De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Thea Smid-Verheul, gemeente Amersfoort Paul van Bruggen, CROW IJsselstein, 13 februari 2014 Past Performance waarom positief voor alle partijen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Thea Smid-Verheul, gemeente Amersfoort Paul van Bruggen, CROW IJsselstein, 13 februari 2014 Past Performance waarom positief voor alle partijen?"— Transcript van de presentatie:

1 1 Thea Smid-Verheul, gemeente Amersfoort Paul van Bruggen, CROW IJsselstein, 13 februari 2014 Past Performance waarom positief voor alle partijen?

2 Doel Inzicht in: wat verstaan we onder Past Performance? de recente ontwikkelingen de praktijk (gemeenten Noord- en Zuid-Holland) mogelijkheden voor U(trecht)! 2

3 Programma Wat is Past Performance? Ontwikkelingen Hoe werkt het bij Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten Discussie 3

4 Doel Past Performance Samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers verder professionaliseren 4

5 Past Performance meten (beoordelen)… hoe de opdrachtnemer voldoet aan de contractuele verplichtingen… tijdens de uitvoering van de (bouw)opdracht Maar ook: mening van de opdrachtnemer over de opdrachtgever houding en gedrag 5

6 Toepassing bij “centrale overheid” Ruimte voor voettekst6

7 Ontwikkelingen Gedoe tijdens de uitvoering is gebleven (“prijsvechten”) Meer aan de markt overlaten (regie, innovatie) Aanbestedingswet/Europese richtlijnen (motiveren) Hoger drempelbedrag voor onderhands aanbesteden Selectie bij onderhands aanbesteden (positieve prikkel) 7

8 Gevolgen Past Performance Decentrale overheden: Aangepaste (“praktisch toepasbare”) methode, waarvan de beoordelingen worden gedeeld via een (beveiligde) website Marktpartijen (aannemers en adviesbureaus): (“zorgvuldigheid en uniformiteit”) Enthousiasme uit wetenschappelijke hoek: O.a. Jan Telgen, Monica Chao Duivis en André Doree (“zorgvuldige implementatie en doorontwikkeling”) 8

9 Recente ontwikkelingen 1. Uniformiteit Centrale en decentrale overheden streven gezamenlijk naar uniformiteit 2. Implementatie binnen decentrale overheden Vele decentrale overheden hebben belangstelling voor de systematiek “Noord- en Zuid-Holland” Ruimte voor voettekst9

10 Toepassing decentrale overheden Randvoorwaarden: gww-werken en diensten Gezamenlijke, landelijk uniforme systematiek NH: gezamenlijke database Geen juridificering Eenvoudige en praktische systematiek Laagdrempelig Transparant Zo objectief mogelijk (“intersubjectiviteit”) Zorgvuldig Goede implementatie!! Ruimte voor voettekst10

11 Past Performance in essentie Criteria: Planmatig werken Deskundigheid en kwaliteit Pro-activiteit en samenwerking Veiligheid en gezondheid Houding naar omgeving Oplevering en revisie Sores: 1(passief), 4 (reactief), 7 (actief), 10 (proactief) Ruimte voor voettekst11

12 Proces 1.Vooraf aankondigen bij de aanbesteding van werk of dienst 2.De beoordeling regelmatig tijdens de uitvoering bespreken en invullen 3.Aan het einde van het werk de beoordeling definitief invullen (gezamenlijk) 4.Interne toetsing van de beoordeling, zodat het (zoveel mogelijk) objectief en eenduidig is 5.(Re)actie van de aannemer vragen 6.De beoordeling op de website plaatsen (niet openbaar) 7.Afhandeling van klachten Ruimte voor voettekst12

13 Stand van zaken Noord-Hollandse gemeenten (vanaf 1-7-2013) Zuid-Hollandse gemeenten Andere gemeenten, provincies en waterschappen hebben belangstelling Werkgroep uniformiteit Vakgroep GWW en Bouw (PIANOo) Onderzoeken Ruimte voor voettekst13

14 Website Noord-Holland www. past-performance. nl Algemeen gedeelte - inleiding en uitleg - documenten Beschermd gedeelte (inlog en password) - gebruiksvoorwaarden - uploaden en downloaden - toegang tot de database Ruimte voor voettekst14

15 Resultaat “een bewustere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer” “betere onderbouwing bij voorselectie” “beter eindresultaat” Ruimte voor voettekst15

16 CROW Onafhankelijke kennisorganisatie (stichting) Tussen opdrachtgevers (overheid), opdrachtnemers en adviesbureaus (de markt) In samenwerking goede initiatieven (door)ontwikkelen Praktisch toepasbaar (gebruikersvriendelijk) Het wiel één keer uitvinden (efficiëncy) Zoveel mogelijk uniform, passend binnen het werkproces Nu en in de toekomst (continue geheugen) 16

17 CROW en Past Performance Ondersteunt het initiatief (gemeenten in Noord- en Zuid-Holland) en het streven naar uniformiteit Ondersteunt bijeenkomsten (zoals vanmiddag) en faciliteert publiciteit (uitdragen en interactie) Potentie om uit te groeien tot een landelijk, praktisch toepasbaar, zorgvuldig en uniform hulpmiddel Ambitie: 1.Beheer en doorontwikkeling systematiek 2.Hosting website 3.Kennisuitwisseling en implementatie 17

18 Ruimte voor voettekst18 Vragen of opmerkingen? Iets voor U(trecht)?


Download ppt "1 Thea Smid-Verheul, gemeente Amersfoort Paul van Bruggen, CROW IJsselstein, 13 februari 2014 Past Performance waarom positief voor alle partijen?"

Verwante presentaties


Ads door Google