De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woningmarkt in demografisch perspectief ‘’Einde tijdperk gezinswijken’’ Bert van Ogtrop Adviseur volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 13 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woningmarkt in demografisch perspectief ‘’Einde tijdperk gezinswijken’’ Bert van Ogtrop Adviseur volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 13 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Woningmarkt in demografisch perspectief ‘’Einde tijdperk gezinswijken’’ Bert van Ogtrop Adviseur volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 13 oktober 2011

2 | 22 augustus 2011 | © ARCADIS 2011Dia 2 2010-2030: OVERGANGSPERIODE NAAR EEN NIEUW EVENWICHT

3 1 Woningmarkt als dynamisch systeem 2 Slag om de gezinnen 3 Andere kijk op vergrijzing 4 Proactief demografische verandering tegemoet treden | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011Dia 3 INHOUD

4 Dia 4 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 E-T F-B D H H Woningmarkt Huizen = aanbod Huishoudens = vraag Samenhangend systeem Economisch-Technologische ontwikkeling Financieel-bestuurlijke organisatie Demografische ontwikkeling C Culturele Context 1 Woningmarkt: evenwicht & samenhang

5 Dia 5 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 E-T F-B D ES € TO G/K U GO Economische structuur/conjunctuur (Perspectief op) inkomen & vermogen Technologische ontwikkeling Groei/krimp mensen/huishoudens Urbanisatie/ruimtelijke spreiding Generationele ontwikkeling H H 2 Woningmarkt: dynamisch evenwicht

6 Dia 6 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 3 Woningmarkt 2011 is uit balans E-T F-B D ES € TO G/K U GO H H

7 Dia 7 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 Oorzaak: De babyboomers hebben ‘’hun demografische plicht verzaakt’’ De verandering is structureel: de jongere generaties zijn blijvend kleiner dan hun voorgangers Gevolgen: Fase van afnemende groei en selectieve krimp voorafgaand aan nieuw evenwicht, ‘’up the hierarchy’’ Krimp < 30 jaar is achter de rug, nu komt de generatie 30-60 aan de beurt De startersgroep gaat zich stabiliseren, de groep gezinnen krimpt, de ouderenbehoefte blijft gestaag doorgroeien Gezinswoningenmarkt wordt verdringingsmarkt: bouwen van nieuwe gezinswijken leidt (op termijn) tot erosie van minder aantrekkelijke wijken of regio’s 4 Ontgroening vanuit generaties bezien

8 Dia 8 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 5 De middengeneraties krimpen hard Drenthe 2010 Babyboomers: 55-65 Hun kindgeneratie Drenthe 1990 Babyboomers: 35-45 Hun kindgeneratie Hun kindskinderen

9 Dia 9 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 6 De slag om de gezinnen is gaande Ontgroening in de afgelopen decennium: Afname 15-30 jarigen: starters Markt: florerende doorstromingsmarkt met stijgende prijzen Trigger: grote groep babyboomers stroomt door naar top wooncarrière Ontgroening nu en de komende jaren: Afname gezinshuishoudens: eerst jonge gezinnen, na 2020 oudere gezinnen Markt: stagnerende doorstromingsmarkt met (licht) dalende prijzen Rem: grote groep babyboomers zitten goed en blijven zitten

10 Dia 10 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011

11 Dia 11 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 Doorstroming oudere middengroep (veertigers) wordt afgeremd doordat groep jonge doorstromers fors kleiner is Doorstromingsaanbod goedkope woningen voor starters neemt af Druk om woningbouw te richten op directe bediening startersvraag. Conclusie: Huidige vraaguitval koopmarkt heeft ook een demografische achtergrond Markt voor gezinswoningen/wijken wordt een verdringingsmarkt Strategische voorraadbeleid vs dagkoersen 7 Actuele consequenties

12 Dia 12 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 8 Vergrijzing: wat we weten Bekende trend: Voortgaande groei 60-plussers, sterkere groei 80+ Nieuwe generatie ouderen met dito leefstijlen (rock & roll generatie) en dus andere woonbehoeften Hoger inkomen/vermogen, grotere kooptraditie. Woonprofiel 60-75 jarigen zal steeds minder verschillen van die van 45-60 jarigen.

13 Dia 13 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 Afnemende dynamiek: verhuismobiliteit neemt af met leeftijd/levensfase Toenemend natuurlijk woningaanbod Dynamische doorstromingsmarkt maakt plaats voor meer statische voorraadmarkt 9 Vergrijzing: wat we ons minder realiseren

14 Dia 14 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 Verhuismobiliteit jonge huishoudens (8%)

15 Dia 15 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 Verhuismobiliteit 45-59 jarigen (4%)

16 Dia 16 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 Verhuismobiliteit 60-plussers (2%)

17 Dia 17 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 10 Natuurlijk woningaanbod wordt onderschat

18 Dia 18 | 13 oktober 2011 | © ARCADIS 2011 Proactief omvormen bestaande wijken

19 | 22 augustus 2011 | © ARCADIS 2011Dia 19 Achtergrondinformatie

20 Imagine the result Dia 20 | 22 augustus 2011 | © ARCADIS 2011


Download ppt "Woningmarkt in demografisch perspectief ‘’Einde tijdperk gezinswijken’’ Bert van Ogtrop Adviseur volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 13 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google