De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crisisteam Oost-Vlaanderen De Schelp Workshop Crisisnetwerk 25 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crisisteam Oost-Vlaanderen De Schelp Workshop Crisisnetwerk 25 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Crisisteam Oost-Vlaanderen De Schelp Workshop Crisisnetwerk 25 maart 2014

2 Voor alle crisissituaties los van leeftijd en problematiek. 2

3 A) CAW OOST-VLAANDEREN CRISISTEAM DE SCHELP B) CRISISNETWERK: 0-18j 3

4 A) CAW Oost-Vlaanderen Crisisteam De Schelp 1 Wat is Crisis? 2 Crisisteam De Schelp 2.1 Organisatiemodel 2.2 Crisisonthaal 2.3 Crisisinterventie 2.4 Wat na crisisinterventie? 4

5 1. Wat is crisis? 5 Definitie niet evident maar: -Acuut beleefde noodsituaties -Onmiddellijke hulp is noodzakelijk -Niet vooraf in te schatten

6 2. Crisisteam De Schelp Voor iedereen die zich in een crisissituatie bevindt, die snel en onmiddellijk hulp nodig heeft Crisisonthaal Crisisinterventie Ambulante crisishulpverlening Crisishulpverlening gekoppeld aan opvang vanaf 16j 6

7 7 2.1 Organisatiemodel Klemtoon ligt op crisis, niet op specifieke problematiek of leeftijd Iedere crisishulpverlener zet in op proces van crisisonthaal en crisisinterventie Na crisisonthaal:  Crisishulpcoördinatie ifv opvolging crisisnetwerk (-18j)  Crisisbegeleiding (+ 18j) Secretariaat bemand door vrijwilligers (=eerste contact) Overdag min. 2 crisishulpverleners Nachtmedewerkers in slapende waak

8 8 2.2 Crisisonthaal 24u/24u, 7d/7d Meldpunt crisisnetwerk IJH is onderdeel Rechtstreeks aanmeldingen door hulpverleners of cliënten Telefonisch of fysiek Consult: Doel: Aanmelder heeft extra handvaten om verder aan de slag te kunnen. Responsabiliseren van hulpverlener Hervertalen van vraag van hulpverlener (= bed) Preferentiële partners: Algemeen Onthaal en Jongerenonthaal

9 9 2.3 Crisisinterventie Na aanmelding door hulpverlener of rechtstreeks Eerste fysieke contact Doel:  Zicht krijgen op crisissituatie  Cliënt krijgt perspectief (kalmeren)  Verruimen van perspectief (context, maatschappellijk,…)  Veranderingsproces in gang zetten: - Contacteren/betrekken netwerk - Confronteren - Inhakend op eerdere processen

10 10 2.4 Wat na crisisinterventie? Doorverwijzing Bewust geen crisisopvang (verwachting niet realistisch) doel = crisisinducerend Ambulante begeleiding = +/- 3 contacten Begeleiding gekoppeld aan opvang

11 B) Crisisnetwerk O-VL: 0-18j 1 Crisisnetwerk O-VL 2 Recente veranderingen crisismeldpunt O-VL 3 Praktijk 4 Enkele cijfers 5 Wist je dat…? 6 Toekomstige veranderingen 7 Contactgegevens 11

12 12

13 1 Werking Crisisnetwerk O-VL 1.1 Opdracht 1.2 Mogelijkheden Crisisnetwerk 1.4 Crisishulp aan Huis 1.3 Procedure Hoogdringendheid 13

14 1.1 Opdracht Crisishulp mogelijk maken voor elke minderjarige en zijn context binnen de bereidwilligheid Meer ingrijpende hulp voorkomen – subsidiariteitsprincipe Regiefunctie 14

15 1.2 Mogelijkheden Crisisnetwerk 15 1.2.1: Consult 1.2.2: 72u onderzoek vrijwilligheid 1.2.3: Interventie 1.2.4: Crisisbegeleiding 1.2.5: Crisisopvang en Terug-naar- Thuisbegeleiding

16 1.2.1 Consultfunctie Wat: Er wordt samen met de aanmelder bekeken wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn als antwoord op de acute crisissituatie. Doel: de aanmelder beschikt over meer kennis en daarmee over meer en/of een betere basis voor zijn keuzes om verder zelf aan de slag te kunnen Door: Crisisteam De Schelp 16

17 1.2.2 72u onderzoek vrijwilligheid 17 Wat: Wanneer het niet duidelijk is of alle partijen bereid zijn om vrijwillig mee te werken, krijgt het crisisnetwerk het mandaat om gedurende max. 72u die vrijwilligheid te onderzoeken. Doel: Mogelijkheden onderzoeken om verder binnen vrijwilligheid een hulpverlenend traject uit te zetten. Minimale verwachting: * Bereidheid van betrokkenen tot gesprek. * veiligheid voor het cliëntsysteem? * veiligheid voor interventiepartner? Door: interventiepartners: De Cocon, aPart en De Schelp

18 1.2.3 Crisisinterventie Wat: ambulante of mobiele interventie van max. 3 werkdagen Doel: - zicht krijgen op crisis - samen perspectief creëren - veranderingsprocessen in gang zetten - Ev. Verdere (crisishulp) aanraden Door: Partners: De Cocon & vzw aPart (mobiel) en De Schelp (amb.) 18

