De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER EEN ANALYSE BIJ DE 0-METING BETREFFENDE DE BEKENDHEID, TOEPASSING EN NALEVING VAN DE GOMA, MEDE IN RELATIE TOT BEVINDINGEN UIT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER EEN ANALYSE BIJ DE 0-METING BETREFFENDE DE BEKENDHEID, TOEPASSING EN NALEVING VAN DE GOMA, MEDE IN RELATIE TOT BEVINDINGEN UIT."— Transcript van de presentatie:

1 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER EEN ANALYSE BIJ DE 0-METING BETREFFENDE DE BEKENDHEID, TOEPASSING EN NALEVING VAN DE GOMA, MEDE IN RELATIE TOT BEVINDINGEN UIT EERDER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MR.DR. ROLINKA WIJNE 1

2 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER VOORGESCHIEDENIS  JUNI 2010: HET ONTSTAAN VAN DE GOMA  FEBRUARI 2014: EEN ONDERZOEK NAAR DE BEKENDHEID, TOEPASSING EN NALEVING VAN DE GOMA DOOR RUIGROK | NETPANEL, OFTEWEL DE 0-METING  MAART/MEI 2014: WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN VERDIEPENDE ANALYSE BIJ DE 0-METING 2

3 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER OPBOUW  WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN VERDIEPENDE ANALYSE:  HOOFDSTUK 1; INLEIDING EN CIJFERS  HOOFDSTUK 2; DE GEDRAGSCODE OPENHEID MEDISCHE INCIDENTEN  HOOFDSTUK 3; DE CONCLUSIES VAN RUIGROK| NETPANEL  HOOFDSTUK 4; ANALYSE VAN DE BEVINDINGEN  HOOFDSTUK 5; SLOTBESCHOUWING & GEDACHTEN OVER VERBETERING 3

4 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 2 GOMA DEEL A 1.INFORMEREN 2.DOSSIER BIJHOUDEN 3.SNEL REAGEREN 4.GEVOLGEN BEPERKEN 5.ONDERZOEK 6.OPENHEID 7.GEGEVENS EN VERKLARINGEN VERZAMELEN 8.ERKENNEN EN VERONTSCHULDIGEN 9.INFORMEREN OVER KLACHT OF VERZOEK TOT SCHADEVERGOEDING GOMA DEEL B 10.BELANGENBEHARTIGER INFORMEERT 11.ZORGAANBIEDER INFORMEERT 12.AANSPRAKELIJKSTELLING 13.ONTVANGSBEVESTIGING 14.INFORMATIE- UITWISSELING 15.STANDPUNT AANSPRAKELIJKHEID 16.DUIDELIJKE MOTIVERING 17.KOSTEN DESKUNDIGE 18.VERSCHIL OP MEDISCH GEBIED 19.OPEN COMMUNICATIE DESKUNDIGE 4

5 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 3 ANALYSE ONDERZOEK RUIGROK| NETPANEL  VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID  BEKENDHEID MET DE GOMA  AFHANDELING VAN EEN INCIDENT DOOR DE ZORGVERLENER  BEHANDELING VAN EEN VERZOEK TOT SCHADEVERGOEDING 5

6 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 3 VALIDITEIT, BETROUWBAARHEID, BEKENDHEID  PATIËNTEN  669 GESTART MET INVULLEN VRAGENLIJST  148 AFGEROND  24% BEKEND  BELANGENBEHARTIGERS, VERZEKERAARS, ZORGPROFESSIONALS  571 GESTART MET INVULLEN VRAGENLIJST  79 AFGEROND, VAN WIE 13 ZORGPROFESSIONALS (3 ARTSEN) 99% BEKEND 6

7 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 3 AFHANDELING VAN EEN INCIDENT DOOR DE ZORGVERLENER:  PATIËNT EN HULPVERLENER VINDEN WEGNEMEN NEGATIEVE GEVOLGEN GEZONDHEID BELANGRIJK  PATIËNT EN HULPVERLENER VINDEN ONDERZOEK INCIDENT EN VOORKOMEN HERHALING BELANGRIJK  PATIËNT EN HULPVERLENER VINDEN AANBIEDEN EXCUSES BELANGRIJK MAAR: PATIËNTEN NEGATIEF, …ONDERSTEUND DOOR BELANGENBEHARTIGERS HULPVERLENER DENKT DAAR ANDERS OVER! 7

8 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 3 BEHANDELING VAN EEN VERZOEK TOT SCHADEVERGOEDING :  PATIËNT VINDT AANDACHT DOOR BELANGENBEHARTIGER EN VERZEKERAAR VOOR GEVOEL EN ZIENSWIJZE BELANGRIJK  PATIËNT VINDT TIJDIG INNEMEN STANDPUNT VERZEKERAAR BELANGRIJK  PATIËNT VINDT TOELICHTING STANDPUNT VERZEKERAAR BELANGRIJK  PATIËNT VINDT INFORMATIE OVER KOSTEN EN LOOPTIJD BELANGRIJK MAAR: PATIËNTEN NEGATIEF BELANGENBEHARTIGER EN VERZEKERAAR DENKEN DAAR ANDERS OVER! ÉN…COMMUNICATIE IS AANDACHTSPUNT! 8

