De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bevolkingsprojecties 2007-2025 voor Regio Brugge - Oostende Johan Surkyn en Liza Lauwers 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bevolkingsprojecties 2007-2025 voor Regio Brugge - Oostende Johan Surkyn en Liza Lauwers 1."— Transcript van de presentatie:

1 Bevolkingsprojecties voor Regio Brugge - Oostende Johan Surkyn en Liza Lauwers 1

2 Pag. Vragen m.b.t de demografische toekomst Is er krimp te verwachten… Voor ganse bevolking? Voor bepaalde leeftijdsgroepen? Toenemende vergrijzing / ontgroening? Evolutie levensverwachting? Evolutie vruchtbaarheidcijfers ? Evolutie migratie? Evolutie huishoudensomvang? 2

3 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Toekomsthypothese sterfte Verschillen met andere W-Vlaamse regio’s klein, maar: Voor vrouwen hoogste levensverwachting in Brugge en Oostende Voor mannen komt Brugge ook op de eerste plaats, maar Oostende zit slechts in de tweede groep Kust scoort niet beter dan hinterland (Oostende?) Verschillen geconcentreerd in lft-groep en 80+ Vrouwen: 83.8 naar 86.2 jr (Br) en 83.9 naar 86.2 (Oo) Mannen: 79.1 naar 82.5 jr (Br) en 77.6 naar 81.5 (Oo) 3

4 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Toekomsthypothese vruchtbaarheid In 2003 laag in Brugge (1.45) met stijging (1.65) naar Oostende steeds rond 1.62 Minder jonge moeders dan in rest van W-Vl Verwachting: algemene verdere stijging : Brugge: 1.66 naar 1.75 (laagste in W-Vl) Oostende: 1.77 naar 1.87 Vooruitzichten Planbureau: 1.63 (Br) (Oo) in

5 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Binnenlandse migraties Brugge: was er nog een stijging van de interne uitstroom van jonge twintigers, lijkt de trend te keren. Opmerkelijke uitstroom 76-90, vooral mannen Oostende: meer uitgesproken vertrek van jongeren. Anderzijds meer gezinnen met kinderen onder de instromers (Bredene?) Kust versus hinterland: : instroom neemt niet verder toe, uitstroom wel: Opletten met interpretatie: golf van uitstroom volgt op instroom. Levensloop- effect en vervanging, en dus geen trendomkeer 5

6 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Toekomsthypothese binnenlandse migraties Toekomstvisie: Brugge dalende uitstroom versterkt verder Oostende: (generatievervanging) lichte stijging uitstroom jr + stijging instroom Interne migratiebalans : Brugge: +300; +800; Oostende: +800; +800;

7 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Toekomsthypothese buitenlandse migraties Brugge: kende stijgende internationale mobiliteit: In beide richtingen Geconcentreerd in en Oostende: minder instroom, meer uitstroom Vertrekkers duidelijk ouder dan nieuwkomers Toekomst (migratiebalans ): Brugge: +400; +470; +550 Oostende: +370; +270;

8 Pag. Prognoses: confrontatie Planbureau 8 Hypothesen Planbureau BruggeOostendeBruggeOostendeBruggeOostende Totaal Vruchbaarheidscijfer (TVC)1,66 (1.66) 1,74 (1.77) 1,65 (1.75) 1,70 (1.87) 1,63 (1.75) 1,66 (1.87) Aantal geboorten Levensverwachting geboorte Mannen78,5 (79.1) 77,0 (77.6) 79,9 (81.0) 78,6 (79.8) 81,4 (82.5) 80,3 (81.5) Levensverwachting geboorte Vrouwen84,3 (83.8) 84,6 (83.9) 85,6 (85.1) 86,0 (85.2) 87,2 (86.2) 87,6 (86.2) Saldo interne migraties433 (311) 837 (801) 634 (793) 894 (815) 869 (1511) 971 (807) Interne inwijking Interne uitwijking Saldo externe migraties394 (398) 400 (373) 379 (469) 414 (273) 143 (550) 223 (274) Externe inwijking Externe uitwijking

