De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenresultaten: wat nu? september 2013. Examenresultaten sept 2013: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Eindresultaten september 2013: waar? (p.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenresultaten: wat nu? september 2013. Examenresultaten sept 2013: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Eindresultaten september 2013: waar? (p."— Transcript van de presentatie:

1 Examenresultaten: wat nu? september 2013

2 Examenresultaten sept 2013: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Eindresultaten september 2013: waar? (p 3) 2. Toleranties: hoe en wanneer inzetten? (p 11) 3. Bindend studieadvies voor starters: wat? (p 19) 4. Weigering tot inschrijving in ‘13-’14: wat nu? (p 28) 5. Heroriënteren: waarom, waar en hoe? (p 34) 6. Herinschrijving en start nieuwe academiejaar (p 36)

3 1. Eindresultaten september 2013 Vragen? Resultaten: waar in mijn studievoortgangsdossier? Eindresultaat na tweede zit: wat nu? Toleranties inzetten: waar en hoe? Scenario’s en aanpak volgend academiejaar: mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding? Antwoorden?

4 1. Je resultaten: vindplaats Vindplaats o Studievoortgangsdossier (stvd) via mailtje o Datum en tijdstip: zie FEB studentenportaalFEB studentenportaal ! OPM: mogelijk tot vier uur verschil tussen vrijgave eerste en laatste resultaten in een opleiding => vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak Wacht op de individuele mail met bevestiging van de vrijgave van jouw resultaten alvorens naar je stvd te gaan

5 1. Je resultaten: mailtje Beste student, Je kan je studievoortgangsdossier, met inbegrip van je examenresultaten, voor raadplegen via de link naar http://associatie.kuleuven.be/sr/ mijn_svd. In je studievoortgangsdossier vind je naast informatie over je studievoortgang en de beroepsmogelijkheden ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider en je tolerantiedossier terug. Wanneer je toleranties mag aanvragen, heb je hiervoor 15 kalenderdagen de tijd vanaf de dag nadat je examenresultaten in K.U.Loket verschenen zijn. Met vriendelijke groeten, Je examenverantwoordelijke. PS: Zodra je kan herinschrijven ontvang je een mail om dit online te doen. Wie in de eerste zittijd geslaagd is, krijgt deze mail in juli. Alle anderen na de septemberzittijd. Reageer meteen! ! Deze mail krijg je tegelijk met de vrijgave van je resultaten

6 1. Je resultaten: overige info Welke info bevat je studievoortgangsdossier nog meer? - Je voorlopige percentage in de opleiding (berekend sinds 2009- 2010) - Je CSE binnen de opleiding: cumulatieve studie-efficiëntie (‘rendement’ sinds 2009-2010) = (totaal aantal stp credits / totaal aantal stp ooit opgenomen in het ISP van deze opleiding) - Resterend tolerantiekrediet - Of en welke toleranties je kunt inzetten - Eventueel (risico op) ‘weigering tot herinschrijving’ - Voor starters: eventueel een ‘bindend studieadvies’ - Voorzitter en secretaris van je examencommissie - Gegevens van je studietrajectbegeleider - Beroepsmogelijkheden - Schematisch overzicht van je reeds geboekte studievoortgang

7 1. Je resultaten: studievoortgangsdossier Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op “detail” - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) na elke examenperiode Studievoortgangs- dossier Opleiding Detail per examenperiode Naam + Nummer Student DiplomaruimtepercentageCSE

8 Tabblad ‘Mijn resultaten’ Resulaten per OPO en ‘situering’ van dat resultaat: categorieën A/B/C/D 1. Je resultaten: studievoortgangsdossier Tabblad Mijn resultaten BR = beste resultaat (indien septemberresultaat lager was) Situering ten opzichte van overige studenten

9 1. Eindresultaten na 2 de zit Je bent geslaagd als ‘afstuderende student’ OF je bent voor alle opleidingsonderdelen (OPO’s) geslaagd: → Proficiat. Alle behaalde resultaten zijn definitief vastgelegd! Je bent niet geslaagd als ‘afstuderende student’ OF je bent niet voor alle OPO’s geslaagd: → OF Je kan toleranties inzetten in je tolerantiedossier omdat je cumulatieve studie-efficiëntie minstens 50% bedraagt. Je moet een keuze maken in je tolerantiedossier uiterlijk 15 dagen na bekendmaking van de resultaten. → OF je kan geen toleranties inzetten wegens te weinig cumulatieve studie-efficiëntie en meerdere (zware onvoldoendes): Is deze opleiding wel iets voor mij? Moet ik iets anders overwegen? Doe ik verder en pak ik mijn studies voortaan anders aan?

