De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bevolkingsprojecties 2007-2025 voor Regio Brugge - Oostende Johan Surkyn en Liza Lauwers 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bevolkingsprojecties 2007-2025 voor Regio Brugge - Oostende Johan Surkyn en Liza Lauwers 1."— Transcript van de presentatie:

1 Bevolkingsprojecties 2007-2025 voor Regio Brugge - Oostende Johan Surkyn en Liza Lauwers 1

2 Pag. Vragen m.b.t de demografische toekomst Is er krimp te verwachten… Voor ganse bevolking? Voor bepaalde leeftijdsgroepen? Toenemende vergrijzing / ontgroening? Evolutie levensverwachting? Evolutie vruchtbaarheidcijfers ? Evolutie migratie? Evolutie huishoudensomvang? 2

3 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Toekomsthypothese sterfte Verschillen met andere W-Vlaamse regio’s klein, maar: Voor vrouwen hoogste levensverwachting in Brugge en Oostende Voor mannen komt Brugge ook op de eerste plaats, maar Oostende zit slechts in de tweede groep Kust scoort niet beter dan hinterland (Oostende?) Verschillen geconcentreerd in lft-groep 17-25 en 80+ Vrouwen: 83.8 naar 86.2 jr (Br) en 83.9 naar 86.2 (Oo) Mannen: 79.1 naar 82.5 jr (Br) en 77.6 naar 81.5 (Oo) 3

4 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Toekomsthypothese vruchtbaarheid In 2003 laag in Brugge (1.45) met stijging (1.65) naar 2005. Oostende steeds rond 1.62 Minder jonge moeders dan in rest van W-Vl Verwachting: algemene verdere stijging 2007-2025: Brugge: 1.66 naar 1.75 (laagste in W-Vl) Oostende: 1.77 naar 1.87 Vooruitzichten Planbureau: 1.63 (Br) - 1.66 (Oo) in 2025 4

5 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Binnenlandse migraties 2003-2005-2007 Brugge: 2003-2005 was er nog een stijging van de interne uitstroom van jonge twintigers, 2007-2008 lijkt de trend te keren. Opmerkelijke uitstroom 76-90, vooral mannen Oostende: 2003-2005 meer uitgesproken vertrek van jongeren. Anderzijds meer gezinnen met kinderen onder de instromers (Bredene?) Kust versus hinterland: 2003-2005: instroom neemt niet verder toe, uitstroom wel: Opletten met interpretatie: golf van uitstroom volgt op instroom. Levensloop- effect en vervanging, en dus geen trendomkeer 5

6 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Toekomsthypothese binnenlandse migraties Toekomstvisie: Brugge dalende uitstroom 17-25 versterkt verder Oostende: (generatievervanging) lichte stijging uitstroom 17- 90jr + stijging instroom 41-75 Interne migratiebalans 2007-2015-2025: Brugge: +300; +800; +1500 Oostende: +800; +800; +800 6

7 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Toekomsthypothese buitenlandse migraties Brugge: 2003-2005 kende stijgende internationale mobiliteit: In beide richtingen Geconcentreerd in 17-25 en 41-75 Oostende: minder instroom, meer uitstroom Vertrekkers duidelijk ouder dan nieuwkomers Toekomst (migratiebalans 2007-2015-2025): Brugge: +400; +470; +550 Oostende: +370; +270; +270 7

8 Pag. Prognoses: confrontatie Planbureau 8 Hypothesen Planbureau 2007-2025200720152025 BruggeOostendeBruggeOostendeBruggeOostende Totaal Vruchbaarheidscijfer (TVC)1,66 (1.66) 1,74 (1.77) 1,65 (1.75) 1,70 (1.87) 1,63 (1.75) 1,66 (1.87) Aantal geboorten2.5981.3442.4901.3232.3411.237 Levensverwachting geboorte Mannen78,5 (79.1) 77,0 (77.6) 79,9 (81.0) 78,6 (79.8) 81,4 (82.5) 80,3 (81.5) Levensverwachting geboorte Vrouwen84,3 (83.8) 84,6 (83.9) 85,6 (85.1) 86,0 (85.2) 87,2 (86.2) 87,6 (86.2) Saldo interne migraties433 (311) 837 (801) 634 (793) 894 (815) 869 (1511) 971 (807) Interne inwijking10.4607.41910.6297.67510.4247.631 Interne uitwijking10.0276.5829.9956.7639.5556.660 Saldo externe migraties394 (398) 400 (373) 379 (469) 414 (273) 143 (550) 223 (274) Externe inwijking1.4198391.5729321.294757 Externe uitwijking1.0254391.1935181.141534

