De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 mei 2016 Digilevering Masterclass Digilevering 5 April 2011 Ruud Koreman Implementatie coördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 mei 2016 Digilevering Masterclass Digilevering 5 April 2011 Ruud Koreman Implementatie coördinator."— Transcript van de presentatie:

1 30 mei 2016 Digilevering Masterclass Digilevering 5 April 2011 Ruud Koreman Implementatie coördinator

2 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 2 Mogelijke Leveringsstromen Directe Enkelvoudige Levering Directe Meervoudige Levering Uitgestelde Meervoudige Levering Uitgestelde Enkelvoudige Levering Enkelvoudig Abonnement Samengesteld abonnement PeriodiekGebeurtenis BR Br BR AFN BRAFN BR Interactiepatroon Betrokken Registraties

3 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 3 Scope Digilevering 1.0 Directe Enkelvoudige Levering Directe Meervoudige Levering Uitgestelde Meervoudige Levering Uitgestelde Enkelvoudige Levering Enkelvoudig Abonnement Samengesteld abonnement PeriodiekGebeurtenis BR Br BR AFN BRAFN BR

4 Afn. 2 LV BR1 Wijziging LV BR2 LV BR3 Digi Levering 1.0 Gebeur- tenissen Afn. X Gebeurtenis Wijziging Gebeurtenis Afn. 1 Afn. 3 Wijziging Gebeurtenis Proces 4 Proces 1 Spec. Abb. Uitwerking Digilevering 1.0

5 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 5 Stap voor stap realiseren Afn. 2 Afn. 2 LV BR1 LV BR1 Gegevens LV BR2 LV BR2 LV BR3 LV BR3 Digilevering Gebeurtenis Afn. 1 Afn. 1 Afn. 3 Afn. 3 Spec. Abb. Gegevens Gebeurtenis Objectfilter Selectiefilter Spec. Abb. P1 P2 P3 P4

6 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 6 Proces Aansluiten op Digilevering Administratieve Fase: Contract Autorisatie enz Fysieke Koppeling Digikoppeling CPA’s aanmaken CPA’s Inlezen Specificeren Abonnement BR /Gebeurtenissen Filters Controle en Vrijgave Abonnement Gegevens Verstrekking o.b.v Abonnement AFN BR Specificeren Gebeurtenissen Toeg. Filters “1x” Interne Routering Mapping Interne Processen op Externe Gebeurtenis

7 Digilevering 1.0 niet voor het bouwen van een kopie… Afnemer Basisregistratie Ad-Hoc Bevraging Aanvraag Burger / Bedrijf Volledig Record Reguliere Processtap Ad-Hoc Bevraging Volledig Record Gebeurtenis Met adm. weerslag Digimelding Gebeurtenis Det. Actie Gebeurtenis Gedreven processtap Ad-Hoc Bevraging Volledig Record

8 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 8 Gebeurtenissen KvK 1 Be ë indigen buitenlandse rechtstoestand Be ë indigen faillissement Be ë indigen onderbewindstelling Be ë indigen onder curatelestelling Be ë indigen rechtspersoon Be ë indigen schorsing Be ë indigen schuldsanering Be ë indigen vereffening Be ë indigen verklaring surs é ance van betaling Be ë indigen voornemen tot ontbinding door KvK Deponeren aansprakelijkheidsverklaring Deponeren aanvullende mededeling Deponeren bijzondere stukken Deponeren gerechtelijke vernietiging jaarrekening Deponeren instemmingsverklaring Deponeren intrekking aansprakelijkheidsverklaring Deponeren jaarrekening Deponeren ontheffing jaarrekening Deponeren voornemen tot intrekken overblijvende aansprakelijkheid Failliet verklaren Fuseren van rechtspersonen Heropenen vereffening Intrekken fusievoorstel Intrekken splitsingsvoorstel Omzetten rechtsvorm Onder bewind stellen Onder curatelestellen Ontbinden rechtspersoon Ontbinden samenwerkingsverband Opheffen onderneming Opheffen vestiging Oprichten rechtspersoon Overdragen onderneming Overdragen vestiging Registreren beheer van vermogen Schorsen functionaris Splitsen rechtspersoon Starten onderneming Starten vestiging

9 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 9 Gebeurtenissen KvK 2 Toepassen schuldsanering Toetreden aansprakelijke Toetreden bestuurder Toetreden functionaris Toetreden gemachtigde Toetreden publiekrechtelijk functionaris Toetreden/uittreden commanditaire vennoten Uittreden aansprakelijke Uittreden bestuurder Uittreden functionaris Uittreden gemachtigden Uittreden publiekrechtelijk functionaris Pagina van Kamer van Koophandel Nederland Vereffenen samenwerkingsverband Verhuizen natuurlijk persoon Verhuizen rechtspersoon Verhuizen vestiging Verhuizen vestiging naar buitenland Verklaren surs é ance van betaling Verkrijgen handlichting Verkrijgen volledige rechtsbevoegdheid vereniging Verlenen surs é ance van betaling Verlengen surs é ance van betaling Verlengen/Verkorten duur Vernietigen fusievoorstel Vernietigen ontbindingsbesluit Vernietigen schorsing Vernietigen splitsingsvoorstel Vervallen handelsnaam Voeren nieuwe handelsnaam Vonnissen buitenlandse rechtstoestand Voornemen tot fusie Voornemen tot ontbinding door kvK Voornemen tot splitsing Voortzetten onderneming Voortzetten vestiging Wijzigen activiteitencode Wijzigen adresaanduiding Wijzigen bedrijfsactiviteiten Wijzigen bevoegdheid