10 2. Toleranties in 2013: wat? Vragen? Welke zijn de tolerantieregels en -criteria? Toleranties: waar in mijn studievoortgangsdossier? Hoe toleranties inzetten: wat doen in juni, wat in september? Indien niet geslaagd/tekorten: ‘Beste resultaat telt in tweede zit’? Voorbeeld van een tolerantiedossier? Antwoorden?

11 2. Toleranties in de diplomaruimte Einde van elk academiejaar: toleranties inzetten? Pas op einde van de opleiding: Geslaagd? Tolerantie geldt enkel in bachelors en schakelprogramma’s! Geen toleranties in de masters! BACHELOR (180stp) Studiefase 1Studiefase 2Studiefase 3

12 2. Tolerantie: criteria 8/20 of 9/20 kan behouden worden naast een vak van x studiepunten op voorwaarde: o Voldoende tolerantiekrediet = naast maximum 10% van (totaal op te nemen studiepunten in jouw programma) (vb. naast 18 studiepunten in bacheloropleiding van 180 stp) o Minimum 50% ‘totaal rendement’ of cumulatieve studie- efficiëntie (CSE) CSE = aantal studiepunten waarvoor credit totaal ooit opgenomen studiept in ISP

13 2. Tolerantie inzetten: betekenis? Vb. ‘Markten en prijzen (6 stp) = 8/20 Tolerantiekrediet inzetten = “ik zet 6 studiepunten van mijn krediet in om de behaalde 8/20 als definitieve score te kunnen behouden. Op die manier moet/kan ik het vak niet hernemen in een volgend academiejaar” Opmerking: Een behaalde 8/20 of 9/20 maakt geen verschil voor het inzetten van je tolerantiekrediet!

14 Tekort in juni? beste resultaat telt! Voor vakken met een behaald tekort in juni, wordt het beste resultaat binnen het academiejaar behouden en in rekening gebracht voor de percentageberekening, op voorwaarde dat je in juni nog geen tolerantiekrediet inzette (in dat geval blijft tekort je definitief resultaat) Voorbeeld 1: o In januari scoort Sofie een 8/20 voor “Markten en prijzen”. o Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. o In september scoort ze 6/20. o Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofie voldoende tolerantiekrediet heeft en haar cumulatieve studie-efficiëntie hoger ligt dan 50 %, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

15 2. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ (= tolerantiedossier) Tabblad Tolerantie Recht op toleranties? => CSE Tolerantie- krediet [!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving

16 2. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  uitleg symbolen Groen bolletje = geslaagd Rood bolletje = geen tolerantie mogelijk Geel driehoekje = tolerantie mogelijk Sterretje / toverstafje? = uitzonderlijk tolerantie mogelijk / (uitzonderlijk) tolerantie mogelijk zonder verlies tolerantiekrediet

17 2.Toleranties: wat doen in september? September: o Ik weet zeker voor welk opleidingsonderdeel ik een tolerantie wil inzetten  Tolerantie zo snel mogelijk definitief opslaan, zodat je herinschrijving kan opgestart worden. o Ik weet nog niet zeker of ik een tolerantie wil inzetten  Je hebt 15 kalenderdagen de tijd om een beslissing te nemen. Toleranties die je enkel voorlopig opslaat, worden na die 15 kalenderdagen beschouwd als definitief ingezette toleranties. o Ik weet zeker dat ik geen tolerantie inzet  Zo snel mogelijk je toleranties verwerpen en je tolerantiedossier definitief opslaan. Je herinschrijving wordt opgestart. Je moet de verplichte opleidingsonderdelen waarvoor je niet slaagde, opnieuw opnemen in 2013-2014. Keuzevakken moet je niet verplicht opnieuw kiezen. OPGELET: een definitief opgeslagen tolerantie (toegekend of verworpen) is definitief, je kan hier niet meer op terugkomen!!