19 1.2.4 Crisisbegeleiding Wat: Intensieve begeleiding van minderjarige en context die een groot engagement van iedereen vraagt Middel: Stapsgewijs met concrete afspraken gedurende max. 28d Doel: Opgemaakt doorheen begeleidingsproces Door: Mogelijke partners: De Cocon, aPart, Thuisbegeleidingsdiensten BJB en VAPH 19

20 1.2.5 Crisisopvang en terug naar thuis-begeleiding Wat: Residentiële opname van max. 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen. Enkel mogelijk indien er Terug-naar-Thuisbegeleiding is, Doel: ruimte creëren in cliëntsysteem Door: Mogelijke partners: CKG (K&G), OOOC en begeleidingstehuizen (BJB), MPI en voorzieningen VAPH, Kinderpsychiatrie, CAW Rode draad crisishulpverlening:  Combinaties mogelijk  Hulpvormen = intersectorale engagementen 20

21 1.4 Crisishulp aan huis Preferentiële partners OCJ en SDJ Stel duidelijk de vraag naar dit specifiek aanbod MP hanteert een checklist voor OCJ en SDJ Indien onduidelijkheid bij checklist, afstemming met De Cocon. Indien er niet zou ingegaan worden op vraag, schriftelijke motivering door teambegeleider MP en De Cocon Voor aanbod brede instap = vraagverheldering 21

22 1.5 Procedure hoogdringendheid Enkel voor aanmeldingen door JR of SDJ Gaat over de specifieke procedure, niet over hoogdringende situaties MP staat in rechtstreeks contact met JHR SDJ dient zo snel mogelijk A-doc in. Beschikking wordt aan opvangpartner bezorgd Slechts met beperkt aanbod (CKG’s, OOOC’s) Aanbod volzet = geen mogelijkheid, wel contact JHR 22

23 2 Recente veranderingen Crisisnetwerk IJH Vroeger: 4 meldpunten Aanmelding door professionele hulpverlener, Sinds 16/9/2013: uitbreiding aanmeldingen door cliëntsysteem buiten kantooruren Sinds 01/01/2014 : - 1 meldpunt voor de ganse provincie O-VL nl. crisisteam De Schelp. - departement Jongerenwelzijn - meldpuntondersteuner: nieuw takenpakket Sinds 01/03/2014 : - Aanbod CaH na MP - Procedure hoogdringendheid via MP 23

24 3 Praktijk Hulpprogramma werkt in de bereidwilligheid Invullen VIST-CJ in kader van aanbieden vervolghulp indien residentiële opname na crisisopvang nodig blijkt. Geen toegang voor minderjarigen die al in een residentiële voorziening verblijven (geen time-out) 24

25 3 Praktijk 25 Meldpunt is verantwoordelijk voor inschatting en dispatching. We streven daarbij steeds naar een maximale samenwerking tussen aanmelder en meldpunt. Alle aanbod is afhankelijk van de bezetting binnen het hulpprogramma

26 4 Enkele cijfers 26 16/09/2013 – 18/03/2014 376 aanmeldingen voor 438 kinderen Sterke toename van aanmeldingen sinds 16/9/2013 (start IJH in voorstartregio) = toename van 69% Grootste groep aanmelders 1. CLB: 62 aanmeldingen 2. Politie: 42 aanmeldingen 3. Sociale dienst JRB: 19 aanmeldingen Meeste aanmeldingen tijdens kantooruren, minst na 22 uur en in het weekend Grote vraag naar opvang door de aanmelders Meer cijfers? www.jeugdhulp.bewww.jeugdhulp.be

27 5 Wist je dat…? 27 MP de taak heeft om alle zaken af te toetsen en alle stappen te verkennen. Vraag dus niet naar een bed, maar leg de situatie uit. We stellen deskundigheid niet in vraag, maar dienen rekening te houden met mogelijkheden van de partners en afspraken binnen CJ. MP alles zo snel mogelijk doet. Alle partners contacteren vraagt tijd. Weet dat alle andere interne zaken wijken voor crisisaanmelding van IJH.

28 5 Wist je dat…? 28 We steeds nagaan of een dossier reeds bekend is bij OCJ of SD JRB. We willen de consulent niet passeren. Het meldpunt optreedt als partner wanneer de hulpverlener in crisis is. 24u-permanentie en roulerende aanwezigheid van begeleiders betekent = veel overdracht.

29 6 Toekomstige veranderingen Vanaf 1/3/14 staat MP in voor dispatching bij procedure hoogdringendheid Vanaf 1/3/14 dienen alle vragen voor Crisishulp aan huis via MP gesteld Vanaf 1/6/14 aanbod crisisbedden via MP, na verruiming aanbod HP. Afstemming Crisisjeugdhulp IJH met Crisishulp binnen Kinder-en jeugdpsychiatrie = C²-project En meer… En dit met zelfde personeelsbezetting 29

30 7 Contactgegevens 30 Crisisteam O-VL crisisteam@cawoostvlaanderen.be 09 265 04 90 Teambegeleider: Karel Vandesteene karelvandesteene@cawoostvlaanderen.bekarelvandesteene@cawoostvlaanderen.be 0477 85 53 31 Meldpuntondersteuner: Tine Notredame tinenotredame@cawoostvlaanderen.be 0471 46 67 21 tinenotredame@cawoostvlaanderen.be


Download ppt "Crisisteam Oost-Vlaanderen De Schelp Workshop Crisisnetwerk 25 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google