De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mankracht in de bijstand? Project Mankracht: DWI – Achmea – ZONmw Presentatie: Tjerk Kamann, Promovendus academische werkplaats Urban Social Exclusion.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mankracht in de bijstand? Project Mankracht: DWI – Achmea – ZONmw Presentatie: Tjerk Kamann, Promovendus academische werkplaats Urban Social Exclusion."— Transcript van de presentatie:

1 Mankracht in de bijstand? Project Mankracht: DWI – Achmea – ZONmw Presentatie: Tjerk Kamann, Promovendus academische werkplaats Urban Social Exclusion Research G4 tkamann@ggd.amsterdam.nl Rotterdam, mei 2013

2 Mannen vliegen hoog en vallen diep… Oververtegenwoordigd aan de top En oververtegenwoordigd aan de grond  82% van lijsttrekkers 2012 is man…  Ca. 90% van feitelijk daklozen in de G4 is man

3 Project Mankracht: Doelstelling onderzoek 2009 - 2014  Inzicht bieden in de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering  Aangrijpingspunten bieden voor preventie van “afglijden” Samenwerking tussen GGD – DWI – Radar Advies – ZonMW – AGIS en doelgroep zelf GGD – DWI – Radar Advies – ZonMW – AGIS en doelgroep zelf mee doelgroep & doet Maatschappelijke Activeringsplaats ‘Mankracht!’ denkt Aanpak  Peer benadering: 50 mannen interviewen 472 peers mee

4 Kenmerken onderzoekspopulatie (n=9200) Oudere mannen 70% trede 1&2 Langdurig baanloos 53% geen start- kwalificatie * * *cijfers op basis van aselecte steekproef (n=472) Enkele kenmerken

5 Balans tussen lasten en krachten 50% psychische klachten 75% fysieke beperkingen 47% middelenmisbruik (60% combinaties genoemde ziektelasten) 34% indicaties van zorgwekkend functioneren (schulden, zelfverwaarlozing, huisvesting, suïcidepoging, overlast) 72% beperkte toegang tot persoonlijke, sociale en maatschappelijke hulpbronnen en een zinvol dagritme Relatief hoog zorggebruik 31% ervaart onvoldoende kwaliteit van leven Meerderheid weinig toekomstperspectief ziekte bestaansvoorwaarden zorggebruik draagkracht welzijn

6 Normatieve zorgbehoefte: 39% 22% ‘volwaardig burgerschap’ Maatschappelijk redzaam Zorgwekkend? regulier werk/inkomen Verlies bijstand/huis Zeer zorgwekkend Mate van ‘zorgwekkendheid’ van de situatie voorgesteld als multidimensionaal continuüm Matig Zorgwekkend Ernst van de problematiek voor individu en samenleving Mate van toegang tot hulpbronnen om tij op ‘eigen kracht’ te keren x

7 Subjectieve ondersteuningsbehoeften Bewust: wat de mannen expliciet willen  Verbetering van gezondheid en financiën  Maar… hier zien zij weinig perspectief op Onbewust: sterkste samenhang met kwaliteit van leven  Dagritme, participatie, sociale relaties (draagkracht)  Mannen (h)erkennen dit vaak niet als probleem  Weten ook vaak niet waar hulp te vinden hiervoor  Op sociale domein: minst bereid hulp te accepteren  Grootste discrepantie tussen subjectieve en normatieve zorgbehoefte op het gebied van: draagkracht GGD – DWI – Radar Advies – ZonMW – AGIS en doelgroep zelf

8 Herstel: actief bevorderen van draagkracht Toegang tot formele zorg lijkt niet beperkt; toegang tot persoonlijke, sociale en maatschappelijk hulpbronnen wel

9 Draagkracht: participatiebevordering meest kansrijke insteek Hervinden van maatschappelijke rol, liefst op reguliere arbeidsmarkt  Meeste ‘vliegen in een klap’ –Componenten –Beleidsdoelen  Anderen helpen i.p.v. zelfhulp –Indirect bevorderen van sociale contacten  maatschappelijke rol bieden, niet ‘van de straat houden’  ‘Maar … kost wel inspanning –Van cliënt –Van begeleiding  Participatieplicht soms welkome stok achter de deur

10 Einde  DANK voor uw aandacht


Download ppt "Mankracht in de bijstand? Project Mankracht: DWI – Achmea – ZONmw Presentatie: Tjerk Kamann, Promovendus academische werkplaats Urban Social Exclusion."

Verwante presentaties


Ads door Google