18 3. Bindend studie-advies sept 2013: wat? Vragen? Voor wie geldt een bindend studie-advies? Wat zegt dit advies? Waar vind ik dit in mijn studievoortgangsdossier? Is dit een definitief advies? Vanaf wanneer is dit advies eigenlijk bepalend voor mij, wanneer mag ik niet meer inschrijven? Voorbeeld van een bindend studieadvies? Antwoorden?

19 3. Bindend Studieadvies Voor wie? o Studenten in een bacheloropleiding die o Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het diploma (‘starter’) en o CSE < 50 % behalen. Bindend advies: wat betekent dit? o Een student-starter die eerste keer inschreef in 2012-2013: Na afloop van het volgend academiejaar 2013-2014 moet je CSE binnen dezelfde opleiding ten minste 50 % bedragen. o Haal je dit niet, dan mag je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan de KU Leuven. o Een bisstudent-starter die tweede keer inschreef in dezelfde opleiding in 2012-2013: bij CSE<50% is het bindend studieadvies van kracht = 1 jaar niet inschrijven aan de KUL

20 3. Bindend Studieadvies in studievoortgangsdossier

21 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 1 Voorbeeld 1: o Jason is in 2012-2013 voor het eerst als starter bachelor HIR ingeschreven o In januari behaalde hij volgende scores: Markten en prijzen (6 stp): 8/20 (6pt) Accountancy (6 stp): 9/20(6pt) Hogere wiskunde I (6 stp): 5/20 (6pt) Grondsl vd beleidsinformatica (6 stp):12/20 (6pt) (24pt) (jan) o In januari is cumulatieve studie-efficiëntie: (6pt/ 24pt) = 25 %. o In januari kreeg Jason een niet-bindend studieadvies.

22 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 1 o In juni behaalde Jason volgende scores: Marketing:12/20(6pt) Hogere wiskunde II : 4/20(6pt) De globale economie: 9/20(6pt) Inl tot het economisch recht:11/20(6pt) Bank- en financiewezen:13/20(6pt) Frans I: 7/20(3pt) Engels I: 9/20(3pt) 36 pt (juni) o In juni is zijn cumulatieve studie-efficiëntie: 6pt (jan) + 18pt (juni) / 60 pt (jan+juni) = 24/60 = 40 %. o In juni krijgt Jason een bindend studieadvies van de examencommissie = “ Je moet tegen het einde van 2013-2014 een CSE van ten minste 50 % halen voor deze opleiding, anders mag je niet inschrijven aan de KUL in 2014-2015”. o Jason heeft nog de septemberzittijd voor de boeg om dit advies om te buigen

23 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 1 o Jason besluit om in september 2013 aan alle examens mee te doen. Hij haalt hierbij volgende scores: Markten en prijzen (6 stp):10/20 (6pt) Accountancy (6 stp):11/20(6pt) Hogere wiskunde I (6 stp):10/20 (6pt) Hogere wiskunde II : 9/20(6pt) De globale economie: 9/20(6pt) Frans I:14/20(3pt) Engels I:11/20(3pt) 36pt (september) o Na de septemberzittijd wordt zijn CSE als volgt berekend: 6pt (jan) + 18pt (juni) + 24pt (sept) / 60 (hele academiejaar) = 48/60 = 80 %. o Jason heeft in september al aan de bindende voorwaarde voldaan. Zijn bindend studieadvies vervalt.

24 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 2 Voorbeeld 2: o Bert is in 2012-2013 voor het eerst als starter bachelor TEW ingeschreven o In januari behaalde hij volgende scores: Markten en prijzen (6 stp): 7/20 (6pt) Accountancy (6 stp): 7/20(6pt) Psychologie (6 stp):12/20 (6pt) Inl tot het economisch recht:11/20(6pt) (24pt) (jan) o In januari is cumulatieve studie-efficiëntie: (12/ 24pt) = 50 %. o In januari kreeg Bert een (voorlopig) niet-bindend studieadvies, omdat zijn CSE <60% is.

