De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Accommodatiebeleid Uitvoering raadsbesluit Bijeenkomst 27 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Accommodatiebeleid Uitvoering raadsbesluit Bijeenkomst 27 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Accommodatiebeleid Uitvoering raadsbesluit Bijeenkomst 27 november 2013

2 2 1.Opening wethouder Jan Steven van Dijk: waarom vanavond deze bijeenkomst 2.Toelichting raadsbesluit Kadernota Accommodatiebeleid 27 juni 2013 3.Begrotingsbehandeling 2014 e.v.: Taakstelling structurele bezuiniging vanaf 2015 4.Uitvoeringsprogramma’s en gesprekspartners 5.Planning 6.Sluiting 7.Informele kennismaking gesprekspartners gemeente (projectleiders uitvoeringsprogramma’s) Afronding 21.00 uur PROGRAMMA 19:30 – 20:30 uur

3 WAAROM VANAVOND DEZE BIJEENKOMST? OPENING WETHOUDER JAN STEVEN VAN DIJK

4 VERANTWOORDELIJKHEID EIGENDOM EN BEHEER NAAR INWONERS GEMEENTE BEKOSTIGT ACTIVITEITEN/LEEFBAARHEID GEEN GEBOUWEN OF TERREINEN TOEKOMST ACCOMMODATIE(S) HEEFT U ZELF IN DE HAND GEMEENTE GAAT MET U IN GESPREK ZOEK ELKAAR OP OM SAMEN IN GESPREK TE GAAN RAADSBESLUIT KADERNOTA ACCOMMODATIEBELEID

5 TAAKSTELLENDE BEZUINIGING OP ACCOMMODATIES HOLLANDS KROON JAARLIJKS VANAF 2015 € 630.000 FINANCIELE RUIMTE ZOEKEN VOOR NIEUWE KANSEN SUBSIDIE LEEFBAARHEID (REGELS ONTWIKKELEN) BEGROTING 2014 - 2018

6 UITVOERINGSPROGRAMMA’S, TEAM, GESPREKSPARTNERS, FACILITEREN WELZIJNSACCOMMODATIES: - Dorpshuizen - Multifunctionele gebouwen BINNENSPORT: - Sporthallen - Zwembaden BUITENSPORT: - Voetbal - Tennis - IJsbanen - Handbal, korfbal & atletiek ONDERWIJS: - Gymlokalen - Laatste fase herschikking - Leegstand/gedeeld gebruik OVERIG (incl. leegstaande gemeentehuizen/schoolgebouwen) ORGANISATIE UITVOERING

7 Coördinatie, planning en afstemming in- en extern: Henk Wagenaar Ondersteuning: Carla Muller PROGRAMMA MANAGEMENT

8 Dorpshuizen, multifunctionele gebouwen Subsidierelaties en bezuinigingen Eigendom en beheer Herontwikkeling leegstaande (school)gebouwen GESPREKSPARTNERS: Han Wonder en Henk Wagenaar WELZIJNSACCOMMODATIES

9 SPORTHALLEN ZWEMBADEN Subsidierelaties en bezuinigingen Kostendekkende exploitaties Verzelfstandiging eigendom en beheer Verandering taken personeel Haalbaarheidsonderzoek nieuw zwembad GESPREKSPARTNERS: Marco Ton en Petra Toornstra BINNENSPORT

10 VOETBAL IJSBANEN TENNIS Handbal, atletiek & korfbal Subsidierelaties en bezuinigingen Eigendom Beheer en instandhouding Kostendekkende exploitatie GESPREKSPARTNERS: Petra Toornstra en Marco Ton BUITENSPORT

11 Herschikking laatste fase basisscholen 2015-2021 Exploitatie en beheer gymlokalen Leegstandsplanning schoolgebouwen/gedeeld gebruik GESPREKSPARTNERS: Pieter Hek en Jaap van Driel ONDERWIJS

12 Privatisering of verkoop gemeentelijke accommodaties Overdracht beheer brandweerkazernes Veiligheidsregio Verkoop of herontwikkelingen leegstaande schoolgebouwen Verkoop voormalige gemeentehuizen Diversen (woningen, magazijn/toiletgebouwen) GESPREKSPARTNERS: Michiel Ooms en Dick Groenink OVERIGE GEBOUWEN

13 november 2013 – februari 2014: In gesprek met betrokkenen, feitenverzameling over mogelijkheden bezuinigingen, instandhoudingsafspraken, overdracht, subsidierelaties februari 2014 – mei 2014: Conclusies en koersbepalen binnen uitvoeringsprogramma’s: wat zijn haalbare resultaten per 2015 mei 2014: Besluitvorming college uitvoering per 2015 Voortgangsrapportage raad DE PLANNING

14 Op de hoogte blijven? Check de projectenwebsite Accommodatiebeleid op hollandskroon.nl INFORMATIE

15 Heeft u vragen? E-mail dan naar kernen@hollandskroon.nl of neem contact op met Henk Wagenaar, programmamanager, via het algemene telefoonnummer 088 – 321 5000 CONTACT Henk Wagenaar

16 VRAGEN EN SUGGESTIES

17 Kennismaking Agenda’s trekken voor inplannen afspraak KENNISMAKING GESPREKSPARTNERS

18 Afsluiting Bedankt voor uw aanwezigheid.


Download ppt "Accommodatiebeleid Uitvoering raadsbesluit Bijeenkomst 27 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google