De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De sociale economie als partner voor profitbedrijven en lokale besturen Uitdagingen voor de 5 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De sociale economie als partner voor profitbedrijven en lokale besturen Uitdagingen voor de 5 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De sociale economie als partner voor profitbedrijven en lokale besturen Uitdagingen voor de toekomst @WimVanOpstal 5 november 2014

2  Externe uitdagingen  Interne uitdagingen  Slotsom

3 Externe uitdagingen Europees Vlaams Lokaal Demografisch Economisch Sociaal Technologisch Ecologisch Politiek

4 Demografisch  Ontwikkelingen  Vergrijzing en ontgroening  Gezinsverdunning  Migratie  Uitdagingen  Grotere zorgnoden voor minder schouders  draagkracht  Alleenstaanden  Integratie mensen met een migratieachtergrond in werk en onderwijs

5 Economisch  Ontwikkelingen  Polarisatie op de arbeidsmarkt  Baumol-effect  Werkbaarheid en werkzaamheid  Uitdagingen  Waardecreatie met laaggeschoolde werknemers  Optimaliseren mogelijkheden coproductie  Innovatieve arbeidsorganisatie

6 Sociaal  Ontwikkelingen  Dualisering van de samenleving  Gebrek aan sociale mobiliteit vanuit kansarmoede  Draagvlak voor solidariteit  Uitdagingen  ROI investeringen in kansengroepen  Coproductie op het vlak van onderwijs  Lokaal beheer van publieke goederen

7 Technologisch  Ontwikkelingen  Industry 4.0  Kostprijs gezondheidszorg  Digitale kloof  Uitdagingen  Draagkracht door samenwerking?  Complementaire expertise inzetten  Element van lokaal sociaal beleid

8 Ecologisch  Ontwikkelingen  Economische impact van het klimaatprobleem  Gezondheidskosten  Klimaatvluchtelingen  Uitdagingen  Groene jobs  Deeleconomie  Leren uit het Zuiden

9 Politiek  Ontwikkelingen  Voortschrijdende Europese integratie  Onvermogen tot internationale coördinatie  Coördinatie tussen beleidsdomeinen en -niveaus  Uitdagingen  Partnerschappen over de grenzen heen  Integrale MVO-strategie t.a.v. sociale dumping uitwerken  Sociale impact tegenstelbaar maken

10 Interne uitdagingen Corporate Governance Operations Management H.R.M. Financieel beheer Marketing Ondernemen

11 Corporate Governance  Uitdagingen  Gebruiken we de juiste juridische voertuigen?  Expertise aanwezig binnen management en bestuur?  Effectieve monitoring van management en bestuur?  Kansen  Mensen en middelen mobiliseren  Identificatie en klantenbinding bij coproductie  Lokale verankering en controle

12 Marketing  Uitdagingen  Toegevoegde waarde benoemen  Kannibalisme  Verdringingseffecten  Kansen  Nieuwe marktniches door partnerschappen met verschillende social profitdomeinen  Vermarkten expertise sociaal ondernemen, competentieversterkend werken en doelgroepen  Productdifferentiatie en prijsdifferentiatie met aparte merken

13 Financieel beheer  Uitdagingen  Minimale schaal, optimale schaal, maximale schaal  Aansprakelijkheden en waarborgen  Fiscaliteit hybride constructies  Kansen  Alternatieve financiering  Hybride organisatiestructuren  Kostenbesparing door samenwerking

14 H.R.M.  Uitdagingen  Vergrijzing  werkbaar werk  Diversiteit op de werkvloer  Mix vrijwilligers  werknemers  Kansen  Expertise uitwisselen  Doorstroom in twee richtingen  Benutten complementaire competenties werknemers

15 Operations Management  Uitdagingen  Aansprakelijkheden en verzekeringen  Financiële impact van discontinuïteit  pieken  Minimale schaal  Optimale schaal  Maximale schaal  Kansen  Operationele processen herdenken vanuit integraal perspectief  Efficiëntiewinsten door confrontatie talenten en ervaringen  Integrale benadering t.a.v andere levenssferen van werknemers

16 Slotsom  Motivering partnerschap bewaken  Vacuümhypothese  Invloedshypothese  Lokaal-globaal hypothese

17


Download ppt "De sociale economie als partner voor profitbedrijven en lokale besturen Uitdagingen voor de 5 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google