De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectgroep deskundigheidsbevordering 2010. Meerjarenbeleid Kerndoel 5.2. Het ontwikkelen van een nieuw systeem van deskundigheidsbevordering, dat uitgaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectgroep deskundigheidsbevordering 2010. Meerjarenbeleid Kerndoel 5.2. Het ontwikkelen van een nieuw systeem van deskundigheidsbevordering, dat uitgaat."— Transcript van de presentatie:

1 Projectgroep deskundigheidsbevordering 2010

2 Meerjarenbeleid Kerndoel 5.2. Het ontwikkelen van een nieuw systeem van deskundigheidsbevordering, dat uitgaat van: - kwalificering en certificering van kaderleden en trainingen - rekening houdt met de persoonlijke behoeften en competenties van vrijwilligers

3 Projectopdracht 1e fase a.Een eigentijdse visie op deskundigheidsbevordering van kaderleden. b.Een voorstel voor een nieuw systeem van deskundigheidsbevordering. c.Een breed draagvlak in de vereniging voor het nieuwe systeem.

4 Aanpak  Breed vooronderzoek en probleemanalyse onder groepen, regio’s en steunpunten.  Uitwisseling met trainers tijdens Forumdagen en extra trainersberaden.  Klankborden met kaderleden (Scout-In, website, grootschalig ledenonderzoek).

5 Doelen van deskundigheidsbevordering: 1.De kwaliteit van de uitvoering van het Scoutingprogramma. 2.De persoonlijke ontwikkeling van kaderleden. 3,Het versterken van het imago als jeugd- en jongerenorganisatie met aantoonbare maatschappelijke meerwaarde voor jonge vrijwilligers (positionering)

6 Belangrijkste uitgangspunten Ontwikkeling van individu én team. Eigen ontwikkelingsdoelen kiezen. Leren door doen in de praktijk staat centraal. Begeleiding en ondersteuning zo dicht mogelijk bij (en vanuit) het eigen niveau. Niet dubbelop leren! Competenties vaststellen (toetsen).

7 Ontwikkeling van individu én team Bij elke functie hoort een functieprofiel. Vrijwilligers worden gestimuleerd deze competenties te ontwikkelen, voor zover nog niet aanwezig. Kwaliteit door samenwerking, er worden ook teamprofielen gemaakt.

8 Eigen ontwikkelingsdoelen kiezen Kiezen o.b.v.: - functieprofiel; - teamprofiel; - persoonlijke leerwensen. Aandacht voor continue ontwikkeling, d.w.z. regelmatig bespreken en: Opstellen van een persoonlijk plan van deskundigheidsbevordering.

9 Leren door doen Eigen praktijk staat centraal. Goede begeleiding in de praktijk is essentieel. Introductie van de nieuwe functie van praktijkbegeleider op groepsniveau. Een duidelijk verschil met de functie van groepsbegeleider.

10 Niet dubbelop leren! Dingen die je eerder hebt geleerd (eerder verworven competenties) hoef je niet nog een keer te leren. Dat geldt zowel voor dingen die je binnen Scouting als buiten Scouting hebt geleerd. EVC’s moeten wel vastgesteld kunnen worden.

11 Waarom competenties vaststellen Weten wat het je oplevert. Mee kunnen nemen van EVC’s. Voorwaarde voor certificering.

12 Wat geven we vrijwilligers mee? Mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Uitdagende en stimulerende leeromgeving. Maatwerk in begeleiding en ondersteuning. Inzicht en overzicht in hun eigen ontwikkeling d.m.v. portfolio. Ervaringsbewijs en/of certificering.

13 Wat betekent dit voor regio’s? Nog wel trainingen, maar ook andere vormen van deskundigheidsbevordering: –Coaching en begeleiding (in de groep) –Zelfstudie (bijv. e-learning) –Meer competentiegerichte workshops. Leren zoveel mogelijk in de groep. Met name het systeem van start- en programmatrainingen wordt aangepast.

14 Wat verandert er voor trainers? Start- en programmatraining wordt vervangen door leren in de groep en door modulair trainen per competentie (dat kan op avonden maar ook in trainingsweekenden) Kamptrainingen, waterwerktrainingen, Gilwelltrainingen, specifieke workshops (VVT en NDLG e.d.) blijven bestaan. Maar naast trainen ook: –Opleiden/begeleiden van praktijkbegeleiders –Adviseren –Rol als assessor

15 Trainingsorganisatie Praktijk-begeleiders Praktijk-begeleiders Trainers en assessoren (regio – steunpunt – land) Praktijk- begeleiders Leidinggevenden groep Overige medew. groep Medew. regio Medew. land Opleiders Praktijk-begeleiders Praktijk-begeleiders

16 Hoe nu verder? Definitieve overstap:na zomer 2010. Modulaire trainingsmethodieken:voor zomer 2010 Praktijkbegeleiders opleiden:v.a. voorjaar 2010 Trainers om- en bijscholen:v.a. najaar 2009 (pilot tijdens Scout-In) Ontwikkelen hulpmiddelen:najaar 2009 Ontwikkelen training voor praktijkbegeleiders:najaar 2009. Ontwikkelen bijscholing trainers:zomer 2009. Bij- en afstemming opleiders:voorjaar 2009 Ontwikkelen competentieprofielen:voorjaar 2009 Na zomer 2010: Doorontwikkelen modules Extra trainingen en ondersteuning

17 Deskundigheidsbevordering 43 % ontwikkeling 31 % teamwork 26 % FUN 100 % SCOUT


Download ppt "Projectgroep deskundigheidsbevordering 2010. Meerjarenbeleid Kerndoel 5.2. Het ontwikkelen van een nieuw systeem van deskundigheidsbevordering, dat uitgaat."

Verwante presentaties


Ads door Google