9 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Totale bevolking 9

10 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 0-jarigen 10

11 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 1-18 jaar 11

12 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 19-25 jaar 12

13 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 26-40 jaar 13

14 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 41-65 jaar 14

15 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 66-90 jaar 15

16 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 91 jaar en ouder 16

17 Pag. 1730/03/2009 2007 Brugge Oostende Kust Midden-West- Vlaanderen Zuid-West- Vlaanderen

18 Pag. 1830/03/2009 2015 Brugge Oostende Kust Midden-West-Vlaanderen Zuid-West-Vlaanderen

19 Pag. 1930/03/2009 2025 Brugge Oostende Kust Midden-West-Vlaanderen Zuid-West-Vlaanderen

20 Pag. Prognoses: krimp? Is er krimp te verwachten… Voor ganse bevolking? Neen, toename van de bevolking In 2025 een bevolking die goed 7% groter is dan in 2007 Voor bepaalde leeftijdsgroepen? Ja, beneden de 40 jaar is er een licht verlies Dus groei …. 90+, meer dan een verdubbeling (factor >2.5) 66-90: stijging van meer dan 50% 2030/03/2009

21 Pag. Veranderende evenwichten in de bevolkingsstructuur

22 Pag. Brugge-Oostende: Actieve bevolking (19-64) 22

23 Pag. Brugge-Oostende : % actieven 23

24 Pag. Brugge-Oostende : Actieven per oudere (19-64/65+) 24

25 Pag. Huishoudensprojecties

26 Pag. Brugge: Aantal huishoudens naar omvang 26

27 Pag. Oostende: Aantal huishoudens naar omvang 27

28 Pag. Uitdagingen voor het beleid : evolutie van de woningvraag

29 Pag. Beleidsrelevantie … Aantal huishoudens neemt toe met ca 15.000 in Brugge, en 12.000 in Oostende (+13% en +17%) De huidige evolutie (+ongewijzigd beleid) leidt dus tot een belangrijke bijkomende woningvraag Kan deze vraag opgevangen worden binnen het bestaande bouwpatrimonium/ruimtelijke structuur? 29

30 Pag. Beleidsrelevantie … Nog belangrijker: wie zullen de bewoners zijn van deze bijkomende woningen? Gezinnen van 1 of 2 personen Met daaronder een toenemend aantal ouderen 30

31 Pag. Brugge: Eénpersoonshuishoudens (2007- 2015-2025) naar leeftijd

32 Pag. Oostende: Eénpersoonshuishoudens (2007- 2015-2025) naar leeftijd

33 Pag. Brugge: Tweepersoonshuishoudens (2007- 2015-2025) naar leeftijd

34 Pag. Oostende: Tweepersoonshuishoudens (2007- 2015-2025) naar leeftijd

35 Pag. Beleidsrelevantie … Onder de hypothese dat in Brugge en Oostende vandaag alle gezinnen wonen in een voldoende grote woning …. Zouden er in de komende 17 jaren 19.000 woningen voor éénpersoonshuishoudens, en 15.000 voor tweepersoonsHH gevraagd zijn … Voor grotere huishoudens zou er een beperkt woningenoverschot ontstaan (bijna 7.000 woningen) Konklusies? Aanpasbaarheid, renovatie of uitbreiding van de woningstock in een duurzaam perspectief 35

36 Pag. Vervolg van het project DC- NOISE

37 Pag. Vervolg: Project DC-NOISE Informatieronde projecties Krimptoets Monitoring & pilots Uitwisseling internationale partners 37

38 Pag. Discussie: « krimptoets » en systematische studie van beleidsopties

39 Pag. Krimptoets of “groeitoets” … Welke projecten of initiatieven lopen er in Brugge, Oostende en aan de kust? Welke noden zijn gedekt, welke nog helemaal niet? Ontstaat er ook overcapaciteit? Hoe vermijden dat problemen zich verplaatsen i.p.v. opgelost geraken? Terreinen: economie, wonen, zorg, onderwijs, ruimtelijke ordening, tourisme, sociale integratie Doelgroepenbeleid, ouderen, jongeren, beroepsbevolking, migranten, laaggeschoolden,… 39

40 Pag.


Download ppt "Bevolkingsprojecties 2007-2025 voor Regio Brugge - Oostende Johan Surkyn en Liza Lauwers 1."

Verwante presentaties


Ads door Google