De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CENTRUMPLAN EIJSDEN COMMISSIE GRONDGEBIEDZAKEN 20 NOVEMBER 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CENTRUMPLAN EIJSDEN COMMISSIE GRONDGEBIEDZAKEN 20 NOVEMBER 2012."— Transcript van de presentatie:

1 CENTRUMPLAN EIJSDEN COMMISSIE GRONDGEBIEDZAKEN 20 NOVEMBER 2012

2 Programma 1.Inleiding door wethouder Jacobs 2.Presentaties: - Breust - Veldje 3.Overeenkomsten Centrumplan Eijsden 4.Financieel overzicht 5.Vragen

3 Centrumplan Eijsden Raadsbesluit 13 december 2005 DOEL: Integrale besluitvorming over verschillende ontwikkelingen in plaats van separate besluitvorming

4 Centrumplan Eijsden Ontwikkelingen: Zorgcentrum De Bron: Sloop en herbouw : Extramuralisatie Scholenhuisvesting: 2007 Structurele oplossing huisvestingsproblematiek Detailhandel toekomstproof middels concentratie van winkelvoorzieningen Herontwikkeling Veldje: Huidige woningbouw niet meer afgestemd op toekomstige woningvraag Uitbreiding Poelveld: 650 woningen / verkeer

5 Centrumplan Eijsden Wat is gerealiseerd Bakvliet Servatius: 900 m2 aan commerciële ruimten 23 huur appartementen

6 Centrumplan Eijsden Wat is gerealiseerd Bron Vivre: 39 individuele zorgwoningen, 4 groepswoningen, 1 afdelingswoning ( 11 somatische verpleeghuisplekken) en Bijbehorende voorzieningen Servatius: 18 appartementen sociale huur

7 Centrumplan Eijsden Brede school Poelveld Vaste gebruikers: - Basisschool De Cramignon - Basisschool Tangram - Peuterspeelzaal Roelekeboel - Openbare Bibliotheek Eijsden - Kinderopvang: MIK - Consultatiebureau : Groene Kruis Domicura - Jeugdgezondheidszorg : GGD - Welzijnsinstelling Trajekt - Centrum voor Jeugd en Gezin: CJG - Servatius Wonen en Vastgoed - Sportverenigingen (avonduren)

8 Centrumplan Eijsden Wat wordt nog gerealiseerd: Winkelcentrum Breust Herontwikkeling Veldje

9 Centrumplan Eijsden Rol van partijen: Gemeente Eijsden-Margraten  Aanleg openbare ruimte Breust en Veldje Servatius  Afnemen woningen boven de winkels van Rialto Rialto  Realisatie en verhuur/verkoop winkelcentrum Breust, incl realisatie woningen boven de winkels

10 Winkelcentrum Breust Definitief ontwerp 20052012

11 Winkelcentrum Breust ToenNu 5125 m2 bouwvolume4182 m2 bouwvolume 29 huur en 24 koopappartementen37 huurappartementen Parkeerkeldergeen parkeerkelder Gemeente verkoopt gronden aan Servatius/ Servatius ontwikkelt Servatius verkoopt gronden aan gemeente / Gemeente verkoopt aan Rialto / Rialto ontwikkelt Winkelunits alleen verhuurdWinkelunits verhuurd/ verkocht Laden en lossen westblok inpandigLaden en lossen westblok uitpandig

12 Winkelcentrum Breust Situatie winkelcentrum Eijsden

13 Winkelcentrum Breust Ontwerp begane grond, winkelcentrum

14 Winkelcentrum Breust Ontwerp 1 e verdieping, appartementen

15 Winkelcentrum Breust Ontwerp 2 e verdieping, appartementen

16 Winkelcentrum Breust Referentiebeelden

17 Winkelcentrum Breust Referentiebeelden

18 Winkelcentrum Breust Referentiebeelden

19 Winkelcentrum Breust Uitgangspunten invulling winkelcentrum toen en nu TOENNU Voorrang voor Eijsdense ondernemersDit uitgangspunt geldt nog steeds Alleen huur van winkelruimtenKoop van winkelruimten is mogelijk Invulling aan de hand van een brancheringspallet Dit uitgangspunt geldt nog steeds Bijdrage verhuiskosten bespreekbaar Onder voorwaarden aankoop bestaande panden bij verplaatsing Waar concrete toezeggingen zijn gedaan door Servatius in het verleden aan winkeliers geldt dit uitgangspunt nog steeds. Voor winkeliers die zich recent gemeld hebben is aankoop van het bestaande pand door Rialto geen optie meer

