De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Noord-Zuidsamenwerking Deinze De GROS vandaag en morgen Oost-Vlaanderen, een solidaire provincie We maken er samen werk van ! Februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Noord-Zuidsamenwerking Deinze De GROS vandaag en morgen Oost-Vlaanderen, een solidaire provincie We maken er samen werk van ! Februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Noord-Zuidsamenwerking Deinze De GROS vandaag en morgen Oost-Vlaanderen, een solidaire provincie We maken er samen werk van ! Februari 2014

2 Noord-Zuidsamenwerking Deinze ‘De GROS vandaag en morgen’ Voorstel : 1.Wat en waarom van een handvest/actieplan? 2.Theoretische duiding GROS-werking 3.Context:  meerjarenplan van de stad  Statuten GROS / doelstelling van de GROS 4.Enkele voorbeelden 5.Waar willen we voor gaan: brainstorm (3 keer 10 min)  Visie : ideologisch kader en waarden  Pijlers van het lokaal Noord-Zuidbeleid in Deinze  Operationeel plan: acties 2014 – 2016 : acties en partnerschappen 6.Prioriteitenbepaling 7.Opvolging

3 Wat en Waarom van een handvest/ actieplan? Wat : 1.Visie: Waar wil men naartoe? Wat is het ideologisch kader? 2.De voorwaarden, instrumenten, lokale context 3.De concrete operationele doelstellingen en actiepunten Belang : – Kapstokken/handvaten voor werking – werkinstrument voor de concretisering van de visie op noord-zuid/ – leidraad voor concreet te nemen stappen op vlak van het noord-zuidbeleid. – Stimuleren van een samenhangend beleid – Het maakt de evaluatie achteraf mogelijk

4 Gemeentebestuur Advies NZ-beleid Middenveld GROSleden Forum Coördinatie Bevolking Sensibiliseren Organiseren GROS als lokale advies- en actiekoepel

5 Context : Doelstelling GROS Deinze => statuten GROS 2011 1.Op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur of een gemeenteraadslid brengt de GROS advies uit omtrent alle aangelegenheden inzake ontwikkelingssamenwerking. 2.De bevolking informeren en sensibiliseren over het Noord- Zuidbeleid; 3.De verschillende Deinse organisaties, initiatieven en personen actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking ondersteunen en coördineren. 4.Fungeren als informatie- en communicatiekanaal voor overleg, afstemming en samenwerking ten behoeve van burgers en organisaties actief in ontwikkelingssamenwerking Ter uitvoering van deze taken stelt het stadsbestuur de nodige middelen ter beschikking.

6 Context : MJP Deinze - rubriek Noord-Zuid : Stad Deinze formaliseert de verdere inbedding van ontwikkelingssamenwerking in het reguliere beleid Acties : – Draagvlakversterking dmv sensibilisering en informatie – Ondersteuning van een Noord-Zuidambtenaar – Verdere acties in kader FairtradeGemeente – Financiële ondersteuning middenveld en projecten – Ondersteuning GROS en de adviesfunctie

7 Voorbeelden Gent Dendermonde Melle Middelkerke

8

9

10

11

12 1.Visie : ideologisch kader en principes  Kaders: Basisrechten voor iedereen – UVRM/EVRM Duurzame ontwikkeling Millenniumdoelstellingen van de VN Handvest 11.11.11  Waarden : Gelijke kansen – vrij van discriminatie Democratisering Sociale gelijkheid Culturele diversiteit Structureel tegenover symptomatisch Brainstorm :Waar willen we voor gaan ? (3 x 3 groepen)

13 2.Pijlers van het lokaal Noord-Zuidbeleid in Deinze Pistes : Belang van lokaal beleid en acties – taak van gemeente Voorbeeldfunctie gemeente Belang van sensibilisatie en scholenwerking Inzetten op fairtrade Steun aan het zuiden Mensen en middelen Lokale samenwerking en partnerschappen Geïntegreerd beleid: samenwerking en bruggen slaan

14 3.Operationeel plan 14-16: acties en partnerschappen Activiteiten 2014 Koffiestop------------------- BD Filmcyclus------------------- BIB, filmclub Wereldfeest ---------------- stad, GROS-leden, scholen Beleid Advies rond : schone kleren Aankoopbeleid Noodhulp Werking Zichtbaarheid GROS Inventarisatie Structuur en taakverdeling

15 Actieplan GROS Werking GROSAdvies en beleidActiviteiten Inventarisatie actoren en initiatieven Advies rond noordhulpWereldfeest als traject Zichtbaarheid van de GROS: website, in stadsinfo, artikel in regionale pers, imagomateriaal ( t-shirts, logo,) FB-pagina, Ambtelijke ondersteuningVoorstelling ondersteunde projecten ( tentoonstelling) Integratie FT en GROS-werkingResoluties voorleggenActiviteit ism scholen : dikke truiendag, wereldwaterdag Dynamiseringsproces GROSBudgetverhoging aankaartenActies in kader fairtradegemeente Visie uitschrijvenAdvies rond subsidieverdelingSamenwerking :et Do en milieusector Structuur van de GROS opnieuw bekijken Aanwezig op andere laagdrempelige activiteiten met voorstellingsstand


Download ppt "Noord-Zuidsamenwerking Deinze De GROS vandaag en morgen Oost-Vlaanderen, een solidaire provincie We maken er samen werk van ! Februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google