De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amsterdam; Skills Heroes: The Finals; 17 maart 2016 vakwedstrijden voor excellent onderwijs! Mogelijkheden, aanpakken en meeropbrengsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amsterdam; Skills Heroes: The Finals; 17 maart 2016 vakwedstrijden voor excellent onderwijs! Mogelijkheden, aanpakken en meeropbrengsten."— Transcript van de presentatie:

1 Amsterdam; Skills Heroes: The Finals; 17 maart 2016 vakwedstrijden voor excellent onderwijs! Mogelijkheden, aanpakken en meeropbrengsten

2 www.cinopadvies.nl TER INTRODUCTIE Jos van Zwieten jzwieten@cinop.nl +31610533767 CINOP Advies

3 “Craftsmanship is like the oxygen that fuels society. It is of vital importance, yet so self-evident that you only notice it when it’s gone. Because that's when everything collapses. This is why we must highlight the importance of craftsmanship and vocational education. The Skills Competitions – at the national, EU and global level – are a hands-on way to do just that.” Minister Jet Bussemaker in haar toespraak bij de conferentie 'Skills for a lifetime, towards a futureproof VET', 16 februari 2016. TEN GELEIDE CINOP Advies

4 WAT (nu): vakwedstrijden en ‘excellentie in het mbo’: aandeel vakwedstrijden in excellentieplannen van scholen feiten en cijfers 2015/2016 karakterisering HOE (nu): vakwedstrijden naast en in het onderwijs aanpak en werkwijze Skills en scholen functionaliteit van de vakwedstrijden directe perspectieven: voor excellentieprogramma’s voor beter onderwijs ‘all over’ INHOUD CINOP Advies

5 WAT (dan): te realiseren meerwaarde voor topstudenten te realiseren meerwaarde voor alle studenten HOE (dan): scenario’s programmatische mogelijkheden totaalbeeld duurzame talentontwikkeling opbrengsten. INHOUD CINOP Advies

6 Aandeel: WAT (nu): aandeel in ‘excellentie’ CINOP Advies

7 Vakwedstrijden opgenomen in 61 ingediende plannen voor excellentie (contracten SNL met 55 instellingen) Ca. 3000 deelnemers dit schooljaar (voor grootste deel ‘op aanwijzing’) Ca. 288 aanmeldingen voor kwalificatiewedstrijden Ca. 150 finalisten uit 56 instellingen in 34 beroepen (exc. andere finales als hoveniers, autospuiters, Vakkanjers) WAT (nu): feiten en cijfers CINOP Advies

8 Vakwedstrijden zijn nu vooral evenement naast het onderwijs Met de beleving dat het veel tijd en energie vergt Met zoeken naar juiste werkrelaties instellingen/SNL Met veel enthousiasme bij wie betrokken is WAT (nu): karakterisering CINOP Advies

9 En: Er kan nog meer focus en samenhang in excellentiebeleid (wat is het eigenlijk?) Er kan meer directe inhoudelijke impact op onderwijs en excellentieprogramma’s Er kan meer betrokkenheid zijn van onderwijsteams (het is nu vooral van ‘Skills-coördinatoren’) WAT (nu): karakterisering CINOP Advies

10 Wedstrijdopdrachten: ontwikkeling via Competitie Registratie Systeem (CRS), is ook basis voor uitvoering en beoordeling Beoordeling levert met 500-puntsschaal inzicht op in ‘excellent vakmanschap’ Opdrachten direct gekoppeld aan inhouden KD’s Opdrachten altijd met tegenlezers (onderwijs en bedrijfsleven) HOE (nu): aanpak en werkwijze CINOP Advies

11 Licentiemodel CRS in ontwikkeling SNL communiceert met instellingen via Skills-coördinatoren (uiteenlopend van individuele docenten, stafmedewerkers en communicatie/marketingmedewerkers) HOE (nu): aanpak en werkwijze CINOP Advies

12 Wedstrijden worden georganiseerd door (en op locaties van) scholen m.b.v. medewerkers van SNL Centraal zijn via SNL faciliteiten, handleidingen, checklists en communicatie- en promotiemateriaal voor decentraal gebruik beschikbaar In periodiek (regio)overleg met de instellingen houdt SNL een issue- en actielijst bij om de samenwerking met instellingen en de kwaliteit van de wedstrijden te kunnen optimaliseren HOE (nu): aanpak en werkwijze CINOP Advies

