De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docentstages Een inventarisatie van het wat, waarom en hoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docentstages Een inventarisatie van het wat, waarom en hoe."— Transcript van de presentatie:

1 Docentstages Een inventarisatie van het wat, waarom en hoe

2 In deze workshop: Definiëring van docentstages De relevantie van een vak voor de vervolgopleiding en de arbeidsmarkt Vormen van docentstages Eisen gesteld aan docentstages Eisen gesteld aan de stagenemer en de stagegever

3 Definiëring van docentstages - Een manier om kennis en kunde ter vergaren en/of uit te wisselen binnen een organisatie/bedrijf waarin de leerling in de toekomst zijn traject zal vervolgen -Of: je leert van anderen in hun omgeving wat jij nodig hebt om je vak goed te geven -Of: Een docentstage is een vorm van leren in een authentieke arbeidssituatie. We beschouwen een docentstage als een vorm van werkplekopleiden of – leren, waarbij het gaat om formele, bewust geplande opleidings- en leerprocessen die op een werkplek plaatsvinden. Een arbeidssituatie is bij uitstek nodig voor het verwerven van beroepsrelevante competenties i.c. kennis, kunde en attitude (Glaudé 2010)

4 De relevantie van een vak voor de vervolgopleiding en de arbeidsmarkt Beroepsgericht recente kennis en kunde. Bedrijfscultuur Avo vakken taal: bedrijfstaal/vaktaal/communicatietaal economie, biologie, wiskunde: vakkennis, vaktaal, vaklogica

5 Vormen van docentstages Horizontaal; bij collega scholen waar zijn zij goed in en wat kan ik daar van leren Verticaal; bij de vervolgopleiding hoe wordt mijn vak gegeven in de vervolgopleiding en wat betekent dat voor mijn eigen lesinhoud en aanpak Arbeidsmarkt; op de werkvloer wat is nieuw en wat is van belang voor mijn vak Voor alle vormen geldt een onderscheid tussen “meelopen” en “meedoen”

6 Eisen gesteld aan docentstages De stagenemer heeft van te voren een leerdoel gesteld en daar de benodigde vragen aan gekoppeld. Het gestelde leerdoel moet behaald kunnen worden in een docentstage De docentstage moet plaatsvinden in een authentieke omgeving De omvang en aard van de docentstage moet passen bij het gestelde leerdoel De docentstage moet gevalideerd zijn voor het lerarenregister

7 Eisen gesteld aan de stagegever Er moet sprake zijn van een authentieke leeromgeving. De stagegever moet zorgen voor een bekwame begeleider. De stagegever moet de mogelijkheid geven om de leerdoelen te halen. De stagegever moet betrokken zijn bij het volledige proces vanaf de voorbereiding tot en met de evaluatie.

8 Eisen gesteld aan de stagenemer De stagenemer moet een duidelijk leerdoel geformuleerd hebben en aangeven wat daarvoor nodig is.(formele, bewust geplande opleidings- en leerprocessen die op een werkplek plaatsvinden) De stagenemer moet zich houden aan de richtlijnen die gelden voor de werkplek. De stagenemer verplicht zich te houden aan de wederzijdse afspraken. De stagenemer zorgt voor een verslag waarin de leerdoelen en het behalen daarvan beschreven staan. De werkgever van de stagenemer zorgt ervoor dat de stage nemer in staat gesteld wordt de stage af te ronden.

9

10 Literatuur Een onderzoek naar docentstages in het (v)mbo. SBO 2009 http://www.ecorys.nl/contents/uploads/factsheets/366_1.pdf Karel Kans: De hernieuwde relevantie van docentstages 2011 www.ecorys.nl/contents/uploads/publicaties/20_1.pdf Onderzoek naar de stand van zaken en effecten van de ontwikkeling van ‘les- en examenmateriaal en docentstages’ in het kader van het FES-project 2010 www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki836.pdf Informatie over docentstages en stage formulier 2008 http://www.kvk.nl/download/8_Informatie_over_docentstages_RO C_Asa_tcm14-230482.pdf Docentstages bij Colruijt http://businesseducation.be/leraren-op-bedrijfsstage-bij- colruyt/#.UtWUl7s6yHs http://businesseducation.be/leraren-op-bedrijfsstage-bij- colruyt/#.UtWUl7s6yHs


Download ppt "Docentstages Een inventarisatie van het wat, waarom en hoe."

Verwante presentaties


Ads door Google