De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?"— Transcript van de presentatie:

1 Examens voorbij, wat nu?

2 Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren? 6. Contactpersonen/Websites

3 1. Je resultaten: vindplaats Vindplaats –Studievoortgangsdossier (stvd) via e-mail –Datum: criminologie 3/07, rechten 4/07, manama’s en creditcontracten 5/07: voor details zie examenpagina http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/algemeen/examens/index => vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak Wacht op de individuele e-mail met bevestiging van de vrijgave van jouw resultaten alvorens naar je stvd te gaan (  overbelasting en blokkering van het hele systeem)

4 1. Je resultaten: e-mail Onderstaande e-mail krijg je tegelijk met de vrijgave van je resultaten: “Beste student, Je kan je studievoortgangsdossier, met inbegrip van je examenresultaten, raadplegen via de link naar http://associatie.kuleuven.be/sr/ mijn_svd. In je studievoortgangsdossier vind je naast informatie over je studievoortgang en de beroepsmogelijkheden ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider en je tolerantiedossier terug. Wanneer je toleranties mag aanvragen, heb je hiervoor 15 kalenderdagen de tijd vanaf de dag nadat je examenresultaten in K.U.Loket verschenen zijn. Met vriendelijke groeten, Je examenverantwoordelijke. PS: Zodra je kan herinschrijven ontvang je een mail om dit online te doen. Wie in de eerste zittijd geslaagd is, krijgt deze mail in juli. Alle anderen na de septemberzittijd. Reageer meteen!” !

5 1. Je resultaten: overige info Welke info bevat je studievoortgangsdossier nog meer? - Je voorlopige percentage in de opleiding (sinds 2009-2010) - Je cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) - Resterend tolerantiekrediet (niet voor masters) - Of en welke toleranties je kunt inzetten - Eventueel (risico op) ‘weigering tot herinschrijving’ - Voor starters in de bachelor: eventueel een ‘bindend studieadvies’ - Voorzitter en secretaris van je examencommissie - Gegevens van je studietrajectbegeleider - Beroepsmogelijkheden - Schematisch overzicht van je reeds geboekte studievoortgang

6 1. Je resultaten: stvd Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op “detail” - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) na elke examenperiode Studievoortgangs- dossier Opleiding Detail per examenperiode Naam + Nummer Student DiplomaruimtepercentageCSE

7 Tabblad ‘Mijn resultaten’ Resultaten per opleidingsonderdeel (OPO) en ‘situering’ van dat resultaat: categorieën A/B/C/D 1. Je resultaten: stvd Tabblad Mijn resultaten BR = beste resultaat (indien septemberresultaat lager was) Situering ten opzichte van overige studenten

8 1. Je resultaten: interpretatie Op alle opo’s geslaagd? –Proficiat, geen herexamens! Enkele/lichte onvoldoendes en > 50% CSE –Goede vooruitzichten voor verdere studievoortgang! –Meedoen herexamens / nu al tolerantie inzetten? ! Advies: zet zeker geen toleranties in na de examenperiode van juni. Meerdere/zware onvoldoendes en/of < 50% CSE –Is deze opleiding wel iets voor mij? –Moet ik iets anders overwegen, nu of na september? –Doe ik verder en pak ik mijn studies voortaan anders aan? –Doe ik nog mee aan de herexamens? Aan allemaal? ! Advies: praat erover met je studietrajectbegeleider

9 2. Herexamens: meedoen? !! Je moet je verplicht inschrijven voor de tweede zittijd tegen 15 juli 2013!! Ben je niet ingeschreven, dan kan je niet deelnemen! Let op: voor alle vakken inschrijven, ook vakken zonder examen zoals masterproef, seminarie, werkcollege…