9 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 3 TOEGESPITST OP DE GOMA:  PATIËNT EN ZORGPROFESSIONAL HEBBEN ANDERE ERVARING OVER NAKOMING AANBEVELINGEN 2, 4, 5, 6 EN 8 GOMA  PATIËNT EN VERZEKERAAR HEBBEN ANDERE ERVARING OVER NAKOMING AANBEVELINGEN 15 EN 16 GOMA  BELANGENBEHARTIGER KOMT AANBEVELING 10 ONVOLDOENDE NA  PATIËNT HEEFT MEER BEHOEFTE AAN ERKENNING VAN ZIJN POSITIE EN HEEFT BEHOEFTE AAN EEN EMPATHISCHE BENADERING (OOK) GEDURENDE HET SCHADEAFWIKKELINGSTRAJECT 9

10 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 4 ANALYSE VAN DE BEVINDINGEN  VOORAL GEKEKEN NAAR PLAATS/DUIDING VAN DE ONDERZOEKSBEVINDINGEN T.O.V. ANDER ONDERZOEK IN KADER VAN  AFHANDELING VAN EEN INCIDENT DOOR DE ZORGVERLENER  BEHANDELING VAN EEN VERZOEK TOT SCHADEVERGOEDING 10

11 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 4 AFHANDELING VAN EEN INCIDENT DOOR DE ZORGVERLENER:  PATIËNT HEEFT BEHOEFTE AAN INFORMATIE EN AAN ERKENNING DOOR ARTS ‘HET IS FOUT GEGAAN’  PATIËNT HEEFT BEHOEFTE AAN HERSTEL MAAR: PATIËNTEN NEGATIEF HULPVERLENER ERVAART DREMPELS, ONTKENT, ONDERNEEMT GEEN ACTIE 11

12 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 4 AFHANDELING VAN EEN INCIDENT DOOR DE ZORGVERLENER:  ONDERZOEK RUIGROK| NETPANEL WIJKT NIET AF (OOK AL IS HET INDICATIEF) CONCLUSIE: ONDERZOEKEN TEZAMEN TONEN ONVOLDOENDE NALEVING AANBEVELINGEN 2, 4, 5, 6 EN 8 GOMA 12

13 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 4 BEHANDELING VAN EEN VERZOEK TOT SCHADEVERGOEDING:  PATIËNT IS AFHANKELIJK VAN BELANGENBEHARTIGER EN VERZEKERAAR (GEVOLG VAN BEWIJSLASTVERDELING)  SPELERS HEBBEN TEGENGESTELDE BELANGEN, NIET ERG MAAR NEGATIEVE BEÏNVLOEDING SCHADEAFWIKKELING KAN ZEER BELASTEND ZIJN EN NEGATIEF EFFECT HEBBEN OP SCHADEVERGOEDING MAAR: PATIËNTEN NEGATIEF PASSIEVE EN ONDESKUNDIGE BELANGENBEHARTIGER, KOSTEN ASPECT TRAGE EN NIET COÖPERATIEVE VERZEKERAAR 13

14 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 4 BEHANDELING VAN EEN VERZOEK TOT SCHADEVERGOEDING:  ONDERZOEK RUIGROK| NETPANEL WIJKT NIET AF CONCLUSIE: ONDERZOEKEN TEZAMEN TONEN ONVOLDOENDE NALEVING AANBEVELINGEN 10, 15 EN 16 GOMA ÉN BEHOEFTE EMPATHISCHE BENADERING OOK DOOR BELANGENBEHARTIGER EN VERZEKERAAR EVENALS SERIEUS NEMEN GEVOLGEN VOOR DE PATIËNT 14

15 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 5 SLOTBESCHOUWING & GEDACHTEN OVER VERBETERING  BEKENDHEID GOMA  GERINGE BEKENDHEID EN TWIJFEL BEKENDHEID ONDER ZORGPROFS  NADER ONDERZOEK NODIG NAAR OORZAAK EN (ALLEEN) ZO NODIG ACTIE 15

16 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 5 SLOTBESCHOUWING & GEDACHTEN OVER VERBETERING  AFHANDELING VAN EEN INCIDENT DOOR DE ZORGVERLENER  PROBLEEM GERING AANTAL RESPONDENTEN (!), MAAR ONDERZOEK RUIGROK | NETPANEL WIJKT NIET BEDUIDEND AF VAN ANDER ONDERZOEK  ONVOLDOENDE NALEVING AANBEVELINGEN 2, 4, 5, 6 EN 8 GOMA  ACTIE BEVORDERING OPENHEIDSCULTUUR 16

17 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 5 SLOTBESCHOUWING & GEDACHTEN OVER VERBETERING  BEHANDELING VAN EEN VERZOEK TOT SCHADEVERGOEDING  ONDERZOEK RUIGROK | NETPANEL WIJKT NIET BEDUIDEND AF VAN ANDER ONDERZOEK  ONVOLDOENDE NALEVING AANBEVELINGEN 10, 15, EN 16 GOMA  PLUS BEHOEFTE EMPATHISCHE BENADERING PLUS INZICHT HANDELEN  ACTIE BEVORDEREN AANDACHT PATIËNT EN INZICHT IN ELKAARS VERWACHTINGEN, 3- OF 4- GESPREK? 17

18 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 5 18

19 DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER HOOFDSTUK 5 VERBETERING IS NOODZAKELIJK MAAR BEREIDHEID NODIG OM DAT DOEL TE BEREIKEN…. IS DIE ER?  MR.DR. R.P. WIJNE 19


Download ppt "DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER EEN ANALYSE BIJ DE 0-METING BETREFFENDE DE BEKENDHEID, TOEPASSING EN NALEVING VAN DE GOMA, MEDE IN RELATIE TOT BEVINDINGEN UIT."

Verwante presentaties


Ads door Google