25 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 2 o In juni behaalde Bert volgende scores: De globale economie:12/20(6pt) Wiskunde voor economen: 4/20(6pt) Grondsl vd beleidsinformatica 8/20(6pt) Bank- en financiewezen: niet afgelegd(6pt) Marketing 9/20(6pt) Frans I: 9/20(3pt) Engels I: 9/20(3pt) 36 pt (juni) o In juni is zijn cumulatieve studie-efficiëntie: 12pt (jan) + 6pt (juni) / 24 pt (jan) + 36 pt (juni) = 18/60 = 30 %. o In juni 2013 krijgt Bert een bindend studieadvies van de examencommissie = “ Je moet tegen het einde van 2013-2014 een CSE van ten minste 50 % halen voor deze opleiding, anders mag je niet inschrijven aan de KUL in 2014-2015”. o Bert heeft nog de septemberzittijd voor de boeg om dit advies om te buigen

26 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 2 o Bert besluit om in september alle examens mee te doen. Hij haalt hierbij volgende scores: Markten en prijzen: 9/20 (6pt) Accountancy: 9/20(6pt) Wiskunde voor economen: 8/20 (6pt) Grondsl vd beleidsinformatica: 9/20(6pt) Bank en financiewezen 9/20(6pt) Marketing: 9/20(6pt) Frans I:10/20(3pt) Engels I:11/20(3pt) 42pt (september) o Na de septemberzittijd wordt zijn CSE als volgt berekend: 12pt (jan) + 6pt (juni) + 6pt (sept) / 60 = 24/60 = 40 %. o Het bindend studieadvies wordt in september bevestigd. Bert moet op het einde van 2013-2014 een CSE van ten minste 50 % halen binnen bachelor TEW, anders zal hij niet opnieuw mogen inschrijven aan de KU Leuven in 2014-2015.

27 4. Weigering tot herinschrijving in ‘13-’14: wanneer? Vragen? Wanneer kan een bisser ‘12-’13 (student die vak herneemt) in opleiding X niet meer inschrijven in 2013- 2014? Slaat de voorwaarde op een inschrijving voor een opleidingsonderdeel of de opleiding? Geldt deze regel voor alle studenten? Hoelang duurt deze weigering? Wat zijn mijn opties? Antwoorden?

28 4. Weigering tot 3 de inschrijving: wanneer? Als je al 2 academiejaren (‘11-’12 en ’12-’13) niet geslaagd bent voor een zelfde opleidingsonderdeel, moet je een cumulatieve studie- efficiëntie van ten minste 50 % kunnen voorleggen. Ligt je CSE lager, dan mag je gedurende één academiejaar (‘13-’14) niet inschrijven voor: o Het opleidingsonderdeel. o De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. o Alle opleidingen waar het opleidingsonderdeel in voorkomt. o Alle vervolgopleidingen Dit is een KUL-voortgangsmaatregel die strikt wordt toegepast en bedoeld is om studenten tijdig te doen heroriënteren!

29 4. Weigering in studievoortgangsdossier Tabblad ‘Weigering?’ (nieuw!) Info over eventuele weigering tot herinschrijving voor OPO’s en alle opleidingen waarin dat OPO voorkomt. Naam + Nummer Student Veroorzakend OPO Tabblad Weigering? Opleidingen waarop weigering van toepassing is

30 Studievoortgangsdossier Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  popup na aanklikken [!] = ‘mogelijke weigering herinschrijving’ bv: reeds 2x voor hetzelfde opo niet geslaagd  OF: in september slagen/tolerantie inzetten OF: in september CSE van minstens 50% hebben om in opleidingen met het tris-opo te kunnen (her)inschrijven

31 4. Weigering tot 4 de inschrijving: wanneer? Als je al 3 academiejaren (‘10-’11, ‘11-’12, ’12-’13) niet geslaagd bent voor een zelfde opleidingsonderdeel, mag je gedurende 5 academiejaren niet inschrijven voor: o Het opleidingsonderdeel. o De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. o Alle opleidingen waar het opleidingsonderdeel in voorkomt. o Alle vervolgopleidingen Dit is een KUL-voortgangsmaatregel die strikt wordt toegepast en bedoeld is om studenten absoluut te doen heroriënteren!