10 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 10 Gebeurtenissen KvK 3 Voor hen die snel mee geteld hebben : 97 stuks….. Meer informatie op : http://www.kvk.nl/download/Gebeur tenissencatalogus%20v1.2_tcm73- 184513.pdf Wijzigen bezoekadres buitenlandse NNP Wijzigen commanditair kapitaal Wijzigen communicatiegegevens Wijzigen functionaris bij bijzondere rechtstoestand Wijzigen buitenlandse rechtsvorm Wijzigen geplaatst en/of gestort kapitaal Wijzigen handelsnaam Wijzigen handtekening Wijzigen hoofdvestiging Wijzigen maatschappelijk kapitaal Wijzigen maatschappelijke activiteiten Wijzigen naamgeving Wijzigen naamsgegevens Wijzigen postadres Wijzigen statuten Wijzigen titel Wijzigen werkzame personen Wijzigen zetel

11 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 11 Opzet gebeurtenis KvK Per gebeurtenis : specifieke gegevens elementen (geen oud-nieuw !) BAG Bronhouders niet in staat ‘gebeurtenis” georiënteerd te werken dus wel oud-nieuw ! Digilevering is louter transport middel stelt “ geen” eisen aan de payload ( qua opbouw van de inhoud dan want wel XML)

12 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 12 Voorbeeld Verkrijgen Handlichting 3.59 Verkrijgen handlichting Handlichting is het door de kantonrechter aan een minderjarige van minimaal 16 jaar verlenen van bevoegdheden van een meerderjarige. De door de minderjarige binnen die bevoegdheden verrichte rechtshandelingen zijn door de handlichting in beginsel onaantastbaar. De minderjarige eigenaar (van een onderneming), (beherende) vennoot of bevoegd functionaris die handlichting verkregen heeft mag derhalve voor het drijven van die onderneming bepaalde rechtshandelingen verrichten, als ware hij/zij een meerderjarige. Met andere woorden: de minderjarige eigenaar, (beherende) vennoot of bevoegd functionaris is door de handlichting handelingsbekwaam geworden.

13 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 13 Juridische grondslag Artikel 36 Handelsregisterbesluit 2008 Uitsluiting Geen Brondocument Rechterlijke uitspraak Gegevensdefinitie Gebeurtenis: Op is handlichting verstrekt aan voor /. Betrokken objecttype gebeurtenis: PERSOON, NATUURLIJK PERSOON

14 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 14

15 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 15 Beheer Gebeurtenissoort Digilevering in detail Beheer Abonnement Verwerken gebeurtenis Versturen Berichten Ontvangen Berichten Bepalen Afnemer(s) Beheren Info BR Beheren Basisregistratie Informatie Beheren Afnemer Info Beheren AfnemerInfo Beheren Objectlijst Beheren Objectlijst Uitvoeren Service Mgnt Uitvoeren Service Management Uitvoeren Beheer Uitvoeren Beheer Verstrekken Verwerkingsinfo Verstrekken Verwerkingsinfo Defin. Object Lijst Selecteren Gebeurtenis Selectie Gegevens Element Beheren Gebeurtenis Beheren Gegevens Element Beheren Selectie Criteria Check & Vrijgave

16 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 16 Beheer Gebeurtenissoort Digilevering interfaces Beheer Abonnement Verwerken gebeurtenis Versturen Berichten Ontvangen Berichten Bepalen Afnemer(s) Beheren Info BR Beheren Basisregistratie Informatie Beheren Afnemer Info Beheren AfnemerInfo Beheren Objectlijst Beheren Objectlijst Uitvoeren Service Mgnt Uitvoeren Service Management Uitvoeren Beheer Uitvoeren Beheer Verstrekken Verwerkingsinfo Verstrekken Verwerkingsinfo Defin. Object Lijst Selecteren Gebeurtenis Selectie Gegevens Element Beheren Gebeurtenis Beheren Gegevens Element Beheren Selectie Criteria Check & Vrijgave A2AA2A A2AA2A A2AA2A MMIMMI MMIMMI MMIMMI

17 Landelijke voorz >Digilevering > afnemer

18 Let op het venijn zit ‘m in de staart…. Digilevering is een transport mechanisme …. Gebeurtenis 1 / basisregistratie Gebeurtenis 1 / klant 1 Gebeurtenis 1 / klant 2 Gebeurtenis 3 / basisregistratie Gebeurtenis 3 / klant 2 Object idAttr. AAttr. DAttr. HAttr. K Object idAttr. AAttr. HAttr. K Object idAttr. XAttr. YAttr. Z Object idAttr. XAttr. YAttr.ZAttr.2 Object idAttr. AAttr. DAttr. HAttr. K Object idAttr. XAttr. YAttr.ZAttr.2

19 Basis XSD

20 De inhoudelijke Berichten ( XML)

21 Beheer objectlijsten Toevoegen

22 Beheer Objectlijst Verwijderen

23 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 23 Planning

24 30 mei 2016 Logius, dienst digitale overheid 24 Randvoorwaarden Digikoppeling Compliant Aangesloten op Diginetwerk


Download ppt "30 mei 2016 Digilevering Masterclass Digilevering 5 April 2011 Ruud Koreman Implementatie coördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google