13 SNL zet sterk in op jongerencommunicatie: bereikt de student ook direct Deelname in TeamNL aan EuroSkills en WorldSkills lonkend perspectief: SNL support, faciliteert en organiseert deelname ‘once in a lifetime’-ervaring en ‘grote sprong’-effect HOE (nu): aanpak en werkwijze CINOP Advies

14 ‘dagelijkse drukte’, ‘evenementje erbij’ en/of ‘gedropt dingetje’ Hoe kom je bij de docent en hou je hem/haar vast Logistieke lijnen (onderwijs versus vakwedstrijden) soms door elkaar; weinig integratie Informatie over (opzet en inhouden van) wedstrijden bereikt niet altijd of later dan wenselijk de juiste personen (en de studenten) HOE (nu): issues CINOP Advies

15 Welke functie heeft het nu? Verdeel per tafel 100 euro! HOE (nu): functionaliteit CINOP Advies Belangrijke functieIn € 1. Vakwedstrijden als aantrekkelijk evenement? 2. Vakwedstrijden als onderdeel van excellentiebeleid? 3. Vakwedstrijden als methodiek en didactiek? 4. Vakwedstrijden als curriculuminstrument? 5. Vakwedstrijden als tool voor professionele ontwikkeling docenten? 6. Vakwedstrijden als …..

16 (opleidings)vakwedstrijd in te zetten als selectiemiddel (met eigen voorrondes); uitkomsten te gebruiken voor programmering aanvullende excellentieprogramma’s en ‘topstages’; basis voor ‘gezel-meestertrajecten’ (met Meestertitels als ijkpunt) HOE (nu): perspectieven excellentie CINOP Advies

17 vakwedstrijd te benutten in het leerproces voor ijking en reflectie (‘waar sta ik en wat heb ik nodig’); ‘toppertjes’ te benutten als ‘buddy’; relatie leggen met BPV-opdrachten; systematiek te gebruiken als voorbereiding op de examinering (CRS staat borg voor de juiste koppeling met KD’s en keuzedelen). HOE (nu): perspectieven onderwijs CINOP Advies

18 CRS is inhoudelijke (prestatie)benchmark en maakt heel concreet duidelijk waar je talent ligt en waar je nog op moet trainen (‘hoe goed ben ik’); Bevordert de wil en motivatie om (steeds) beter te worden; Sluit aan bij competitieve spirit van huidige generatie; Levert zelfbeeld op dat in BPV praktisch getoetst (en bijgesteld) kan worden; Voedt de ambitie en keuzemogelijkheden voor specifieke (extra) onderdelen, cross-overs of hoogwaardige programma’s elders (zowel school als praktijk). WAT (dan): meerwaarde voor ‘top’ CINOP Advies

19 Vakwedstrijden is ‘voor het echie’ en maken speels doch serieus duidelijk wat perspectief is (‘hoe goed kan ik zijn’); Maakt prestaties aantoonbaar en ‘beleefbaar’ en ‘deelbaar’ Levert zelfbeeld op dat in BPV praktisch getoetst (en bijgesteld) kan worden; Is een doorlopende ‘prestatiebox’ waaraan de onderwijs (en BPV-)resultaten kunnen worden opgehangen; Is praktische referentie voor keuzeprocessen en studievoortgang WAT (dan): meerwaarde ‘iedereen’ CINOP Advies

20 Als extra-curriculair programmaonderdeel Als geïntegreerd onderdeel van het curriculum Als wel of niet verbonden met keuzedelen HOE (dan): ontwerpscenario’s CINOP Advies

21 Link projecten aan wedstrijdopdrachten en/of challenges Bouw inhoud uit vakwedstrijden in vaklessen en BPV (v.v.) Gebruik oefeningen uit (wedstrijd)skills in de OBT: laat studenten kennis maken met productie- en prestatiedruk Benut vakwedstrijden als opmaat naar examinering (benut Skills-opdrachten in eigen PvB’s) HOE (dan): programmatische mogelijkheden CINOP Advies

