De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionele Ontwikkeling een longitudinaal proces Symposium Een nieuwe bachelor curriculum 2015 Saskia Peerdeman, neurochirurg Examinator PO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionele Ontwikkeling een longitudinaal proces Symposium Een nieuwe bachelor curriculum 2015 Saskia Peerdeman, neurochirurg Examinator PO."— Transcript van de presentatie:

1 Professionele Ontwikkeling een longitudinaal proces Symposium Een nieuwe bachelor curriculum 2015 Saskia Peerdeman, neurochirurg Examinator PO

2 http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/PRB01:036416525/&st=De%20goede%20dokter%20:%20een%20nuttig%20prentenboek%20voor%20jong%20en%20oud%20 1906

3 De goede dokter anno 2014. De basis 3 Patient Dokter Medisch probleem, klachten Hulp, oplossing

4 Patient Dokter Veel en moeilijke medische problemen De goede dokter anno 2014 Dokter Hulp, deeloplossing Dokter

5 Patient Dokter De goede dokter anno 2014 Dokter Verantwoordelijk Empatisch Veilig Toetsbaar Transparant Voorlichting Kosten effectief Prestatie bekostiging DBC / DOT Checklists WGBO BIG (her)registratie Gecertificeerd, na- en bijscholing Kwaliteits parameters Productie parameters EVA Alliantie Richtlijnen Arbeidstijdenwet

6 Wat willen we als opleiding “afleveren”? Medisch professionals Excellente, competente, toekomst- bestendige artsen

7 Wat is een competente, excellente, toekomstbestendige arts? Rollen en competenties volgens raamplan Invulling vanuit visie VUmc mbt professionaliteit

8 Medische Professionaliteit “Het beschikken over gespecialiseerde kennis en vaardigheden, opgedaan door uitgebreide training, studie en ervaring en het kunnen toepassen ervan binnen de regels opgesteld door de professie, de organisatie en de overheid, waarbij verantwoording voor het handelen wordt afgelegd aan belanghebbende partijen. Dit alles geplaatst binnen de cultuur, de context en de tijd waarbinnen dit begrip wordt gebruikt” (van Luijk 2009)

9 Medische Professionaliteit ’Het geheel van waarden, gedragingen en verhoudingen met de samenleving dat het vertrouwen van mensen in artsen ondersteunt en rechtvaardigt’. (KNMG Manifest medische professionaliteit 2007)

10 Hoe willen we als VUmc SMS medische professionaliteit aanleren en toetsen? Opzetten van de onderwijslijn Professionele Ontwikkeling

11 Rollen volgens raamplan GNK 2009 Samenwerker Organisator Communicator Gezondheidsbevorderaar Beroepsbeoefenaar Academicus Reflector Medisch deskundige Professionele Ontwikkeling VUmc compas Algemene competenties Vakinhoudelijke competenties

12 Doel onderwijslijn professionele ontwikkeling Het onderwijzen en toetsen van (primair) de algemene competenties tegelijkertijd en in onderlinge samenhang binnen een zoveel mogelijke authentieke (praktijk) context op meerdere momenten in het curriculum gericht op aansluiting met de startkwalificaties van AIOS in de vervolgopleiding Om daarmee de eindtermen van het raamplan te behalen en excellente competente toekomstbestendige artsen op te leiden

13 Inrichting onderwijslijn professionele ontwikkeling Algemene competenties Aansluiting met vervolgopleidingen Zoveel mogelijk authentieke context Het bereiken van eindtermen

14 Geneeskunde opleiding 123123 Professioneel gedrag Interculturalisatie Patiëntveiligheid Medische Ethiek en Recht Communicatie Beroepskeuze en loopbaanoriëntatie Academische Vorming Reflectie BAMA Leerlijnen vervolgopleiding Thema’s Longitudinaal Groei in expertise Aansluiting bij vervolgopleidingen Thema’s relevant voor de beroepspraktijk Ontwerpen van leerlijnen Professionele ontwikkeling

15 Omschrijving themaLeerlijn Omgaan met elkaar als (toekomstige) professionals (medisch expert, communicator, samenwerker, organisator, beroepsbeoefenaar) professioneel gedrag Omgaan met verschillende culturen en diversiteit (medisch expert, communicator beroepsbeoefenaar, gezondheidsbevorderaar, samenwerker) interculturalisatie en diversiteit Patiëntveiligheid (medisch expert, communicator, organisator, academicus, samenwerker, beroepsbeoefenaar, reflector) patiëntveiligheid Omgaan met ethische en juridische vraagstukken (medisch expert, beroepsbeoefenaar, gezondheidsbevorderaar, reflector, samenwerker,) medische ethiek en recht Professioneel communiceren (medisch expert, communicator, samenwerker) professionele communicatie Carrièreplanning, beroepskeuze en loopbaanoriëntatie (medisch expert, academicus, beroepsbeoefenaar, reflector) beroepskeuze en loopbaanoriëntatie Reflecteren op eigen functioneren (medisch expert, reflector) reflectie Kennis en wetenschap state of the art (medisch expert, academicus) academische vorming Leerlijnen

