De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal Woon en Leefbaarheids Plan. Lokaal Woon- en Leefbaarheids Plan  Waarom  Resultaten bijeenkomsten  Hoe nu verder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal Woon en Leefbaarheids Plan. Lokaal Woon- en Leefbaarheids Plan  Waarom  Resultaten bijeenkomsten  Hoe nu verder."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal Woon en Leefbaarheids Plan

2 Lokaal Woon- en Leefbaarheids Plan  Waarom  Resultaten bijeenkomsten  Hoe nu verder

3 DOEL  Het behoud van leefbaarheid met met grotere inzet van de bewoners.

4 Achtergrond  Decentralisatie taken rijksoverheid  Krimp bevolking  Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan

5 Stand van zaken RWLP  November 2011 basisplan vastgesteld  Aandacht voor RWLP middels Toogdagen, nieuwsbrieven en website www.vankrimpnaarkwaliteit.nl  Vooral van belang om ervaringen uit te wisselen en goede voorbeelden te kunnen benutten

6 Resultaten raadpleging  13 november 2012 Raad Raad Dorpsraden Dorpsraden Leefbaarheidsgroepen Leefbaarheidsgroepen  7 februari 2013 Inwoners Inwoners Maatschappelijke organisaties Maatschappelijke organisaties

7 Recreatie en Toerisme Economie  Recreatie en toerisme is een kans  Cultureel gemeente meer op de kaart zetten  Glasvezel aanleggen

8 Wonen  Woningmarkt moet weer op gang komen  Voorkom verkrotting en verpaupering  Welke rol kunnen corporaties nemen  Verbeter aanzien van het dorp  Jongeren moeten betaalbaar kunnen wonen

9 Onderwijs Arbeidsmarkt  Zorg voor behoud basisvoorziening onderwijs  Thuiswerken meer mogelijk maken  Uitkeringsgerechtigden meer inzetten  Samenwerken ondernemers stimuleren

10 Cultuur en sport  Versterk animo bestuursfuncties bij verenigingen  Bepaal per dorp wat nodig is, maar ook wat niet  Welke bereidheid is er om activiteiten op te pakken

11 Zorg  Wat kan inzet vrijwilligers/uitkeringsgerechtigden betekenen voor de zorg  Zorg op afstand  Scheiding wonen en zorg leidt tot veranderingen

12 Wat doen we al  zorgzone Bellingwolde  dorpshuis Wedde/struundorp Wedde  Dorpsplein Blijham verder uitwerken  Invulling school Veelerveen  Herinrichting Rhederweg  Samenwerking streekmuseum en museum Oudeschans

13 Vervolg

14 Rol gemeente  Regisserend  Begeleidend/ondersteunend  Op de achtergrond

15 Wat doet gemeente  In ieder geval verder met Visie wonen Visie wonen Visie zorg Visie zorg Visie onderwijs Visie onderwijs  Levert kaders dorpsvisie

16 Klankbordgroep  Voor dorpsoverstijgende thema’s  Maximaal 2 groepen van ca 10 personen  Liefst uit elk dorp een vertegenwoordiger  Aanmelden voor 1 september via mail: leefbaarheid@bellingwedde.nl leefbaarheid@bellingwedde.nl

17 Opstellen dorpsvisies  Wat is echt van belang voor leefbaarheid  Komt van bewoners zelf  Ondersteuning/begeleiding als dat nodig is  Binnen kaders van algemeen beleid gemeente

18 Dorpsvisies  Dorpsraden een belangrijke rol  Zoveel mogelijk door inwoners zelf  Waar wenselijk inzet van maatschappelijke organisaties  Indien nodig ondersteuning gemeente

19 Rol maatschappelijke organisaties  Ondersteunend aan dorpen  Meedenken in behoud leefbaarheid  Vooral via regulier overleg met gemeente

20 Resultaat  Elk dorp een eigen dorpsvisie Draagvlak onder inwoners Draagvlak onder inwoners Wat willen bewoners zelf oppakken Wat willen bewoners zelf oppakken Hoe wordt het uitgevoerd Hoe wordt het uitgevoerd

21 Planning  September/oktober Overleg met dorpsraden Overleg met dorpsraden Komende week gepland Komende week gepland Eerste vragen: Eerste vragen: Gehele dorpsraad deelnemer?Gehele dorpsraad deelnemer? Wat zijn de 5 belangrijkste acties/thema’s voor de leefbaarheid in uw dorpWat zijn de 5 belangrijkste acties/thema’s voor de leefbaarheid in uw dorp

22 AAN DE SLAG

23 Deelname klankbordgroep  leefbaarheid@bellingwedde.nl


Download ppt "Lokaal Woon en Leefbaarheids Plan. Lokaal Woon- en Leefbaarheids Plan  Waarom  Resultaten bijeenkomsten  Hoe nu verder."

Verwante presentaties


Ads door Google