De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mankracht in de bijstand?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mankracht in de bijstand?"— Transcript van de presentatie:

1 Mankracht in de bijstand?
DWI – Achmea – ZONmw Project Mankracht: Mankracht in de bijstand? Presentatie: Tjerk Kamann, Promovendus academische werkplaats Urban Social Exclusion Research G4 Rotterdam, mei 2013 Ik ben Tjerk Kamann, onderzoeker van de GGD. In 2009 zijn we samen met DWi een onderzoek gestart naar de leef en gezoneheidssituatie van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering. Sinds 2010 is dit onderzoek ondergebracht in de academische werkplaats Voor Urban Social Exclusion Research in G4 verband en wordt het volledig gefinciert door ZONMW. Ik ben nu dus AIo en in 2014 hoop ik u alles te kunnen vertellen over de problemtiek die ervoor zorg dat allenstaande mannen zo vaak afglijden naar OGGZ problematiek. Maargoed, in hoop u nu ook al iets te kunnen vertellen hierover

2 Mannen vliegen hoog en vallen diep…
Oververtegenwoordigd aan de top En oververtegenwoordigd aan de grond 82% van lijsttrekkers 2012 is man… Ca. 90% van feitelijk daklozen in de G4 is man

3 Project Mankracht: doelgroep denkt & doet mee mee
GGD – DWI – Radar Advies – ZonMW – AGIS en doelgroep zelf Project Mankracht: Samenwerking tussen GGD – DWI – Radar Advies – ZonMW – AGIS en doelgroep zelf Doelstelling onderzoek Inzicht bieden in de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering Aangrijpingspunten bieden voor preventie van “afglijden” Maatschappelijke Activeringsplaats ‘Mankracht!’ Aanpak Peer benadering: 50 mannen interviewen 472 peers doelgroep denkt & doet mee mee

4 Enkele kenmerken Oudere mannen 70% trede 1&2 * Langdurig baanloos *
Kenmerken onderzoekspopulatie (n=9200) Enkele kenmerken Oudere mannen 70% trede 1&2 * Langdurig baanloos Leeftijd; gem 49,6 Werkloosheid: gem. 10,4 Opleding * 53% geen start- kwalificatie *cijfers op basis van aselecte steekproef (n=472)

5 Balans tussen lasten en krachten
ziekte zorggebruik draagkracht 50% psychische klachten 75% fysieke beperkingen 47% middelenmisbruik (60% combinaties genoemde ziektelasten) Relatief hoog zorggebruik 72% beperkte toegang tot persoonlijke, sociale en maatschappelijke hulpbronnen en een zinvol dagritme bestaansvoorwaarden 34% indicaties van zorgwekkend functioneren (schulden, zelfverwaarlozing, huisvesting, suïcidepoging, overlast) welzijn 31% ervaart onvoldoende kwaliteit van leven Meerderheid weinig toekomstperspectief

6 Maatschappelijk redzaam
Mate van ‘zorgwekkendheid’ van de situatie voorgesteld als multidimensionaal continuüm Normatieve zorgbehoefte: ‘volwaardig burgerschap’ regulier werk/inkomen Ernst van de problematiek voor individu en samenleving Maatschappelijk redzaam 39% x Matig Zorgwekkend 39% Mate van toegang tot hulpbronnen om tij op ‘eigen kracht’ te keren Zorgwekkend? 22% Verlies bijstand/huis Zeer zorgwekkend

7 Subjectieve ondersteuningsbehoeften
GGD – DWI – Radar Advies – ZonMW – AGIS en doelgroep zelf Subjectieve ondersteuningsbehoeften Bewust: wat de mannen expliciet willen Verbetering van gezondheid en financiën Maar… hier zien zij weinig perspectief op Onbewust: sterkste samenhang met kwaliteit van leven Dagritme, participatie, sociale relaties (draagkracht) Mannen (h)erkennen dit vaak niet als probleem Weten ook vaak niet waar hulp te vinden hiervoor Op sociale domein: minst bereid hulp te accepteren  Grootste discrepantie tussen subjectieve en normatieve zorgbehoefte op het gebied van: draagkracht

8 Herstel: actief bevorderen van draagkracht
Toegang tot formele zorg lijkt niet beperkt; toegang tot persoonlijke, sociale en maatschappelijk hulpbronnen wel

9 Draagkracht: participatiebevordering meest kansrijke insteek
Meeste ‘vliegen in een klap’ Componenten Beleidsdoelen Anderen helpen i.p.v. zelfhulp Indirect bevorderen van sociale contacten maatschappelijke rol bieden, niet ‘van de straat houden’ ‘Maar … kost wel inspanning Van cliënt Van begeleiding Participatieplicht soms welkome stok achter de deur Hervinden van maatschappelijke rol, liefst op reguliere arbeidsmarkt

10 Einde DANK voor uw aandacht


Download ppt "Mankracht in de bijstand?"

Verwante presentaties


Ads door Google