16 Rollen Medisch expert Academicus Samenwerker Communicator Organisator Beroepsbeoefenaar Gezondheidsbevorderaar Reflector Samenhang rollen met leerlijnen (vb Professionele Communicatie en Interculturalisatie & Diversiteit)

17 Rollen Medisch expert Academicus Samenwerker Communicator Organisator Beroepsbeoefenaar Gezondheidsbevorderaar Reflector Samenhang rollen met leerlijnen (vb Professionele Communicatie en Interculturalisatie & Diversiteit)

18 Medisch expert Academicus Communicator Organisator Beroepsbeoefenaar Samenwerker Gezondheidsbevorderaar Reflector B 1 M 3 Leerlijnen: PV B&L COM I&D PG REFL AC E&R Professionele ontwikkeling

19 Hoe richten we PO in met betrekking tot onderwijs De algemene competenties In onderlinge samenhang Op meerdere momenten in het curriculum

20 Professionele ontwikkeling cursus Arts en patient 1 toetstoets cursus toetstoets toets weken cursus stageArts en patient 2 toets weken cursus 4 wk 3 wk 1wk 4 wk 3 wkn 4 wk 2 wk 4 wk 1wk2 wkn4 wk 2 wk 4 wk 20 wk 4 wk 6 wkn cursus 4 wk Arts en patient 3 3 wk cursus Arts en Patient 4 3 wk toets weken toets weken 2 wk cursus Arts en patient 5 cursus 4 wk 3 wk Minor: keuze-onderwijs en Bachelortehesis Professionele ontwikkeling

21 semester Professionele ontwikkeling leerlijnen Bachelor Geintegreerd in cursussen, met werkgroepen, tutorgroepen, practica, opdrachten Arts en patient

22 Wat hebben we? In cursussen Voorbeeld interculturalisatie & diversiteit

23 Wat hebben we impliciet / expliciet Voorbeeld ethiek & recht

24 Cursus arts en patient: Koppeling van leerlijn thema – competenties Via de beroepssituaties beroepssituaties Het overdragen van patiëntgegevensXX Het (mede) organiseren van een opname XX Het voorlichten van de patiënt mbt opnameXX communicatie samenwerkenorganiseren medisch expert Voorbeeld: leerlijn patientveiligheid

25 Hoe richt je PO in met betrekking tot toetsing / beoordeling?

26 Wat wil je toetsen / beoordelen Wanneer wil je toetsen / beoordelen Hoe wil je toetsen / beoordelen

27 Wat wil je toetsen / beoordelen? Kennis over de competenties Toepassing van generieke competenties in “klinische setting” Groei in competenties

28 Wanneer wil je toetsen / beoordelen? Op momenten dat een volgende fase gaat starten Tussendoor om bij te kunnen sturen

29 Van Vleuten Med Teach, 2012 Hoe wil je toetsen / beoordelen?

30 Leerlijn Professioneel gedrag Hoe toetsen / beoordelen we nu?

31 Hoe toetsen / beoordelen we? TTNBVDPGPTFSTATTKTVGTCATPRStagestudie- punten Bachelor PO 1 (sem 1.1) XXXX 5 PO 2 (sem 1.2) XXXX 8 PO 3 (sem 2.1) XXX 4 PO 4 (sem 2.2) XXXX 4 PO 5 (jaar B3) XXX XXXX6 Totaal Ba 27 Master PO M1 XX STAT2 6 PO M2 X X 4 PO M3 X X 1 Totaal Ma 11 Totaal 38

32 Professionele ontwikkeling cursus Arts en patient 1 toetstoets cursus toetstoets toets weken cursus stageArts en patient 2 toets weken cursus 4 wk 3 wk 1wk 4 wk 3 wkn 4 wk 2 wk 4 wk 1wk2 wkn4 wk 2 wk 4 wk 20 wk 4 wk 6 wkn cursus 4 wk Arts en patient 3 3 wk cursus Arts en Patient 4 3 wk toets weken toets weken 2 wk cursus Arts en patient 5 cursus 4 wk 3 wk Minor: keuze-onderwijs en Bachelortehesis Professionele ontwikkeling Formatief: opdrachten, feedback Summatief Bachelor 2015

33 Toetsing Professionele Ontwikkeling Longitudinaal formatief Professioneel gedrag Participatie in practica Opdrachten Beschrijven en bespreken leerdoelen Summatief aan het eind van semester: Beoordeling PTF : Verzamelde beoordelingen / opdrachten in portfolio tijdens semester (groei in competenties) STAT (toepassing van competenties) CAT (kennis over competenties)

34 Onderwijs Toetsing CAT STAT PTF

35 Bachelor 2015 Professionele Ontwikkeling Op weg naar een excellente, competente, toekomstbestendige arts


Download ppt "Professionele Ontwikkeling een longitudinaal proces Symposium Een nieuwe bachelor curriculum 2015 Saskia Peerdeman, neurochirurg Examinator PO."

Verwante presentaties


Ads door Google