10 2. Herexamens: meedoen? Voordelen van meedoen: –Voor elk geslaagd opo: meer leerkrediet terugverdiend (n.v.t. voor SCH en VOORB-programma’s) snellere studievoortgang en dat zonder vermindering van tolerantiekrediet stijging van je CSE (! ~ voordelen van CSE ≥ 50%) geen jokerkrediet nodig voor je studietoelage misschien een vrijstelling mogelijk als je overstapt naar een andere opleiding –Je behoudt je beste resultaat: deelname is geen risico –Je verliest geen examenkans Waarom eventueel niet (alles) meedoen? –Maak een inschatting van je draagkracht, capaciteiten en slaagkansen, motivatie, … ! Advies: praat erover met je studietrajectbegeleider

11 2. Herexamens: alle onvoldoendes opnieuw? Beslis je niet alle opo’s tijdens de herexamens af te leggen? Voordeel: - je slaagkans op die opo’s verhoogt (wegens meer tijd) Nadeel: - tragere studievoortgang - verplicht om gebuisde plichtopo’s direct volgend jaar weer in je ISP op te nemen - minder leerkrediet, lagere CSE, jokerkrediet studietoelage ! Advies: Schrijf je steeds uit voor de herexamens waaraan je niet deelneemt

12 2. Herexamens: aanpak Aanpak –Wat geleerd uit vorige examens? ! Maak gebruik van inzagerecht, nabespreking –Oorzaken tegenvallende resultaten? –Cursusmateriaal in orde? –Planning opmaken Eerst even ‘vakantie’ (minstens een week) Goede planning opmaken voor de blok Gezond evenwicht ontspanning/studie

13 2. Herexamens: beste resultaat Je behoudt je beste resultaat (maar enkel binnen het academiejaar, dus van 1 ste naar 2 de zittijd)!) Voorbeeld 1: –In januari scoort Dorien een 8/20 voor ‘Inleiding in de filosofie’. –Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. –In september scoort ze 6/20 –Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Dorien voldoende tolerantiekrediet heeft en haar CSE hoger ligt dan 50%, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

14 2. Herexamens: beste resultaat Voorbeeld 2: –In juni scoort Michiel een 9/20 voor Economie –Na de examenperiode van juni besluit hij nog geen tolerantie in te zetten, maar de examenperiode van september af te wachten. –Hij concentreert zich vooral op opleidingsonderdelen waarvoor hij minder dan 9/20 scoorde. –In september besluit hij toch geen herexamen af te leggen voor Economie Zijn score in september is dus ‘NA’ (niet afgelegd). –Zijn definitieve resultaat voor dit academiejaar is 9/20  als Michiel voldoende tolerantiekrediet heeft en zijn CSE hoger ligt dan 50 %, kan hij hiervoor een tolerantie inzetten.

15 3. Toleranties Enkel in bachelor, voorbereidings- of schakelprogramma Mogelijk indien: - CSE ≥ 50 % -(nog) voldoende tolerantiekrediet -8/20 of 9/20 (tenzij je opleiding bepaalde opo’s uitsluit) Voordelen - Snellere studievoortgang -Je hoeft het (struikel)opo nooit meer af te leggen ! Uitzondering: je kan je tolerantie niet overdragen / er geen vrijstelling voor krijgen in een andere opleiding met hetzelfde opo Nadelen -Verlies leerkrediet en tolerantiekrediet, daling CSE, inzet jokerkrediet studietoelage ! Advies: zet geen toleranties in na de examenperiode van juni

16 3. Toleranties: werkwijze Juni: –OF: je weet zeker dat je in september opnieuw examen aflegt  geen tolerantie inzetten. –OF: je weet nog niet zeker of je een tolerantie wil inzetten, maar je weet ook niet of je opnieuw examen in september gaat afleggen  tolerantie voorlopig opslaan of niets doen. –OF: je weet zeker voor welk opo je een tolerantie wil inzetten dus je gaat er niet voor herkansen in september  tolerantie definitief opslaan binnen de 15 kalenderdagen nadat de resultaten verschenen zijn in KU Loket. –Starters in de bacheloropleiding zetten best geen toleranties in! Je spaart beter je tolerantiekrediet voor later.

