De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatiesessie Specifieke lerarenopleiding Gedragswetenschappen SLO GW SLO GW: Iets voor jou?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatiesessie Specifieke lerarenopleiding Gedragswetenschappen SLO GW SLO GW: Iets voor jou?"— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatiesessie Specifieke lerarenopleiding Gedragswetenschappen SLO GW SLO GW: Iets voor jou?

2 2

3 Verschillen? … Maak zelf het verschil ;-) 33 3

4 Inhoud presentatie 4 Opleiding algemeen Programma Praktijkluik in detail Vragen Voorbeelden portfolio’s

5 Opleiding algemeen 5 SLO Gedragswetenschappen o voor psychologen, pedagogen en masters educatieve studies o die leraar willen worden

6 Opleiding algemeen 6 Waar kom je terecht als afgestudeerde van de SLO GW SO: ASO, TSO, BSO, KSO Maar ook in het CVO en TKO Bekwaamheidsbewijzen (ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen) Afhankelijk van de master-opleiding Voor master pedagogische wetenschappen en masters psychologie gedragswetenschappen, opvoedkunde, pedagogie, praktijk toegepaste psychologie, sociale wetenschappen, toegepaste psychologie HO –Bijv: – Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs – Bachelor in de orthopedagogie – Bachelor in het sociaal werk – …

7 Opleiding algemeen 7 Doel: Goede leerkracht worden 10 basiscompetenties van de beginnende leerkracht

8 OPVOEDERTJE

9 BEGELEIDT LEER- EN ONTWIKKELI NGSPROCES SEN

10 INHOUDELIJK EXPERT

11 ONDERZOEKT EN INNOVEERT

12 ORGANISEERT

13 PARTNER VAN OUDERS

14 LID VAN HET TEAM

15 GEMEENSCHAP

16 PARTNER VAN EXTERNEN

17 CULTUURPARTICIPERENDE

18 Opleiding algemeen 18 60 stp (dwz 1 jaar voltijdse studie) Verschillende trajecten mogelijk o In 1 jaar na de masteropleiding o Gespreid over verschillende jaren Deels ingedaald in de masteropleiding Naast of na de masteropleiding Nultolerantie Max 3 jaar na elkaar inschrijven voor zelfde OPO

19 Programma 19 SLO GW 60 stp Theoretische component (30stp) Praktijkcomponent (30 stp)

20 Indaling mogelijk Programma 20 SLO GW Theoretische component (30stp) Algemeen Pedagogisch didactisch Leren en onderwijzen (5) Vrijstelling mogelijk Onderwijs, opvoeding en samenleving (3) Vrijstelling mogelijk Specifiek gedeelte Vakdidactiek gedragswetenschappen (4) Thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen (4) SLO overstijgend Praktijkoriëntatie (6) Keuze gedeelte Bijv tweede vakdidactiek Bijv didactiek van de lerarenopleiding Praktijk Component (30stp)

21 Programma Theoretisch luik 21 Vakdidactiek gedragswetenschappen o Specifieke toepassing van algemene didactiek op het domein GW o Eerste semester o Docent: A. Verburgh Thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen o Een uitdieping van een aantal thema’s uit de GW o Tweede semester o Groepsopdracht + individuele opdracht o Coördinator: M. Lacante

22 Programma Theoretisch luik 22 Praktijkoriëntatie o Leerkracht als onderzoeker en innovator o Onderzoeks- en reflectieopdracht o Jaarlijks wisselend thema (2013-2014: de doorlichting) o Thema wordt uitgewerkt in groepjes samengesteld uit studenten van de SLO GW, SLO Maatschappij- wetenschappen en filosofie en SLO economie o Afrondende studiedag in mei met presentaties o Jaarvak o Coördinator: M. Lacante

23 Programma 23 SLO GW Theoretische component (30stp) Praktijkcomponent (30 stp) Stage deel 1 (11)Instituutspractica (4)Schoolpractica (11)Stage deel 2 (11)Schoolpractica (11) Diversiteitstage (voor 4 kiezen) Universiteitsbrede diversiteitstage (4) Stage diversiteit gedragswetenschappen (4)

24 Programma volgtijdelijkheid/gelijktijdigheid 24 Leren en onderwijzen Stage deel 1 Thema’s uit de vakdidactiek GW Vakdidactiek GW Stage deel 2 Onderwijs, opvoeding en samenleving Diversiteitsstage

25 Praktijkluik in detail 25 Stage 1 en Stage 2 o Jaarvakken o Begeleiding Vanuit KU Leuven: Persoonlijke praktijklector (zie verder) Stageplek: mentor

26 Praktijkluik in detail 26 Rode draad: POP o Persoonlijk (P) Ontwikkelen (O) tot leerkracht volgens eigen plan (P) o In het e-portfolio

27 Praktijkluik in detail 27 POP: o Uniek, hoogstpersoonlijk o Maar toch lichtjes voorgestructureerd: basiscompetenties

28 mijn POëziP...mijn POP begrijpt me, kent me, voelt me aan...een toevluchtsoord in tijden......waarop ik volop moet gaan... vaardig, competent, ontwikkelend......maar soms op mijn gezicht......dan grijp ik naar jou, mijn reddingsboei... mentor........ lector....... stagiair de afstand wordt...... GEDICHT...ik vergeet jou soms, maar jij mij ni......ik geef jou een naam... “mijn lievelingspop: TINY”