32 4. Weigering: en nu? De weigerings-maatregelen zijn KUL-voortgangsmaatregels die strikt worden toegepast en bedoeld zijn om studenten tijdig te doen heroriënteren! De faculteit kan in geen geval op eigen initiatief hierin tussenkomen of deze regel overrulen! Indien je omwille van niet-studiegerelateerde factoren (vb. lange tijd ziekenhuisopname, problematische thuissituatie, …) specifieke omstandigheden wil inroepen, kan je binnen de 5 kalenderdagen via mail een dossier bezorgen aan de directeur van de centrale Studentenadministratie: annita.follon@dsa.kuleuven.beannita.follon@dsa.kuleuven.be Consulteer de info en procedures beschreven in het onderwijsreglement (http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer/) onder ‘5.5 Maatregelen van studievoortgang (art. 80, 81, 82, 95)’ vooraleer/om dit dossier samen te stellen!http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer/ Bereid een heroriëntering voor

33 5. Heroriënteren: waarom? 1. Vrijwillig - behaal je veel en zware onvoldoendes? - voel je je niet thuis in je opleiding? - heb je het idee dat je je niet meer kunt motiveren? - heb je heel hard gestudeerd en toch slechte resultaten? - heb je dit jaar als starter een bindend studieadvies gekregen? 2. Verplicht - wegens uitvoering bindend studieadvies van vorig jaar  één jaar geen inschrijving aan hele KU Leuven - wegens twee jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo  één jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo (tenzij CSE ≥ 50%: derde en laatste kans) - wegens drie jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo  vijf jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo

34 5. Heroriënteren: waar en hoe? Info? Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html Heroriënteren binnen FEB (overgangen, vrijstellingen, …): http://www.econ.kuleuven.be/ond/diplomaruimte http://www.econ.kuleuven.be/ond/diplomaruimte Heroriënteren buiten FEB (opleidingen, contactpersonen, vrijstellingen): http://associatie.kuleuven.be/herorienteren/ http://associatie.kuleuven.be/herorienteren/ Gesprek? CONTACTEER je ombuds als studietrajectbegeleider. Wie is mijn ombuds? : http://www.econ.kuleuven.be/ond/ombudshttp://www.econ.kuleuven.be/ond/ombuds Laat je bijstaan door de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies//

35 6. Herinschrijven in ‘13-’14: wanneer en hoe? Vragen? Vanaf wanneer kan ik herinschrijven? Hoe en wanneer stel ik mijn ISP voor 2013-2014 samen? Hoe hou ik rekening met de vervroegde examenplanning? FAQs van mijn opleiding? Antwoorden? Hot item! Startpagina nieuw academiejaar http://www.econ.kuleuven.be/ond/startjaar http://www.econ.kuleuven.be/ond/startjaar (ook via homepage FEB)

36 Websites : check! Diplomaruimte@FEB (Toleranties, bindend studieadvies, overgangen, vrijstellingen, aanbod dienst studieadvies, …) o http://www.econ.kuleuven.be/ond/diplomaruimte http://www.econ.kuleuven.be/ond/diplomaruimte Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen o http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html Leerkrediet o http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ Opleidingsaanbod o http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ (KU Leuven) http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ o http://www.hogeronderwijsregister.be (Vlaanderen) http://www.hogeronderwijsregister.be o http://www.studiekiezer.be/ (Vlaanderen) http://www.studiekiezer.be/ Hot item! Startpagina nieuw academiejaar o http://www.econ.kuleuven.be/ond/startjaar http://www.econ.kuleuven.be/ond/startjaar


Download ppt "Examenresultaten: wat nu? september 2013. Examenresultaten sept 2013: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Eindresultaten september 2013: waar? (p."

Verwante presentaties


Ads door Google