17 3. Toleranties: werkwijze September: –OF: je weet zeker voor welk opo je een tolerantie wil inzetten  Tolerantie zo snel mogelijk definitief opslaan zodat je een e- mail krijgt voor herinschrijving. –OF: je weet nog niet zeker of je een tolerantie wil inzetten  Je hebt 15 kalenderdagen de tijd om een beslissing te nemen. ! Toleranties die je enkel voorlopig opslaat, worden na die 15 kalenderdagen beschouwd als definitief ingezette toleranties. –OF: je weet zeker dat je geen tolerantie inzet  Zo snel mogelijk je toleranties verwerpen en je tolerantiedossier definitief opslaan. Je krijgt een e-mail voor herinschrijving. Je moet de plichtopo’s waarvoor je niet slaagde, meteen opnieuw opnemen in je ISP. –Starters in de bacheloropleiding zetten best geen toleranties in! Je spaart beter je tolerantiekrediet voor later.

18 3. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ (= tolerantiedossier) Tabblad Tolerantie Recht op toleranties? => CSE Tolerantie- krediet [!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving

19 3. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  uitleg symbolen Groen bolletje = geslaagd Rood bolletje = geen tolerantie mogelijk Geel driehoekje = tolerantie mogelijk

20 4. Bindend Studieadvies Voor wie? –Studenten in een bacheloropleiding. –Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het bachelordiploma (=starters). –CSE < 50 %. Bindend advies? –In het komend academiejaar moet je CSE ten minste 50 % bedragen (! als je binnen dezelfde opleiding blijft). –Haal je dit niet, dan mag je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan de hele KU Leuven.  bindend studieadvies = advies om tijdig te heroriënteren

21 4. Bindend studieadvies Opgelet: met de examenperiode van september kun je je CSE nog optrekken! Studenten waarvoor het bindend studieadvies na september 2013 geactiveerd wordt, krijgen een weigering voor de opleidingen van KU Leuven zonder de integrerende opleidingen. Voor studenten die in 2012-2013 voor de eerste keer een bindend studieadvies krijgen (dat dus pas geactiveerd wordt na 2013-2014) zal de weigering tot verdere inschrijving na 2013-2014 ook betrekking hebben op de integrerende opleidingen Zie www.kuleuven.be/integratie voor meer informatie over de integratiewww.kuleuven.be/integratie

22 4. Bindend Studieadvies: stvd

23 4. Bindend Studieadvies Voorbeeld 1: –Jan is ingeschreven in de bacheloropleiding Rechten. –In januari behaalde hij volgende scores: Inleiding tot de rechtswetenschap (9 stp):12/20 Fundamentele wijsbegeerte (6 stp):8/20 Romeins recht (6stp):9/20 Geschiedenis van het publiekrecht (6 stp):6/20 –In januari was zijn cumulatieve studie-efficiëntie: (= verhouding tussen aantal verworven studiepunten en aantal opgenomen studiepunten over alle voorgaande academiejaren binnen éénzelfde opleiding) 9 stp / 27 (=9+6+6+6) stp = 33%  In januari kreeg Jan een niet-bindend studieadvies.

24 4. Bindend Studieadvies –In juni behaalde Jan volgende scores: Verbintenissenrecht (7 stp):12/20 Ethiek (6 stp):4/20 Economie (7 stp):9/20 Publiekrecht I: Staats- en administratief recht (10 stp):11/20 Werkcollege Français juridique (3 stp):13/20 DUS: In juni is zijn cumulatieve studie-efficiëntie: 29 (=9+20) / 60 (=27+33) = 48 %.  In juni krijgt Jan een bindend studieadvies van de examencommissie. ! Hij moet dus tegen het einde van 2013-2014 een CSE van ten minste 50% halen, anders mag hij niet opnieuw inschrijven.

