De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Platform Ondernemingsraden Epe, 21 nov. 2008 ~ Piet Vessies 2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Platform Ondernemingsraden Epe, 21 nov. 2008 ~ Piet Vessies 2017."— Transcript van de presentatie:

1 1 Platform Ondernemingsraden Epe, 21 nov. 2008 ~ Piet Vessies 2017

2 Expertgroep HR #357199 2 Megatrends  Individueler  Informeler  Internationaler  Intensiever  Informatisering 2008? trend megatrend 2008?

3 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 3 6 A’s 1. Arbeidsmarkt 2. Arbeidstijden 3. Arbeidsinhoud 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Arbeidsomstandigheden 6. Arbeidsverhoudingen  Relatie medewerker – bedrijf  Relatie met OR en bonden

4 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 4 arbeidsmarkt  Zelfs met een 3-jarige recessie én een economische krimp van -2% per jaar komen we mensen te kort!!!  Belangrijkste oorzaak: ontgroening en vergrijzing 1 okt 2008: 3,7% Wel anders:  Snellere baanwisseling, dus behoefte aan employability

5 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 5 Arbeidsmarkt - aanbod  Ouderen  Vrouwen  Allochtonen  regionaal 2008 3

6 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 6 Slimmer werken en de structureel veranderde arbeidsmarkt Jonge (25 – 45) hoog opgeleide blanke mannen zonder zorgtaken voltijd beschikbaar voor 5 dagen per week tussen 8 en 6 uur op de werkplek op basis van een arbeidsovereenkomst OP !!

7 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 7 Het (nieuwe) aanbod  heeft zorgtaken  verkleurt  wil variatie  wil parttime  vertrekt naar het buitenland  wordt schaars, tenzij ……  wordt ouder  feminiseert

8 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 8 Leeftijdsopbouw WWb en beroepsbevolking

9 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 9 arbeidstijden Trend: flexibeler en meer maatwerk  Individuele tijdsarrangementen  24 uur per dag  7 dagen per week  Zelfroosteren  Moedercontracten (en ook vadercontracten?)  Thuiswerken / e-werken  Sterke groei aantal parttimers

10 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 10.. als dit de vraag is: en dit is het aanbod: gaat het of mis of het leidt tot grotere variëteit/maatwerk en snellere wisselingen arbeidsinhoud

11 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 11

12 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 12 arbeidsvoorwaarden  Concurrerende (marktconforme) arbeidsvoorwaarden  Binnen bedrijven: denivellering, de verschillen worden groter  Tussen bedrijven: salarissen tot 2 x modaal bewegen naar elkaar toe) Afspraken + beoordelen  CAO met open salarisschalen = geen automatische periodiek maar salarisgroei op basis van ontwikkeling (structureel toegevoegde waarde)  Individuele bonussen voor incidentele prestaties met meer betaalmomenten

13 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 13 arbeidvoorwaarden  eigen budget om maatwerk te completeren:  Inzetbaarheid en/of beschikbaarheidsbudget (scholing, gezondheid, aanwezig- en afwezigheidsdagen)  Mobiliteitsbudget (reizen en telewerken)  (Zelf) sparen voor levensloop, prepensioen, ouderenregelingen

14 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 14 arbeidsomstandigheden  Groei thuiswerk en e-werk (maatwerk en mobiliteitprobleem)  Meer eigen verantwoordelijkheid bij kwaliteit van de thuiswerkplek  Nadruk op gezond werken, zowel fysiek als mentaal (2x bewegen) zal toenemen

15 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 15 Arbeidsverhoudingen en HR “oud” psychologisch contract “nieuw” psychologisch contract BaanzekerheidWerkzekerheid Bedrijfsspecifieke scholing Alg. gerichte scholing/ competenties Afname scholing met leeftijd“Opscholen” Promotiemogelijkheden binnen bedrijf Netwerkmogelijkheden buiten bedrijf Hierarchische aansturing medewerker Autonome medewerker Loon etc. nemen toe met anciënniteit Marktconforme betaling CAORaam-Cao met veel individuele regelingen

16 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 16 arbeidsverhoudingen  Maatwerk, unieke oplossingen (ongelijkheid)  Van bevels- naar onderhandelrelatie  Dialoog (≠ wederzijdse monoloog), de beweging stelt hogere eisen aan management  Groei ZZP Zelfverantwoordelijk en onderhandelend

17 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 17 Arbeidsverhoudingen bond en OR Van centraal (bond) naar decentraal (OR) naar medewerker Individuele dienstverlening en belangenbehartiging Richtlijnen, professionalisering en 2 e lijnsondersteuning

18 Piet Vessies Expertgroep HR #357199 18 In de samenvatting  In gesprek, dialoog medewerker en leidinggevende  Lekker in je vel, vitaal en fysiek  Beweging, mentale mobiliteit, anders is leuker en gezonder;  Fair deal, marktconforme arbeidsvoorwaarden


Download ppt "1 Platform Ondernemingsraden Epe, 21 nov. 2008 ~ Piet Vessies 2017."

Verwante presentaties


Ads door Google