De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5.4  Kindvolgsysteem Lees de casus op p. 89 in de cursus. Beantwoord de onderstaande vragen op basis van de info die je in de casus vindt. 1.Wat is een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5.4  Kindvolgsysteem Lees de casus op p. 89 in de cursus. Beantwoord de onderstaande vragen op basis van de info die je in de casus vindt. 1.Wat is een."— Transcript van de presentatie:

1 5.4  Kindvolgsysteem Lees de casus op p. 89 in de cursus. Beantwoord de onderstaande vragen op basis van de info die je in de casus vindt. 1.Wat is een KVS? 2.Hoe hanteren ze het KVS? 3.Waarom is het zinvol om een KVS te gebruiken? 1

2 5.4. Kindvolgsysteem  Procesgericht vs. Productgericht  Noodzaak aan beide brillen  LVS-VCLB vs. PKVS (Laevers) 2

3 5.4. Kindvolgsysteem  Wat zijn volgens jou criteria voor een goed KVS? 3

4 5.4. Criteria goed kindvolgsysteem:  Zie p. 91 tot en met 95 4

5 5.4.  Normatief perspectief  Wat is normaal? Referentiekader?  Meestal blanke middenklasse  Gevaar voor:  Stereotypering  Vooroordelen  Exclusie  Labels  Zelfbeeld  Deficitmodel  Identificatie “afwijking” 5

6 5.4.  KVS  GEEN kindachtervolgingssysteem  Diagnosticeren  Overeenkomst “uniforme” diagnostiek  http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ index.php http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ index.php  Stof voor experten! 6

7 5.4. KVS Achtergrond en praktijksuggesties P. 5 & verder  Een instrument dat een systematische opvolging van kinderen mogelijk maakt.  Is een belangrijk hulpmiddel bij een zorgbrede klaspraktijk.  Biedt handvatten voor preventief handelen.  Concretiseert planmatig handelen. 7

8 8

9 Kindvolgsysteem stap 1 : een klasscreening  Hoe kan dit meer zijn dan louter het “meten” van tekorten?  Hoe kan dit het vertrekpunt zijn om een krachtige leeromgeving te bekomen?  Hoe kan dit bijdragen aan gelijke onderwijskansen? 9

10 Kindvolgsysteem stap 2 : analyse na de screening  Aanwijzingen voor de praktijk in twee richtingen:  Spoor 1: Reflectie over algemene aanpak op klasniveau  Spoor 2: Individuele analyse voor kinderen waarover men zich zorgen maakt en formuleren van werkpunten 10

11 Analyse spoor 1:  Een klasbeeld (met evoluties n.a.v. opeenvolgende screeningen) als spiegel voor de werking van de leerkracht:  Komt dit beeld overeen met jouw klasbeeld?  Horizontaal lezen: bij welke kinderen zijn er problemen? (zie vervolg spoor 2)  Verticaal lezen: welke signalen komen bij meerdere kinderen terug? Wat is het totaalbeeld? 11

12 Werkpunten na analyse spoor 1  Zie “achtergrond en praktijksuggesties”, werken aan de basisaanpak p. 47 en volgende,actiepunten 1 tot 8. 12

13 Analyse spoor 2  Een scherper beeld krijgen van het kind dat om één of andere reden extra zorg vraagt  Een dossier openen en verder systematisch welbevinden,betrokkenheid en competenties scoren  Een balans opmaken om zicht te krijgen op het hele kind 13

14 Kindvolgsysteem stap 3  Werkpunten formuleren, interventies uitvoeren en rapportering van contacten en uitgevoerde interventies 14


Download ppt "5.4  Kindvolgsysteem Lees de casus op p. 89 in de cursus. Beantwoord de onderstaande vragen op basis van de info die je in de casus vindt. 1.Wat is een."

Verwante presentaties


Ads door Google