De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

High Performance in de gehandicaptenzorg : Goede prestaties in moeilijke tijden HPO workshop:de praktijk in de gehandicaptenzorg Tanja Scholten, JP van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "High Performance in de gehandicaptenzorg : Goede prestaties in moeilijke tijden HPO workshop:de praktijk in de gehandicaptenzorg Tanja Scholten, JP van."— Transcript van de presentatie:

1 High Performance in de gehandicaptenzorg : Goede prestaties in moeilijke tijden HPO workshop:de praktijk in de gehandicaptenzorg Tanja Scholten, JP van Bent Stichting Lilian Kolker en Chiel Vink,HPO Center

2 Wat gaan we doen? 1.Inleiding : de marsroutes 2.De matrix: HPO & Financiële Status 3.De HPO Pijlers 4.De Financiële Ratio’s 5.Voorbeeld: J.P. van den Bent Stichting 6.Bepaling van uw positie 7.Opdracht & Terugkoppeling

3 De 6 marsroutes 1.Focus op kostenreductie 2.Focus op kernactiviteiten 3.Downsize 4.Versterk de organisatie 5.Focus op omzet- en margeverhoging 6.Buit kansen uit

4 HPO-status Financiële status ZwakGemiddeldSterk  Versterk de organisatie  Buit kansen uit Redelijk  Focus op kostenreductie  Focus op kernactiviteiten  Versterk de organisatie  Focus op kostenreductie  Focus op omzet/marge­ verhoging  Versterk de organisatie  Focus op kostenreductie  Focus op omzet/marge­ verhoging Zwak  Focus op kostenreductie  Focus op kernactiviteiten  Downsize  Focus op kostenreductie  Focus op kernactiviteiten De 6 marsroutes toegelicht ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter

5 De 5 PIJLERS voor succes! ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter

6 Een HPO manager: heeft een sterke vertrouwensrelatie met medewerkers; is integer en heeft een sterke voorbeeldrol; is besluitvaardig en actiegericht; is uitdagend voor zichzelf en medewerkers; coacht, faciliteert en inspireert medewerkers tot het behalen van uitzonderlijke resultaten; stimuleert verandering en verbetering, en staat experimenten en fouten maken toe; houdt medewerkers altijd verantwoordelijk voor hun resultaten en is besluitvaardig mbt ‘niet-presteerders’; kortom: ontwikkelt een effectieve, gefocuste en sterke leiderschapstijl. ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter

7 HPO medewerkers … willen altijd verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten; willen geïnspireerd worden om zodoende buitengewone resultaten te behalen; zijn flexibel en volhardend; zijn divers en complementair; zijn goed in staat tot samenwerking met leveranciers en cliënten. ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter

8 Een HPO bevordert openheid + actiegerichtheid: management voert regelmatig een dialoog met medewerkers en betrekt hen bij belangrijke processen; medewerkers besteden veel tijd aan dialoog, kennisuitwisseling en leren, om zodoende beter te kunnen presteren; management verwelkomt verandering en staat fouten maken toe. ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter

9 Een HPO werkt continue aan verbetering en vernieuwing: een echt onderscheidende strategie processen continu verbeteren, versimpelen en afstemmen rapporteren van financiële en niet-financiële informatie aan iedereen innovatie van kerncompetenties, producten, processen en services ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter

10 Een HPO heeft een langetermijn- oriëntatie: management en medewerkers werken al een lange tijd bij de organisatie; nieuw management wordt van binnenuit gepromoveerd; de organisatie onderhoudt langetermijn relaties met alle stakeholders en groeit door het aangaan van partnerships; de organisatie bedient haar cliënten altijd zo goed mogelijk. ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter

11 De Financiële Ratio’s: ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter liquiditeit current ratio ; vlottende activa /kort lopende schulden quick ratio ;(vlottend activa minus voorraden)/ kort lopend schuld(< 1 jaar) Werkkapitaal ;(vlottend activa minus korte schulden)/omzet op jaarbasis Het werkkapitaal is het bedrag dat de onderneming nodig heeft om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daaronder vallen het inkopen van grondstoffen, het uitbetalen van salarissen etc. De ratio Werkkapitaal/Omzet relateert dit bedrag aan de jaaromzet. De ratio mag niet te groot zijn, want dat zou een indicatie kunnen zijn voor problemen, zoals te grote voorraden als gevolg van tegenvallende verkoop. Wat de optimale waarden voor deze ratio zijn, is afhankelijk van de branche.

12 De Financiële Ratio’s: ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter solvabiliteit 1.eigen vermogen :/ balanstotaal EV/balans 2.debt ratio VV/totaal vermogen (USA) 3.interest coverage ratio (ICR) bedrijfsresultaat/te betalen rente 4.Cash Flow ratio Hoe hoger de uitkomst van deze ratio des te eenvoudiger de onderneming aan haar verplichtingen aan de verschaffers van het lang vreemd vermogen kan voldoen. cash flow;(bedrijfsresultaat plus afschrijvingen )/ (rente en aflossingen) Een kasstroomoverzicht (is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit staat ook bekend als staat van herkomst en besteding der middelen rentabiliteit 1.netto winst /eigen vermogen X 100%

13 Ontwikkeling JP 1998 JP van den Bent stichting zelfstandig Andere insteek mogelijk, gebaseerd op vraaggericht werken en integraal management Verantwoordelijkheden laag in de organisatie Focus op kernactiviteit

14 Kenmerken JP “zeggen wat je doet, doen wat je zegt” Vanuit vertrouwen sturen op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers Korte lijnen Doe-cultuur, ondernemend Eigen verantwoordelijkheid Vertrouwen

15 Wat heeft HPO opgeleverd? Organisatie analyse Inzicht in sterke punten en verbeterpunten Aanpak van de verbeterpunten Beslissen oftewel doen! Vervolg, HPI

16 En nu bent u aan de beurt! ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter

17 HPO-status Financiële statusZwakGemiddeldSterk  Versterk de organisatie  Buit kansen uit Redelijk  Focus op kostenreductie  Focus op kernactiviteiten  Versterk de organisatie  Focus op kostenreductie  Focus op omzet/marge­ verhoging  Versterk de organisatie  Focus op kostenreductie  Focus op omzet/marge­ verhoging Zwak  Focus op kostenreductie  Focus op kernactiviteiten  Downsize  Focus op kostenreductie  Focus op kernactiviteiten Wat is de positie van uw organisatie? ©CopyrightHPOCenter©CopyrightHPOCenter

18 Wat zijn de twee belangrijkste focuspunten: 1.__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 2.__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________


Download ppt "High Performance in de gehandicaptenzorg : Goede prestaties in moeilijke tijden HPO workshop:de praktijk in de gehandicaptenzorg Tanja Scholten, JP van."

Verwante presentaties


Ads door Google