20 Winkelcentrum Breust supermarkt Invulling winkelruimten optie

21 Winkelcentrum Breust Appartementen 1e verdieping Blok A = 15 Blok B = 10 Totaal: 25 Blok A Blok B Appartementen

22 Winkelcentrum Breust Appartementen 2e verdieping Blok A = 7 Blok B = 5 Totaal: 12 Blok A Blok B Appartementen

23 Winkelcentrum Breust Appartementen Programma: -Totaal 37 appartementen - Variatie sociale huur en dure huur appartementen - Verdeling dure huur- sociale huur zal nader bepaald worden. Minimaal 26 sociale huur appartementen - Levensloopbestendige appartementen Overige gegevens - Oppervlakten variëren van 76m2 gbo - 105m2 gbo - Binnenterrein wordt groen ingericht - Bergingen op eerste verdieping

24 Winkelcentrum Breust Oriëntatie appartementen, 1 e verdieping

25 Winkelcentrum Breust Oriëntatie appartementen, 2 e verdieping

26 Winkelcentrum Breust Parkeren

27 Blauw: kort parkeren: 263 Rood:lang parkeren : 85 Totaal in openbaar gebied: 348 Geel:toegewezen pp: 3 13 pp omgezet van blauw naar rood t.b.v. appartementen boven het winkel- centrum Winkelcentrum Breust

28 Planning Bestemmingsplan Winkelcentrum Breust December:Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Maart 2013: Vaststelling bestemmingsplan Mei 2013:Inwerking treding bestemmingsplan/ verlenen omgevingsvergunning September 2013: Start bouw

29 Definitief OntwerpDefinitief Ontwerp 2005/20082012 Veldje

30 Programma FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

31 Veldje Planning 2013 2014 2015 2016 2012

32 Veldje Herhuisvesting Huidige situatie Veldje: - 23 vaste huurders - 63 tijdelijke huurders - 7 woningen uit de verhuur Herhuisvesting: - Inventarisatie herhuisvesting - Helft mogelijk naar de woningen boven het winkelcentrum

33 Centrumplan Eijsden Communicatie: - Ondertekening contracten - Nieuwsbrief inwoners Eijsden - bewonerscommissie

34 Centrumplan Eijsden Basis: Nadere Realisatieovereenkomst d.d. 25 juni 2008 Partijen:Gemeente – Servatius Onderwerpen: Breust/ Bron en Bakvliet Breust/ Winkelcentrum Veldje/ herontwikkeling Marathon/ herontwikkeling Afsprakenkaders d.d. 22 december 2010 Partijen: Gemeente- Rialto- ServatiusWinkelcentrum en infra Gemeente – ServatiusVeldje/ Marathon Overeenkomsten

35 Breust/ Winkelcentrum TWEE OVEREENKOMSTEN 1.Beëindigingsovereenkomst Breust Partijen: Gemeente – Servatius Doel: Beëindigen van de samenwerking inzake de opstalontwikkeling Winkelcentrum; Hernieuwen van de gemaakte afspraken met betrekking tot de financiële afhandeling van de aan te leggen infrastructuur Centrumplan Eijsden

36 2. Realisatieovereenkomst Breust Partijen: Gemeente – Rialto Vastgoedontwikkeling BV Doel: Vastleggen van de afspraken met betrekking tot de opstalontwikkeling/ winkelcentrum Breust Centrumplan Eijsden

37 Veldje/ Marathon Realisatieovereenkomst Veldje Partijen: Gemeente – Servatius Doel: Vastleggen van afspraken met betrekking tot de herontwikkeling van ‘t Veldje, alsmede afspraken met betrekking tot de inrichting/ bekostiging van de openbare ruimte; Vastleggen van afspraken met betrekking tot de verkoop van het perceel Marathon aan Servatius Centrumplan Eijsden

38 College is bevoegd om overeenkomsten af te sluiten Centrumplan Eijsden Raad kan wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de af te sluiten overeenkomsten

39 Financieel overzicht d.d. november 2012 De exploitatie vertoont een positief saldo Dit saldo is nodig ten behoeve van het opvangen van eventuele tegenvallers ( bijvoorbeeld minder inkomsten Poelveld door vertraging in verkoop) Centrumplan Eijsden

40 VRAGEN Centrumplan Eijsden


Download ppt "CENTRUMPLAN EIJSDEN COMMISSIE GRONDGEBIEDZAKEN 20 NOVEMBER 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google