25 4. Bindend Studieadvies –Jan besluit om in september alle examens mee te doen. Hij haalt hierbij volgende scores: Fundamentele wijsbegeerte (6 stp):11/20 Romeins recht (6 stp):10/20 Geschiedenis van het publiekrecht (6 stp):9/20 Ethiek (6 stp):13/20 Economie (7 stp):6/20 –Na de septemberzittijd wordt zijn CSE als volgt berekend: 47 stp / 60 stp = 78 %.  Jan heeft in september al aan de bindende voorwaarde voldaan. Zijn bindend studieadvies vervalt.

26 4. Bindend Studieadvies Voorbeeld 2: –Lies is ingeschreven in de bacheloropleiding Criminologie. –In januari behaalde ze volgende scores: Inleiding in de criminologie (6 stp):10/20 Inleiding tot het recht (9 stp):3/20 Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp):6/20 Basisbegrippen statistiek (4 stp):9/20 DUS: In januari was haar cumulatieve studie-efficiëntie: 6 stp / 29 stp = 21 %  In januari kreeg Lies een niet-bindend studieadvies.

27 4. Bindend Studieadvies –In juni behaalde Lies volgende scores: Inleiding in de sociologie en criminologische sociologie (10 stp):4/20 Inleiding in de antropologie en criminologische thema’s (6 stp):5/20 Methodologie deel I (9 stp):9/20 Inleiding in de filosofie m.i.v. wetenschapsleer (6 stp):11/20 DUS: in juni is haar CSE: 12 stp / 60 stp = 20 %.  In juni krijgt Lies een bindend studieadvies van de examencommissie. ! Ze moet tegen het einde van 2013-2014 een CSE van ten minste 50 % halen, anders mag ze niet opnieuw inschrijven, voor geen enkel opo en geen enkele opleiding aan de hele KU Leuven.

28 4. Bindend Studieadvies –Lies besluit om in september alle examens mee te doen. Ze haalt hierbij volgende scores: Inleiding tot het recht (9 stp):5/20 Basisbegrippen statistiek (4 stp):7/20 Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp):10/20 Methodologie deel I (9 stp)4/20 Inleiding in de antropologie en criminologische thema’s (6 stp):8/20 Inleiding in de sociologie en criminologische sociologie (10 stp):4/20 –Na september wordt haar CSE als volgt berekend: = 22/60 = 37 %  Het bindend studieadvies wordt in september bevestigd. ! Lies moet op het einde van 2013-2014 een CSE van ten minste 50 % halen, anders zal ze niet opnieuw mogen inschrijven aan de KU Leuven.

29 4. Bindend Studieadvies Academiejaar 2: 2013-2014 (Lies bleef in dezelfde opleiding) -Lies legt de resterende stp van haar eerste fase af (38 stp) -Ze neemt ook 22 stp uit de tweede fase op (22 stp) -Ze neemt dus 60 stp op in haar ISP van 2013-2014  Cumulatieve studie-efficiëntie = 22 (38) (60) => Lies moet ─ + ─ = cumulatief ─op 38 stp 60 60 120van de 60 stp in 2013-14 geslaagd zijn om cumulatief net 50% te behalen

30 4. Bindend studieadvies Heb je een bindend studieadvies gekregen? juni academiejaar 1: - op hoeveel stp moet je geslaagd zijn om in september wél een CSE van ≥ 50% te behalen? (als het lukt: bindend studieadvies vervalt) september academiejaar 1 nog steeds CSE < 50%: -hoeveel stp wil je in je tweede academiejaar opnemen? -op hoeveel daarvan moet je geslaagd zijn om cumulatief 50% te behalen?  Is een tweede academiejaar in dezelfde opleiding blijven wel realistisch? Misschien beter nu heroriënteren…

31 4. Bindend studieadvies januari academiejaar 2: - is het realistisch dat je in juni of september CSE van 50% zal hebben? => anders direct heroriënteren! september academiejaar 2: - indien CSE weigering inschrijving voor één jaar voor elke opleiding aan de KU Leuven

