De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DERDE AANVRAAGTERMIJN SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

Verwante presentaties


Presentatie over: "DERDE AANVRAAGTERMIJN SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid"— Transcript van de presentatie:

1 DERDE AANVRAAGTERMIJN SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl

2 Even ter herinnering: de achtergrond  Sociaal Akkoord 11 april 2013  regionale arbeidsmarkt: regierol arbeidsmarkt meer richting sociale partners & centrumgemeenten;  van-werk-naar-werk;  Crisisbestrijding: 600 miljoen voor sectorplannen  Doel sectorplannen  niet: (alleen) een banenplan  korte termijn: opvangen gevolgen crisis voor de arbeidsmarkt (behoud van werk, stage/opleidingsplekken, van-werk-naar-werk)  langere termijn: beter functioneren arbeidsmarkt

3 Waar ging het ook alweer om bij een sectorplan?  Brede keuze van minimaal twee uit zeven soorten maatwerkmaatregelen;  Noodzaak van die maatregelen wordt aangetoond in eigen arbeidsmarktanalyse;  Zorg voor breed draagvlak door noodzaak samenwerkingsverband van minstens werkgevers en werknemers;  Realistische aanvragen door strikte eisen in regeling.

4 Eerste en tweede aanvraagtermijn: de resultaten  Twee aanvraagtermijnen tot nu toe:  1 oktober t/m 31 december 2013  1 april t/m 31 mei 2014  Beoordeling volledig afgerond:  Eerste aanvraagtermijn: 37 sectorplannen ingediend, waarvan 25 goedgekeurd; € 235 miljoen cofinanciering toegekend  Tweede aanvraagtermijn: 65 sectorplannen ingediend, waarvan 54 goedgekeurd; € 202,5 miljoen cofinanciering toegekend  Totaal:  79 sectorplannen goedgekeurd  € 437,5 miljoen cofinanciering toegekend

5 Gebleken successen  Maatwerk mogelijk gebleken op basis van arbeidsmarktanalyse  Innovaties mogelijk gebleken, mits voldoende onderbouwd

6 Gebleken knelpunten  Rol gemeenten in samenwerkingsverband bij regionaal sectorplan  Samenwerking tussen sectoren en regio’s bij uitvoering sectorplannen  Heel weinig intersectorale plannen  Lastig onderscheid maatregelen op sectorniveau of op ondernemingsniveau  Garantstelling en administratieve knelpunten

7 Aanpassingen derde tranche  Doorgaan met basisopzet sectorplannen en voortbouwen op gebleken successen…  …maar strakkere focus cofinancieringsregeling op twee doelen in plaats van op zeven thema’s :  Van-werk-naar-werk  Van-niet-werk-naar-werk  Verzachting knelpunten 1e en 2e tranche  Indienen van nieuw sectorplan mogelijk van 15 januari tot en met 29 mei 2015  € 150 miljoen cofinanciering beschikbaar

8 Wat is nieuw?  Verplicht generiek: open voor alle bedrijven in een sector of regio (dus niet alleen voor deelnemers samenwerkingsverband)  Makkelijker voor regionale sectorplannen (arbeidsmarkt is regionaal) Meer mogelijkheden voor een rol van gemeenten en provincies: Kunnen deel uitmaken van samenwerkingsverband Eventuele financiële bijdrage: maximaal de helft eigen financiering van samenwerkingsverband Gemeente of provincie kan geen hoofdaanvrager zijn Garantstelling mogelijk door één of meerdere partijen, niet langer per se het hele samenwerkingsverband

9 Arbeidsmarktanalyse in derde tranche Arbeidsmarktanalyse : inzicht in behoefte op de arbeidsmarkt: vacatures+ aanbod; nu en prognose komende jaren (inzicht kansrijke beroepen) Concrete maatregelen gericht op matching werkzoekenden met vacatures

10 Mogelijke maatregelen in sectorplan derde tranche Kosten van maatregelen voor werknemers en werkzoekenden die voor cofinanciering in aanmerking komen:  Begeleiden en bemiddelen  Opzetten, onderhouden en uitbreiden infrastructuur voor van- werk-naar-werk (alleen bij maatregelen voor huidige werknemers)  In kaart brengen competenties  Om- of bijscholing (maximaal 1 jaar of 2 jaar BBL)

11 Brug-WW als aanvullend instrument  Scholing in combinatie met inzet van de WW (dus alleen voor WW-gerechtigden)  Na scholing nog minimaal 1 jaar in dienst bij nieuwe werkgever (gemotiveerde afwijking mogelijk)  Geen sollicitatieplicht gedurende scholing  Alle andere reguliere voorwaarden WW gelden  Toepasbaar bij:  Substantiële omscholing bij VWNW-begeleiding richting een ander beroep  Noodzakelijke bijscholing om weer aan de slag te kunnen in eigen beroep  Altijd bij andere werkgever dan waar werkloosheid is ontstaan


Download ppt "DERDE AANVRAAGTERMIJN SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid"

Verwante presentaties


Ads door Google