De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WMO in Ouwsterhaule Met het oog op de toekomst. WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doel: betaalbaar houden van zorg Samenvoeging van 3 wetten De Wet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WMO in Ouwsterhaule Met het oog op de toekomst. WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doel: betaalbaar houden van zorg Samenvoeging van 3 wetten De Wet."— Transcript van de presentatie:

1 WMO in Ouwsterhaule Met het oog op de toekomst

2 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doel: betaalbaar houden van zorg Samenvoeging van 3 wetten De Wet Voorzieningen Gehandicapten De Welzijnswet Een deel uit de AWBZ, de huishoudelijke verzorging Prestatievelden geformuleerd Taak van de gemeente

3 Prestatievelden 1.Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 2.Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met ‘opgroeiproblemen’ en aan ouders met ‘opvoedproblemen’ 3.Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 4.Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 5.Het bevorderen van maatschappelijke deelname en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem 6.In het kader daarvan verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem 7.Maatschappelijke opvang, waaronder die voor vrouwen en slachtoffers van huiselijk geweld 8.Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9.Het bevorderen van verslavingsbeleid

4 Relevante prestatievelden voor een dorpshuis Prestatieveld 1: Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten Prestatieveld 3: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers Prestatieveld 5: Het bevorderen van maatschappelijke deelname en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem

5 Convenant gemeente met De Hichte Periode loopt van 2008 – 2011 Speerpunten vanuit gemeente Skarsterlân Bevorderen sociale samenhangen leefbaarheid Zolang mogelijk zelfstandig in eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen, zonder in sociaal isolement te komen Tegenprestatie is kwijtschelding OZB, Afval en reinigingsrecht en Rioolrecht -> EUR 1156,16

6 Uitvoer van de opdracht Inventarisatie van wat we al doen -> uitgevoerd Een nulmeting uitvoeren van de sociale verbondenheid in Ouwsterhaule i.s.m. Doarpswurk Een beoordeling van de sociale verbondenheid in onze dorpen De rol die allerlei voorzieningen spelen bij die sociale verbondenheid De factoren die belangrijk zijn voor de sociale verbondenheid

7 Beoordeling Sociale verbondenheid dorp Hoe beoordeelt u de sociale verbondenheid van onze dorpen? Het gaat hier om een algemeen oordeel over onze dorpen. (kruis het vakje aan dat u van toepassing vindt) 1a. Op het niveau van mens tot mens : Bewoners onderhouden geregeld contact van mens tot mens (dagelijkse zorg, dagelijkse contact). Bewoners onderhouden zo nu en dan contact van mens tot mens (zorgen voor huisdieren, planten, boodschappen bij ziekte e.d.) Bewoners onderhouden passief contact (groeten elkaar e.d.) Bewoners zijn onverschillig tegenover elkaar Bewoners vermijden elkaar Bewoners zijn agressief tegenover elkaar

8 Beoordeling Sociale verbondenheid dorp

9 1b. Op gemeenschappelijk niveau : Bewoners werken samen om een gemeenschappelijke agenda en/of visie voor de buurt of het dorp op te stellen Bewoners werken samen om onderlinge zorg op vaste basis te regelen Bewoners werken samen om activiteiten te organiseren (dorpsfeesten etc.) Bewoners nemen zo nu en dan deel aan activiteiten Bewoners leven langs elkaar heen

10 1b. Op gemeenschappelijk niveau

11 Belang voor de sociale verbondenheid DorpshuisSterk SchoolSterk Kinderopvang/ PeuterspeelzaalSterk De kerkBeperkt SportverenigingRuim Culturele verenigingRuim

12 Belang voor de sociale verbondenheid DorpsbelangRuim Dorpsfeesten/ BuurtfeestenSterk TenniskantineBeperkt Paviljoen TjeukemeerBeperkt JeugdhonkenNiet Bussenmuseum Niet

13 Door welke factoren wordt de leefbaarheid het meest versterkt ? Communicatie tussen bewoners (inclusief de Fryske taal Aanwezigheid ontmoetingsplekken Aanwezigheid vrijwilligers Mantelzorg, onderlinge zorg Veiligheid Verenigings en kerkelijk leven Woningen voor starters Voorzieningen voor ouderen Voorzieningen voor jongeren Anders ……..

14 Door welke factoren wordt de leefbaarheid het meest versterkt ? 1Communicatie tussen bewoners (inclusief de Fryske taal 2Aanwezigheid ontmoetingsplekken 3Verenigingsleven en kerkelijk leven 4Woningen voor starters 5Voorzieningen voor jongeren

15 Dorpsimpressie Positieve punten Ruimte, kleinschaligheid, natuur Sociale samenhang De nog aanwezige voorzieningen School, dorpshuis, Jelle’s Versmarkt

16 Dorpsimpressie Bedreigingen Individualisering van de samenleving Niet meedoen aan activiteiten Te druk om vrijwilligerswerk te doen Steeds dezelfde mensen die vrijwilligerswerk doen Verdwijning van de middenstand Verkeersveiligheid (17 keer genoemd) Beklemmende wetgeving

17 Dorpsimpressie Nieuwe bewoners Worden niet buitengesloten Opname in de samenleving afhankelijk van de persoon Brengen verfrissende ideeën met zich mee

18 Dorpsimpressie Ideeën/verbeterpunten Een andere inrichting van activiteiten in het dorpshuis, buiten het verenigingsleven om Meer activiteiten in het dorpshuis Plek inrichten waar mensen met een hulpvraag en vrijwilligers elkaar kunnen vinden Beter overleg tussen verenigingen over activiteiten/taken en inzet vrijwilligers

19 Dorpsimpressie Ideeën/verbeterpunten Dorpskrant beter benutten voor informatie voorziening vanuit het dorpshuis Zorgcomplex voor ouderen Winkeltje met eerste levensbehoeften en streekeigen producten gerund door vrijwilligers Ontwikkeling toerisme Riolering voor de buitengebieden

20 Dorpsimpressie Ideeën/verbeterpunten Meer activiteiten voor jongeren Meer speelgelegenheid voor kinderen Heeft u nog ideeën die niet mogen ontbreken?

21 Hoe nu verder? Evaluatie van de enquête door bestuur van het dorpshuis, dorpsbelang en Doarpswurk Deze enquête is zinloos, wanneer er geen actie aan wordt verbonden Discussie dorpsbreed De bovenstaande meting, ideeën en verbeterpunten opnemen in een dorpsvisie Werkgroep oprichten die haalbaarheid en invulling van de genoemde ideeën gaat onderzoeken


Download ppt "WMO in Ouwsterhaule Met het oog op de toekomst. WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doel: betaalbaar houden van zorg Samenvoeging van 3 wetten De Wet."

Verwante presentaties


Ads door Google