De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impact van een groot programma op de staande organisatie Ilse Ramler Wim van der Weijden Voettekst | 1 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impact van een groot programma op de staande organisatie Ilse Ramler Wim van der Weijden Voettekst | 1 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Impact van een groot programma op de staande organisatie Ilse Ramler Wim van der Weijden Voettekst | 1 september 2013

2 2 2 Locatie afgekeurde dijkvakken Enkele kengetallen lopende projecten: ruim 440 M€ ruim 44 km dijk 11 projecten

3 3 Onze Taakstelling dijkversterkingsprogramma versterkt –sober, doelmatig en robuust –in lijn met de leidraden en addendum van het HWBP- 2 –de taakstelling is om dit conform de basislijn (juni 2011) uiterlijk 2017, binnen budget en voor WSHD budgetneutraal te realiseren

4 Thema’s en ambitie 2014 Afronding planfase, maar vooral………. Uitvoering en communicatie met omgeving

5 Foutje bedankt! Incrementeel, organisch groeien –Eerst twee mensen, geen heldere besluitvorming en iedere keer een persoon erbij Onze opgave is groot en meerjarig –Maar betekent niet dat je zomaar je organisatie kunt laten groeien (Voorportaal) Functiegebouw niet afgestemd met externe markt Inkoopprocessen Huisvesting………. 5

6 Huisvesting concept? 6

7 Impact HWBP-2 binnen WSHD Prince-2 IPM-rollen (intern / extern) Kwaliteitsimpuls WSHD –Medewerkers groeien en zijn veel gevraagd E&C  “Aanbesteden op maat” UAV-GC Slagvaardig inhuren Nieuwe Methoden (o.m. MIRT bij nHWBP) 7

8 Wat betekenen al die termen? IPM: Integraal ProjectManagement MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport PRINCE-2 PRojects IN Controlled Environments UAV Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (GC toevoeging staat voor Geïntegreerde contracten) 8

9 9 In de praktijk van WSHD: Intern/Extern (rood omkaderd zijn interne medewerkers)

10 Is dit dé gewenste verdeling? En hoe bepaal je de gewenste verdeling? 10

11 11 Mismatch tussen vraag en aanwezige capaciteit Vraag vanuit jaarplan en projecten Aanwezige capaciteit 1.Meer werk dan mensen….. 2.Maar ook: mismatch in kennis & kunde

12 12 Aanwezige capaciteit de juiste??? Afhankelijk van de strategische invulling van de definitie waterautoriteit……. zal de huidige aanwezige capaciteit niet geheel matchen met de wenselijke capaciteit. Wenselijke capaciteit Aanwezige capaciteit

13 13 Mismatch van vraag en gewenst aanbod Wenselijke capaciteit Aanwezige capaciteit Vraag vanuit jaarplan en projecten Grote vraag: welke conclusies verbind je aan mismatch? 1.Structureel inhuren 2.Herscholen van aanwezige capaciteit of ….. 3.Strategische reserve (verwachten we projecten voor deze capaciteit?) 4.Nu wel nodig, maar later niet  omscholen wanneer? 5.Perfect match 6.Tijdelijke inhuur en opvullen vanuit 2, 3 of 4 HRM 1 3 6 45 2

14 Conclusies Naast HRM voor de interne medewerkers, moet er ook sprake zijn van een sourcing-strategie voor de flexibele schil! –Wat doe je zelf? –Wat doe je samen met collega- beheerders? –Wat doe je samen met de markt? En hoe borg je kennis in de flexibele schil en zorg je voor de gewenste capaciteit op het moment dat je dat nodig hebt? 14

15 Topsector Water!  Carriere bij BV-Nederland 15

16 2014 Datum : 03/04/2014 Ilse Ramler 2015 2016 2018 2017 Investeren in de toekomst Investeren in mensen

17 Missie Projecten & Uitvoering : “Wat we doen” 17 Projecten & Uitvoering Plannen & Regie Technologie & Beleid Plannen & Regie Technologie & Beleid > Beheer & Onderhoud Technisch onderhoud Voorbereiden Definiëren Uitvoeren Overdragen Plannen Definiëren Prioriteren Doelrealisatie Kaders/normen monitoren Beheren Onderhouden

18 Uitdagingen PU voor 2014 18 1.Produceren 2.Ontwikkelen Zonder verdere professionalisering opgave niet te realiseren Verbeteren door krachten te bundelen Winkel is niet alleen open; er wordt meer verkocht

19 Strategie PU Beheersen productievraag door: 1.Structureren en standaardiseren 2.Clusteren opdrachten 3.Meer benutten van de markt 19 Raamwerk voor nu en komende jaren, opgezet ism tactische laag

20 Doel (Doel)Realisatiegraad Omvang (ongeveer):  2014€130 mln  2015€110 mln  2016€90 mln Realiseren Programmabegrotingen KRW/NBW/HWBP Portfoliomanagement Kleinere afdeling/hoger gekwalificeerde medewerkers Betere benutting markt

21 Voorbeelden NumansdorpMet betere raming en realistische strategie op de markt Gemaal PuttenActuele kentallen; aan voorkant meer zekerheid Eiland van Dordrecht Project waarin veel standaarden zijn ontwikkeld voor de toekomst (E&C) HellevoetsluisBinnen scope, tijd en €

22 Verbeterd, slim beheersmodel voor het portfolio Structuur, processen en bemensing Verbeterde trefzekerheid op de realisatie Voor de begroting van 2014 e.v. Risico’s managen aan de voorkant Transparantie in de beheersing Periodieke voortgangsrapportages op basis van KPI’s aan DR Basis leggen voor sturing op juiste plek voor komende jaren Samenwerking met tactische afdelingen Duurzaam gekwalificeerde vaste bezetting Goede kentallen Wat gaan we nog doen

23 Pittig traject 1.Competenties onvoldoende in huis Beheersing : Werven en opleiden 2.Opleiding on the job samen met hoge productiedruk Beheersing : Coaching en begeleiding professionals 3.Onzekerheid mbt kentallen Beheersing : Inzet resources doorlopend monitoren 4.ER blijven nieuwe vragen komen Beheersing : Start ontwikkelen portfoliomanagement 5.Niet realistische planning Beheersing : Stuurgroep en collegiale toets


Download ppt "Impact van een groot programma op de staande organisatie Ilse Ramler Wim van der Weijden Voettekst | 1 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google