De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar gaan we heen met het weidevogelbeheer De Groene Motor 06 november 2014 “de Zwaan” Berkenwoude Ron van Wetten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar gaan we heen met het weidevogelbeheer De Groene Motor 06 november 2014 “de Zwaan” Berkenwoude Ron van Wetten."— Transcript van de presentatie:

1 Waar gaan we heen met het weidevogelbeheer De Groene Motor 06 november 2014 “de Zwaan” Berkenwoude Ron van Wetten

2 De Groene Motor De weidevogel & De vrijwilliger staan centraal! De veranderde subsidie regeling ANLB vanaf 2016 Weidevogelmanifest Rol van de vrijwilliger Het belang van invoeren van gegevens in de computer Ondersteuning van de vrijwilligersgroepen Weidevogeldag 2014 Vragen en reacties

3 De Groene Motor De veranderde subsidie regeling vanaf 2016 Aanleiding tot verandering Het nieuwe stelsel Rol van de Provincie en het collectief

4 De Groene Motor Weidevogelmanifest

5 De Groene Motor Rol van de vrijwilliger Bestaande situatie

6 De Groene Motor Rol van de vrijwilliger 2 vragen… Hoe ervaar je “jou” rol als vrijwilliger? Hoe loopt je werkt in de praktijk, m.b.t. bescherming, contact boer ect.

7 De Groene Motor Rol van de vrijwilliger en veranderingen Misschien uw eerste gevoel… (Of wordt er geploegd om er later bloemrijk Kruidenmengsel in te zaaien?!)

8 De Groene Motor Rol van de vrijwilliger

9 De gevolgen van vernieuwing subsidiestelsel De nadruk komt te liggen op het bereiken van beoogde resultaten Vraag? Ik ben weidevogel vrijwilliger, kan ik met mijn inspanningen resultaten behalen? JA ZEKER! -Behoud en herstel van de populaties weidevogels -Kwaliteitsverbetering van het leefgebied van de weidevogels -Geen vliegvlugge jongen = geen subsidie

10 De Groene Motor Rol van de vrijwilliger – samen werken De gevolgen van vernieuwing subsidiestelsel Gegevens worden van grotere waarde Jou mening telt! Nieuwe werkwijze krijgt prominentere rol Introductie Kerngebieden Van nesten zoeken naar gebiedsmonitoring Van perceel inventarisatie naar gebiedsdekkend monitoren

11 De Groene Motor Rol van de vrijwilliger – samen werken

12 De Groene Motor Het belang van invoeren van gegevens in de computer Gegevens op de juiste wijze vastleggen Belang van invoeren Totaal overzicht per gebied Jaarverslag Interpretatie trends Documentatie voor aanpassingen in het beheer Hulp bij invoeren Huidige situatie Aparte groep vrijwilligers voor invoeren. (belastingformulier)

13 De Groene Motor Ondersteuning van de weidevogelvrijwilligers De Groene Motor Aanleiding Werven nieuwe vrijwilligers Verschillende taken in verschillende gebieden Verschillende takenpakketten Cursusaanbod

14 De Groene Motor

15 De Groene Motor WEIDEVOGELDAG 2014 Inhoudelijk Inhoudelijk Kuikenbedrijfsvoering Hoe beperk je slachtoffers onder kuikens op moment dat boer wil gaan maaien? Hoe kun je boer hierin adviseren en ondersteunen? Kerngebieden beleid GLB Welke veranderingen zijn er doorgevoerd in het nieuwe GLB en wat betekent dat voor de boerenlandvrijwilligers? Samenwerking ANV, agrariërs,vrijwilligers in het agrarisch natuurbeheer Hoe gaat samenwerking nu en waar liggen kansen /wensen / opgaven tot betere afstemming en meer samenwerking om het gezamenlijke weidevogelbeheer succesvoller te maken?

16 De Groene Motor WEIDEVOGELDAG 2014 Inhoudelijk Inhoudelijk GruttoGedrag (gedragswaarnemingen) / Turegluren Hoe kun je aan de hand van specifiek gedrag weidevogels ook op afstand een goede inschatting maken van aantallen en broedsucces. De database als broedmachine Broeden op gegevens. Wat is het belang van een goede verslaglegging van veldgegevens en hoe kun je deze gegevens zelf zinvol gebruiken bij advisering aan de agrariërs? Waardevolle flora in het weiland Hoe kun je aan de vegetatie zien wat geschikte percelen/ locaties zijn voor weidevogels en waar liggen de beste mogelijkheden voor verbetering van de weidevogelrijkdom binnen de randvoorwaarden van een gezonde agrarische bedrijfsvoering?

17 De Groene Motor De weidevogel & De vrijwilliger staan centraal! Vragen en reacties?


Download ppt "Waar gaan we heen met het weidevogelbeheer De Groene Motor 06 november 2014 “de Zwaan” Berkenwoude Ron van Wetten."

Verwante presentaties


Ads door Google