22 Wat kan (hoe en waar) wel en wat kan (hoe en waar) niet? Bespreek ter tafel de mogelijkheden en geef vakwedstrijden een positie: Als extra-curriculair programmaonderdeel Als geïntegreerd onderdeel van het curriculum Als wel of niet verbonden met keuzedelen Geef kort en bondig de overwegingen en programmatische onderdelen aan! HOE (dan): ontwerpopdracht CINOP Advies

23 HOE (dan): tips en tricks CINOP Advies DOEN!NIET DOEN! Betrek collega’s, enthousiasmeer ze, maak het een ‘teamding’ Bij 1 persoon of enkele personen houden (te klein groepje, zelfs al lijkt dat pragmatisch of efficient) Zet het neer als onderwijsproject; met helderheid in doelen, planning, op te leveren resultaten, betrokkenen etc. (zie kapstok) Het eigenaarschap laten voor wat (en bij wie) het is (en voorbij gaan aan noodzakelijke sturing en/of facilitering) Begin klein, maar ambieer groot (en zet dat in de tijd) Alleen op vakwedstrijden ‘sec’ concentreren (zonder steeds de relevantie voor onderwijs in den brede te noemen) Benoem de opbrengsten voor de student, het team, de organisatie en het werkveld, en maak het zo een gezamenlijke prestatie Exclusieve focus op momenten en winnaars, het gaat om alle deelnemers (en het deelnemen zelf) Betrek naast de beroepsgerichte vakken de AVO-vakken Trainen ‘binnen de lijntjes’: zoek juist steeds naar nieuwe inhouden en mogelijkheden.

24 Vakwedstrijden ‘voor altijd’ en vanuit visie (niet omdat het moet, maar omdat het –makkelijk- kan): Selectieinstrument en inhoudsbepaler voor excellentie (‘topsport’) Onderwijskundig instrument voor programmering en bepaling juiste inhouden (‘breedtesport’). Verduurzamen in onderwijs: geen last maar lust: Pijler onder (private) gezel-meesterroutes Vast bestanddeel van aantrekkelijk en up-to-date onderwijs HOE (dan): duurzame talentontwikkeling CINOP Advies

25 Beter voor onderwijs! -Aansluiting onderwijs – praktijk wordt versterkt -Betekenisvol leren krijgt meer invulling -Integrale benadering vanuit het team neemt toe Beter voor student! -Interessant, authentiek en uitdagend onderwijs -Waardevol om op CV op te nemen -Mogelijkheid uit te blinken / eigen keuzes te maken HOE (dan): opbrengsten CINOP Advies

26 Beter voor docent! -praktisch stimuleren, coachen en begeleiden -zicht op eigen kwaliteiten, kennis en kunde (over pp in het vak) -gemotiveerde studenten (her)motiveren docenten Beter voor werkveld! -communicatiekanaal voor onderwijs – bedrijfsleven -zicht op wat nieuwe medewerkers (moeten) kunnen en kennen -startpunt om nieuwe ontwikkelingen snel op te pakken (challenges, nieuwe standaarden) HOE (dan): meer opbrengsten CINOP Advies

27 Welke functie moet het hebben? Verdeel per tafel opnieuw 100 euro! HOE (dan): functionaliteit ‘revisited’ CINOP Advies Belangrijke functieIn € 1. Vakwedstrijden als aantrekkelijk evenement? 2. Vakwedstrijden als onderdeel van excellentiebeleid? 3. Vakwedstrijden als methodiek en didactiek? 4. Vakwedstrijden als curriculuminstrument? 5. Vakwedstrijden als professionalisering voor docenten? 6. Vakwedstrijden als …..

28 Onbesproken? Wat is niet aan de orde geweest maar had wel gemoeten? Noem ‘issues en acties’! Onbeantwoord? Om de benoemde functionaliteit en/of uw eigen aanpak te realiseren: wat heeft u nodig? Geef me uw ‘boodschappenlijstje’! WORDT VERVOLGD CINOP Advies

29 www.cinopadvies.nl Jos van Zwieten jzwieten@cinop.nl +31610533767 CINOP Advies


Download ppt "Amsterdam; Skills Heroes: The Finals; 17 maart 2016 vakwedstrijden voor excellent onderwijs! Mogelijkheden, aanpakken en meeropbrengsten."

Verwante presentaties


Ads door Google