29 Praktijkluik in detail 29 Ondersteuning o Portfolio Bijhouden hoe je evolueert in je POP o Stage deel 1: Instituutspractica ‘Veilige plek om onveilige dingen te doen?’ 8 sessies – VHI (gespreid semester) max. 14 stagiairs duo praktijklectoren micro-teaching opstart POP 4 reeksen (3 in sem 1/ 1 in sem 2 – data bekend eind juni – op website) Inschrijven reeks: Begin semester via toledo

30 Praktijkluik in detail 30 Ondersteuning o Stage 1 en stage 2: Schoolpractica ‘Een onveilige plek om veilige dingen te doen?’ Microtaken: Observatielessen 10 u -5 opdrachten Stagelessen 20u -Voorbereiden -Geven -Reflecteren Keuze microtaken (in functie van POP) -Bijv vragen stellen Mesotaken Keuze in functie van POP Bijv klasportret

31 Praktijkluik in detail 31 Ondersteuning o Trajectbegeleiding (in stage 1 en stage 2) Begeleiding van dezelfde praktijklector doorheen het volledige praktijkluik Individueel startgesprek over POP Bijwonen stageles Individuele lesbespreking Collectieve terugkomsessie Collectief toonmoment Individueel eindgesprek

32 Praktijkluik in detail 32 Evaluatie stage 1 en stage 2 o Per stage deel o Formatieve evaluatie o Summatieve evaluatie o Basis: portfolio met POP / gesprekken/ stagementor o Door praktijklector

33 Praktijkluik in detail Diversiteitsstage 33 Universiteitsbrede diversiteitsstage o Bijv Buddy project Project tweedekans onderwijs Stage diversiteit gedragswetenschappen (NIEUW!) o Opdrachten ivm diversiteit in stageschool Bijv Doorstroom leerlingen in kaart brengen Binnenklasdifferentiatie Taalbeleid op school -> meer informatie in september op de website van de SLO GW

34 Opleiding: Praktisch 34 Voorbeeld Weekschema – 60 stp in 1 jaar (Italics: moment ligt vast) Semester 1 (30stp)Semester 2 (30 stp) MaandagKeuzevak Praktijkoriëntatie Diversiteitstage DinsdagInstituutspracticaPraktijkoriëntatie WoensdagVakdidactiekStage activiteiten DonderdagLeren en onderwijzenStage activiteiten Diversiteitsstage VrijdagStage activiteitenThema’s vakdidactiek ZaterdagStage-activiteiten voorbereiden/afwerken ZondagStage-activiteiten voorbereiden/afwerken 750 studiebelastingsuren (15 weken: 50/week) (20 weken: 38u/week) 750 studiebelastingsuren (15 weken: 50/week) (20 weken: 38u/week)

35 Opleiding: Praktisch 35 Stagerooster o Niet zelf in de hand o Planning

36 Praktijkluik in detail Wie wat waar waarom 36 Informatiebronnen o Website SLO: http://ppw.kuleuven.be/home/toekomstige- studenten/opleidingen/slo/index http://ppw.kuleuven.be/home/toekomstige- studenten/opleidingen/slo/index o Stagevademecum voor de student Op website ten laatste begin september o Toledo: Formulieren, ondersteunende documenten, inschrijvingen,… Andere vragen, problemen, opmerkingen o Eigen praktijklector o Administratieve vragen: C. Vandewoude (Christophe.Vandewoude@ppw.kuleuven.be) o Coördinatie stage: A. Verburgh (an.verburgh@ppw.kuleuven.be)

37 Opleiding praktisch Stageplaats zoeken 37 Wanneer? o Tijdig: best nu al – voor de start van het academiejaar Welke scholen? o Om het even welke school o Stage 1: SO Hoe o Zorg dat je het stagevademecum hebt doorgenomen. o Raadpleeg de lijst met stagescholen die je op toledo vindt en neem via de gepaste procedure contact op met de stageschool. o Indien de stageschool waar je stage wenst te lopen niet in de lijsten voorkomt, neem je zelf contact op met de school. o Indien stagecoördinator, vraag hem/haar hoe je de vakmentor kan contacteren en hoe de stage wordt georganiseerd in de school o Toon zelf initiatief naar jouw vakmentor, geef aan wat er verwacht wordt vanuit de opleiding.

38 38

39 39

40 Extra Informatie 40 Programma: http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2013/opleidingen/n/SC_50630449.htm#cgs=507134 02&bl=all http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2013/opleidingen/n/SC_50630449.htm#cgs=507134 02&bl=all Overgangsmaatregelen: http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/programma/progrwijzenovergangsmaatr/ overgangsmaatregelen1415/index http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/programma/progrwijzenovergangsmaatr/ overgangsmaatregelen1415/index Universiteitsbrede diversiteitstage www.kuleuven.be/slo/stage/diversiteitsstage.htm Facultaire website: http://ppw.kuleuven.be/home/toekomstige-studenten/opleidingen/slo/index http://ppw.kuleuven.be/home/toekomstige-studenten/opleidingen/slo/index Toledo |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 AVL http://www.kuleuven.be/slo/ http://www.kuleuven.be/slo/BrochureSLO_2013.pdf (brochure ‘Hoe word je leraar?’) http://www.kuleuven.be/slo/ http://www.kuleuven.be/slo/BrochureSLO_2013.pdf Bekwaamheidsbewijzen: ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen

41 Portfolio 41 Een aantal concrete voorbeelden van studenten


Download ppt "1 Informatiesessie Specifieke lerarenopleiding Gedragswetenschappen SLO GW SLO GW: Iets voor jou?"

Verwante presentaties


Ads door Google