De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vroegvoortdurendintegraal.nl Vroeg, Voortdurend, Integraal 13 oktober 2011 Hanne Cools.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vroegvoortdurendintegraal.nl Vroeg, Voortdurend, Integraal 13 oktober 2011 Hanne Cools."— Transcript van de presentatie:

1 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Vroeg, Voortdurend, Integraal 13 oktober 2011 Hanne Cools

2 VVI in een kwartier…. Vroeg Voortdurend Integraal: Hoe kwam VVI tot stand Landelijke en regionale projectorganisatie Resultaten van 3 jaar experimenteren: Ervaringen van de pilotregio’s Ervaringen op ‘bouwsteen 6’: zorg en onderwijs NJI: monitoronderzoek Advies ‘Zo vroeg mogelijk’ Hoe nu verder? www.vroegvoortdurendintegraal.nl

3 Hoe kwam VVI tot stand?

4 www.vroegvoortdurendintegraal.nl 2006 - 2011 De aanloop: In Groningen werd het ontwerp van VVI bedacht door Peter Vriesema en werd het project gestart met steun van de provincie. Het is doorontwikkeld met Noor van Loen (BOSK); er werd gezocht naar een landelijk platform hiervoor. 2006: In Papendal is in september 2006 op een conferentie, georganiseerd door de BOSK, een intentieverklaring over VVI gesloten. [ActiZ, BOSK, MEE Nederland, Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK), Revalidatie Nederland (RN), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), PO-raad (voorheen WEC-Raad - Speciaal Onderwijs), Zorgverzekeraars Nederland (ZN)] 2008 – 2011: experiment in kader van Transitie Programma Langdurende Zorg. Voortbouwend op netwerken integrale Vroeghulp

5 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Regionale projectorganisatie Alle regio’s een projectleider voor de duur van het project en regionale stuurgroep De pilotregio’s hebben ieder met een regiospecifiek actieplan voor bepaalde bouwstenen gewerkt aan innovatie op ketennetwerk Integrale Vroeghulp.

6 www.vroegvoortdurendintegraal.nl De 7 bouwstenen: De animatie VVI…….

7 www.vroegvoortdurendintegraal.nl De 7 bouwstenen: 1.Vroege signalering 2.Multidisciplinaire diagnostiek 3.Multidisciplinair adviesplan 4.Advies, informatie en casemanagement 5.Preventieve gezinsondersteuning 6.Zorg en Onderwijs 7.Ketennetwerk

8 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Resultaten

9 www.vroegvoortdurendintegraal.nl De Regio Centraal Maatschappelijke Business Case (mBC)

10 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Ervaringen van de pilotregio’s Werken aan één bouwsteen is werken aan alle bouwstenen: onontkoombaar!! De leeftijdsuitbreiding tot 7 jaar gaf ook verandering in (aantal) samenwerkingspartners (onderwijs nieuwe partner) Er zijn duurzame samenwerking tot stand gebracht via conventanten, maar aandacht blijft voor verdere samenwerkingsafspraken en borging van de innovatie VVI op IVH (regie, financieel) Aantal regio’s hebben projectfinanciering voor 2011 – 2012 kunnen regelen (innovatiemiddelen, provincie, met partners via inkoopregeling zorgkantoor)

11 www.vroegvoortdurendintegraal.nl 1 / 2 Ervaringen op bouwsteen 6: zorg en onderwijs 1.Rondom toegang tot onderwijs: Consulent Jong Risico kinderen – Friesland Samenwerking met ‘regulier onderwijs’ – West Brabant Onderwijs met zorg, ‘De schakels verbonden’. Het ZA(B)T – Midden Brabant Onderwijsloket Maastricht 2. Aanpak leeftijdsuitbreiding Drie voorbeelden van de aanpak ‘leeftijdsuitbreiding IVH’, op zoek naar samenwerking met onderwijs.

12 www.vroegvoortdurendintegraal.nl 2 / 2 Ervaringen op bouwsteen 6: zorg en onderwijs 3. Onderwijs – zorg arrangementen Samenwerking van zorginstellingen en onderwijs op alle clusters. Een enkel voorbeeld van samenwerking cluster 1 / 2 onderwijs Zo’n 5 voorbeelden van samenwerking van KDC en ZML-school Zo’n 10 voorbeelden van samenwerking zorg en cluster 4- onderwijs. 4. Onderzoek, inventarisatie & inspiratie Over samenwerking zorg en onderwijs - Noord Holland Noord Onderzoek: Onderwijs als anker in de ketenstroom – Rotterdam Knelpuntennotitie - Twente

13 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Monitor-onderzoek door NJi NJI heeft opgeleverd: Startfoto’s per regio Kwaliteitsindicatoren Tussenrapportage Eindrapport, (voorjaar 2011)

14 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Advies ‘Zo vroeg mogelijk’

15 Juni 2011: advies aan VWS/OCW Het advies omvat een viertal aandachtsgebieden: 1.de verspreiding/verankering van de innovaties van VVI in de netwerken Integrale Vroeghulp; 2.de inbedding van de innovatie binnen de plannen van stelselwijziging; 3.de condities die dit aan de regionale samenwerking stelt en 4.een voorstel voor de regie van de ketenorganisatie. Voor de korte termijn wordt gepleit voor een klein, maar slagvaardig landelijk coördinatieteam in de vorm van een college VVI. En een interactief ICT platform. www.vroegvoortdurendintegraal.nl

16 Afronding en toekomst van VVI Kennis van VVI wordt in panels besproken en verder verwerkt voor op de website: ‘inspirerende voorbeelden’ Handreiking IVH/VVI voor regionale netwerken (opgeleverd in 2011) Handreiking IVH/VVI met CJG; nieuwe opdracht vanuit VWS. (opgeleverd in 2012) www.vroegvoortdurendintegraal.nl

17 Vragen ….?


Download ppt "Www.vroegvoortdurendintegraal.nl Vroeg, Voortdurend, Integraal 13 oktober 2011 Hanne Cools."

Verwante presentaties


Ads door Google