9 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Totale bevolking 9

10 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 0-jarigen 10

11 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 1-18 jaar 11

12 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten jaar 12

13 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten jaar 13

14 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten jaar 14

15 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten jaar 15

16 Pag. Bevolkingsprojecties Brugge-Oostende: Resultaten 91 jaar en ouder 16

17 Pag. 1730/03/ Brugge Oostende Kust Midden-West- Vlaanderen Zuid-West- Vlaanderen

18 Pag. 1830/03/ Brugge Oostende Kust Midden-West-Vlaanderen Zuid-West-Vlaanderen

19 Pag. 1930/03/ Brugge Oostende Kust Midden-West-Vlaanderen Zuid-West-Vlaanderen

20 Pag. Prognoses: krimp? Is er krimp te verwachten… Voor ganse bevolking? Neen, toename van de bevolking In 2025 een bevolking die goed 7% groter is dan in 2007 Voor bepaalde leeftijdsgroepen? Ja, beneden de 40 jaar is er een licht verlies Dus groei …. 90+, meer dan een verdubbeling (factor >2.5) 66-90: stijging van meer dan 50% 2030/03/2009

21 Pag. Veranderende evenwichten in de bevolkingsstructuur

22 Pag. Brugge-Oostende: Actieve bevolking (19-64) 22

23 Pag. Brugge-Oostende : % actieven 23

24 Pag. Brugge-Oostende : Actieven per oudere (19-64/65+) 24

25 Pag. Huishoudensprojecties

26 Pag. Brugge: Aantal huishoudens naar omvang 26

27 Pag. Oostende: Aantal huishoudens naar omvang 27

28 Pag. Uitdagingen voor het beleid : evolutie van de woningvraag

29 Pag. Beleidsrelevantie … Aantal huishoudens neemt toe met ca in Brugge, en in Oostende (+13% en +17%) De huidige evolutie (+ongewijzigd beleid) leidt dus tot een belangrijke bijkomende woningvraag Kan deze vraag opgevangen worden binnen het bestaande bouwpatrimonium/ruimtelijke structuur? 29

30 Pag. Beleidsrelevantie … Nog belangrijker: wie zullen de bewoners zijn van deze bijkomende woningen? Gezinnen van 1 of 2 personen Met daaronder een toenemend aantal ouderen 30

31 Pag. Brugge: Eénpersoonshuishoudens ( ) naar leeftijd

32 Pag. Oostende: Eénpersoonshuishoudens ( ) naar leeftijd

33 Pag. Brugge: Tweepersoonshuishoudens ( ) naar leeftijd

34 Pag. Oostende: Tweepersoonshuishoudens ( ) naar leeftijd

35 Pag. Beleidsrelevantie … Onder de hypothese dat in Brugge en Oostende vandaag alle gezinnen wonen in een voldoende grote woning …. Zouden er in de komende 17 jaren woningen voor éénpersoonshuishoudens, en voor tweepersoonsHH gevraagd zijn … Voor grotere huishoudens zou er een beperkt woningenoverschot ontstaan (bijna woningen) Konklusies? Aanpasbaarheid, renovatie of uitbreiding van de woningstock in een duurzaam perspectief 35

36 Pag. Vervolg van het project DC- NOISE

37 Pag. Vervolg: Project DC-NOISE Informatieronde projecties Krimptoets Monitoring & pilots Uitwisseling internationale partners 37

38 Pag. Discussie: « krimptoets » en systematische studie van beleidsopties

39 Pag. Krimptoets of “groeitoets” … Welke projecten of initiatieven lopen er in Brugge, Oostende en aan de kust? Welke noden zijn gedekt, welke nog helemaal niet? Ontstaat er ook overcapaciteit? Hoe vermijden dat problemen zich verplaatsen i.p.v. opgelost geraken? Terreinen: economie, wonen, zorg, onderwijs, ruimtelijke ordening, tourisme, sociale integratie Doelgroepenbeleid, ouderen, jongeren, beroepsbevolking, migranten, laaggeschoolden,… 39

40 Pag.


Download ppt "Bevolkingsprojecties 2007-2025 voor Regio Brugge - Oostende Johan Surkyn en Liza Lauwers 1."

Verwante presentaties


Ads door Google