De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigenschappen van zure oplossingen zijn: ze kleuren lakmoespapier ROOD ze kleuren rodekool ROOD de zuurgraad (pH) is lager dan 7 ze verwijderen kalkaanslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigenschappen van zure oplossingen zijn: ze kleuren lakmoespapier ROOD ze kleuren rodekool ROOD de zuurgraad (pH) is lager dan 7 ze verwijderen kalkaanslag."— Transcript van de presentatie:

1

2 Eigenschappen van zure oplossingen zijn: ze kleuren lakmoespapier ROOD ze kleuren rodekool ROOD de zuurgraad (pH) is lager dan 7 ze verwijderen kalkaanslag

3 corrosiefgiftigirriterend Een zure oplossing ontstaat als een MOLECULAIRE zure stof oplost in water. Er ontstaan dan H + -ionen Bv: waterstofchloride lost in water op HCl (g) H + (aq) + Cl - (aq) Er blijft dus ook steeds een negatief zuurrestion over.

4 Niet alle oplossingen zijn even zuur. De concentratie H + -ionen bepaalt de zuurgraad. Hoe hoger de concentratie H + -ionen des te zuurder de oplossing. De pH wordt dan lager. Als de pH waarde één lager wordt dan stijgt de H + concentratie met een factor 10.

5 Bij het oplossen van een zure stof splitst die stof in H + -ion en een zuurrest-ion de volgende zuren moet je kennen: Naam oplossingNotatieNaam zuurrest-ion zoutzuurH + (aq) + Cl - (aq)Chloride –ion verdund salpeterzuurH + (aq) +NO - 3 (aq)Nitraat-ion verdund zwavelzuur2H + (aq) +SO 4 2- (aq)Sulfaat-ion koolzuurhoudend water2H + (aq) +CO 3 2- (aq)Carbonaat –ion Verdund azijnzuurH + (aq) +Ac - (aq)Acetaat-ion voorbeeld,het oplossen van zwavelzuur in water: H 2 SO 4 (l) 2H + (aq) +SO 4 2- (aq)

6 Koolzuurhoudend water of frisdrank bevat koolstofdioxide. Als koolstofdioxide in water oplost ontstaat koolzuur. CO 2 (g) + H 2 O(l) H 2 CO 3 (aq) koolzuur splitst weer volgens de volgende formule: H 2 CO 3 (aq) 2H + (aq) +CO 3 2- (aq)

7 Eigenschappen van basische oplossingen zijn: ze kleuren lakmoes blauw ze kleuren rodekoolsap groen de zuurgraad (pH) is hoger dan 7 ze lossen vetachtig vuil op Eigenschappen van basische oplossingen zijn: ze kleuren lakmoes blauw ze kleuren rodekoolsap groen de zuurgraad (pH) is hoger dan 7 ze lossen vetachtig vuil op Naam baseformule AmmoniakNH 3 (g) Zouten met hydroxide-ionOH - Zouten met oxide-ionO 2- Zouten met carbonaat-ionCO 3 2- enkele bekende basen zijn:

8 Enkele voorbeelden: natriumhydroxide in water: NaOH(s) Na + (aq) + OH - (aq) Ammoniak in water: NH 3 (g) NH 3 (aq) Een basische oplossing heeft altijd een pH hoger dan 7. Hoe hoger de OH - concentratie des te hoger de pH. Als de OH - concentratie 10 keer hoger wordt dan wordt de pH één hoger.

9 Een zuur kan H + afstaan, een base kan H + opnemen. het zuur of de base wordt hierbij geneutraliseerd. voorbeelden zijn: ontzuren van zoutzuur met natronloog neutraliseren van ammoniak uit mest ontkalken van het koffiezetapparaat tegengaan van verzuring van bossen maken van ammoniumnitraat(een kunstmest)

10 We lopen de voorbeelden nog eens na met de formules. Ontzuren van zoutzuur met natronloog Voor de reactieZuur-base reactieNa de reactie H + (aq)H + (aq) +OH - (aq) H 2 O(l)H 2 O(l) Cl - (aq) Na + (aq) OH - (aq) Na + (aq) en Cl - (aq) (tribune-ionen)

11 neutraliseren van ammoniak met zwavelzuur Voor de reactieZuur-base reactieNa de reactie H + (aq)H + (aq) +NH 3 (aq) NH 4 + (aq)H 2 O(l) SO 4 2- (aq) NH 3 (aq) SO 4 2- (aq)(tribune- ion) ontkalken van een koffiezetapparaat Voor de reactieZuur-base reactieNa de reactie H + (aq) 2H + (aq) +CaCO 3 (s) Ca 2+ (aq)+H 2 O (l)+CO 2 (g) Ca 2+ (aq) Ac - (aq)H 2 O(l) CO 2 (g) CaCO 3 (s)Ac - (aq)(tribune- ion)

12 Zure regen wordt vooral veroorzaakt door zwaveldioxide stikstofoxiden ammoniak Gevolgen van zure regen: verzuring van de bodem aantasten gebouwen(zie ontkalken vorige dia) aantasten van bossen en meren. Maatregelen tegen zure regen: zwavel uit brandstoffen verwijderen Stikstofoxiden weer terug omzetten in stikstof mbv. een katalysator minder uitstoot van ammoniak

13 Titreren is een manier om te bepalen hoeveel van een bepaalde stof in een oplossing aanwezig is. Het eindpunt wordt aangegeven door een indicator. Bv; broomthymolblauw of fenolftaleïne.

14 VOORBEELD 1 AZIJNZUUR 25mL keukenazijn wordt met 19,4 mL natronloog getitreerd. 1 mL natronloog komt overeen met 55mg azijnzuur. UITWERKING Voor de reactieZuur-base reactieNa de reactie H + (aq)H + (aq) +OH - (aq) H 2 O(l)H 2 O(l) Ac - (aq) Na + (aq) OH - (aq) Na + (aq) en Ac - (aq) (tribune-ionen)

15 NATRONLOOGAZIJNZUUR GG1mL55 mg GV19,4 mLX mg BEREKENING kruislings vermenigvuldigen levert 1067mg azijnzuur op in 25 mL keukenazijn. Dat komt overeen met 4268 mg ofwel 4,3 g per 100ml.


Download ppt "Eigenschappen van zure oplossingen zijn: ze kleuren lakmoespapier ROOD ze kleuren rodekool ROOD de zuurgraad (pH) is lager dan 7 ze verwijderen kalkaanslag."

Verwante presentaties


Ads door Google