32 4. Weigering tot inschrijving Voor wie? Iedereen die: - Na 2 academiejaren niet is geslaagd voor hetzelfde OPO - Bovendien ook cumulatieve studie-efficiëntie < 50 % heeft  Weigering herinschrijving één academiejaar voor: –Het OPO. –De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. –Alle opleidingen waar het betrokken OPO in voorkomt. ! Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier - tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

33 Studievoortgangsdossier Tabblad ‘Weigering?’ (nieuw!) Info over eventuele weigering tot herinschrijving voor OPO’s en alle opleidingen waarin dat OPO voorkomt. Naam + Nummer Student Veroorzakend OPO Tabblad Weigering? Opleidingen waarop weigering van toepassing is

34 4. Weigering tot inschrijving Geel uitroepteken = weigering herinschrijving (of risico op weigering)

35 Studievoortgangsdossier Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  popup na aanklikken [!] = ‘mogelijke weigering herinschrijving’ bv: reeds 2x voor hetzelfde opo niet geslaagd  OF: in september slagen/tolerantie inzetten OF: in september CSE van minstens 50% hebben om in opleidingen met het tris-opo te kunnen (her)inschrijven

36 4. Weigering tot inschrijving Indien: Na 3 academiejaren niet geslaagd voor hetzelfde OPO (= gewoonlijk na zes examenkansen)  vijf jaar lang weigering herinschrijving voor: –Het OPO. –De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. –Alle opleidingen waarin het betrokken OPO voorkomt. Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier: - tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

37 5. Heroriënteren 1.Vrijwillig - behaal je veel en zware onvoldoendes? - voel je je niet thuis in je opleiding? - heb je het idee dat je je niet meer kunt motiveren? - heb je heel hard gestudeerd en toch slechte resultaten? - heb je dit jaar een bindend studieadvies gekregen?  OF: nu al beslissing heroriëntering nemen  OF: afwachten resultaten september ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

38 5. Heroriënteren 2. Verplicht - wegens uitvoering bindend studieadvies van vorig jaar  één jaar geen inschrijving aan hele KU Leuven - wegens twee jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo  één jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo (tenzij CSE ≥ 50%: derde en laatste kans) OPM: uiteraard nog eerst een kans in september ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

39 6. Contactpersonen Je studietrajectbegeleider: -Broos Delanote: -Studenten bachelor in de criminologische wetenschappen -Michaël Bauwens: -Studenten eerste fase bachelor in de rechten AAA - GEZ - Michelle Daelemans: -Studenten eerste fase bachelor in de rechten GFA-SMZ -Studenten tweede en derde fase bachelor in de rechten - Valerie Reekmans: -Studenten eerste fase bachelor in de rechten SNA - ZZZ -Liesbet Smedts: -studenten master in de rechten en master in de criminologische wetenschappen -studenten verkorte programma's, schakelprogramma's en voorbereidingsprogramma's rechten en criminologische wetenschappen -studenten Nederlandstalige ManaMa-opleidingen Meer informatie over de spreekuren vind je via: http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/begeleiding/studiet rajectbegeleiding/index http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/begeleiding/studiet rajectbegeleiding/index

40 6. Websites Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen –http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.htmlhttp://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html Diplomaruimte (CSE, toleranties,..) –https://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/https://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/ Leerkrediet –http://www.kuleuven.be/leerkrediet/http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ Opleidingsaanbod –http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ (KU Leuven)http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ –http://www.hogeronderwijsregister.be (Vlaanderen)http://www.hogeronderwijsregister.be –http://www.studiekiezer.be/ (Vlaanderen)http://www.studiekiezer.be/ Studentenvoorzieningen KU Leuven –http://www.kuleuven.be/dsv/http://www.kuleuven.be/dsv/


Download ppt "Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?"

Verwante presentaties


Ads door Google