De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationale migraties en migranten in Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationale migraties en migranten in Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Internationale migraties en migranten in Vlaanderen

2 Thema 2 Diversiteit en inburgering

3 Thema 2 1Personen met migratie-achtergrond 2Wachtregister van asielzoekers 3Inburgering

4 Thema 2 1Personen met migratie-achtergrond 2Wachtregister van asielzoekers 3Inburgering *Bijdrage E. Lodewijckx, SVR

5 ‘Migranten’ ? 3 definities, 3 realiteiten VreemdelingenHuidige nationaliteit = niet-Belg ImmigrantenGeboren in het buitenland Personen van vreemde herkomst (PVH) Huidige nationaliteit = niet-Belg Nationaliteit bij geboorte = niet-Belg Nationaliteit bij geboorte = Belg èn moeder/vader = niet-Belg

6 Omvang Vlaanderen, 2013 Aantal% Vreemdelingen 467.0007,3 Immigranten 617.0009,7 Personen vreemde herkomst (PVH) 1.112.00017,4 (Totale bevolking VLA = 6.380.000)

7 Omvang Vlaanderen, 2013 Veranderingsfactor t.o.v. ‘vreemdelingen’

8 Regio van herkomst Vlaanderen, 2013

9 Leeftijdsverdeling Vlaanderen, 2013, %

10 Nationaliteitsverwerving (personen van vreemde herkomst)

11 Woonplaats (personen van vreemde herkomst)

12 Thema 2 1Personen met migratie-achtergrond 2Wachtregister van asielzoekers 3Inburgering *Bijdrage E. Pelfrene & E. Lodewijckx, SVR

13 Wachtregister van asielzoekers 2013 Rijksregister (N) ADS (N) ADS (%) Vlaams Gewest 22 40022 90037% Brussels Gewest 8 8008 90014% Waals Gewest 18 90019 20031% Fictieve NIS-code -11 10018% België50 10062 100100%

14 Wachtregister van asielzoekers Verdeling naar leeftijd en geslacht België, 2013 Mannen Vrouwen

15 Wachtregister van asielzoekers Verdeling naar herkomstregio, in % België, 2013

16 Moeilijke statistische monitoring Wachtregister ≠ Statistiek van lopende asielprocedures ! Groeiend probleem van fantoominschrijvingen JANUARI 2013 WACHTREGISTEREUROSTAT 62.000 / 50.00026.000

17 Evolutie aantal asielaanvragen Bronnen: DVZ, CGVS Dalende trend in België Stijgende trend in veel andere Europese landen 201125.500 201221.500 201315.800

18 Thema 2 1Personen met migratie-achtergrond 2Wachtregister van asielzoekers 3Inburgering * Bijdrage G. Doyen, afd. Stedenbeleid, Inburgering en Integratie

19 Inburgering in Vlaanderen Mijlpalen  1998 Eerste decretaal kader  2004 Inburgeringsdecreet Eerste functioneel bevoegde minister  2009 Integratiedecreet tweesporenbeleid ‘Actief en gedeeld burgerschap’  2013 Decreet Vlaams Integratie- en Inburgeringsbeleid Koppeling kerntaken integratie en inburgering

20 Inburgering in Vlaanderen Doelgroep inwijkelingen met zicht op langdurig of definitief verblijf in België wonend in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijk Gewest  niet alleen nieuwkomers  aandeel vrijwillige inburgering neemt toe

21 Inburgering in Vlaanderen: cijfers Instroom meerderjarige nieuwkomers naar EU+/niet-EU+ 2009-2012

22 Inburgering in Vlaanderen: cijfers Instroom naar nationaliteit en geslacht (2012)

23 Inburgering in Vlaanderen: cijfers Instroom naar verblijfsstatus en geslacht (2012) A=ARBEIDSMIGRANT B=EU+ MET REDEN NOG ONBEKEND C=GEZINSHERENIGER D=ASIELZOEKER

24 Inburgering in Vlaanderen: cijfers Aantal inburgeraars dat attest behaald heeft 2007-2012

25 Inburgering in Vlaanderen: cijfers Slaagkans (trajecten beëindigd in 2013)

26 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Internationale migraties en migranten in Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google