teerproducten blootgestaan EN (sic) ervaren gezondheidsklachten ●Blootstellingsberekeningen onjuist MAAR OOK ●Bij de sanering is weinig zorgvuldig omgegaan met de belangen van de omwonenden. ●Men had zich bewust kunnen/moeten zijn van diverse risico’s voor de gezondheid van omwonenden en van de overlast die de sanering met zich mee zou brengen. Olasfa: omgevingsmetingen |

17 Waar verschil van mening ●ECEMed –heeft enkele technische bezwaren: –zegt: “ De bewoners hebben aan hoge concentraties vluchtige teerproducten blootgestaan …”. ●Witteveen & Bos –Bestrijdt bezwaren ECEMed –Bestrijdt alleen “hoge” concentraties … Olasfa: omgevingsmetingen |

18 Waar vinden ze elkaar ●Witteveen & Bos: –Meer aandacht had moeten worden besteed aan beheer lucht- en waterzuivering om geur- en geluidsoverlast te beperken –Géén overschrijding van grenswaardes betekent niet dat er geen langdurige overlast is geweest voor de omwonenden. ●ECEMed –Bij de sanering is weinig zorgvuldig omgegaan met de belangen van de omwonenden. –Men had zich bewust moeten zijn van diverse risico’s voor de gezondheid van omwonenden en van de overlast die de sanering met zich mee zou brengen. Olasfa: omgevingsmetingen |

19 Samenvattend ●Verschil van mening over meetprotocol en hoogte concentraties ●Metingen van de luchtkwaliteit zeggen (bijna) niets over: –overlast: stank, geluid, trillingen –slaapverstoring, stress, uitzicht op/confrontatie met op de bron ●Verschillende aandoeningen; geen gemeenschappelijke oorzaak (NVIC) Olasfa: omgevingsmetingen |

20 Conclusie Geen reden voor gezondheidsonderzoek Het gaat om chronische stress. Olasfa: omgevingsmetingen |

21 Meer gesprekken in KB-groep ●Bewoners zijn murw –Verdriet/boosheid/onzekerheid –Verlies vertrouwen –Ik ben mijn toekomst kwijt –Wij kunnen niet meer ●Maar ook: weinig saamhorigheid wegens juridische procedures ●Burgemeester zegt in openbaar: “Ik heb het onderschat”. ●Nieuw advies van Expertgroep ●Brief voorzitter KB-groep aan B&W Olasfa: omgevingsmetingen |

22 Teneur van advies en brief: Er is onzorgvuldig omgegaan met de belangen van de bewoners tijdens de 10 jaar durende sanering. Nodig zijn: 1.Duidelijkheid over einde sanering 2.Erkenning 3.Compensatie (in enige vorm) 4.Maatwerk bij individuele gevallen Olasfa: omgevingsmetingen |

23 Reactie provincie ●Sanering stopt in december 2015!!! –Althans stoomsanering –Dan verder met H 2 O 2 –“merk je niets van”. ●Communicatie verbeteren! Olasfa: omgevingsmetingen |


Download ppt "Inhoud 1.Inleiding 2.Vraag GGD/gemeente 3.Reactie Expertgroep 4.Rapporten 5.Adviezen Expertgroep 6.Hoe is het nu?? Olasfa: een onverteerbare sanering|"

Verwante presentaties


Ads door Google