De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

José Gouweleeuw / Kees van Berkel, 18 maart 2014 Uitvoering Woningmarktmodule 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "José Gouweleeuw / Kees van Berkel, 18 maart 2014 Uitvoering Woningmarktmodule 2015."— Transcript van de presentatie:

1 José Gouweleeuw / Kees van Berkel, 18 maart 2014 Uitvoering Woningmarktmodule 2015

2 Inhoud 1.Waarneemstrategie 2.Benaderingsstrategie 3.Steekproef - steekproefkaders - steekproefwensen: specifiek of niet specifiek - respons: wensen of eisen 4.Dataprocessing - van ingevulde vragenlijsten tot analysebestand - gebruik van registraties

3 Waarneemstrategie 3 Internet Respons Non-respons Geen reactie TelefonischAan huis Telefoonnummer bekend Telefoonnummer onbekend

4 Waarneemstrategie 4 Cawi Cati Capi Waarneemmethode: cawi cati capi Waarneemperiode : 4 weken 6 weken 1 maand Waarneemperiode: september 2014 – april 2015. Steekproef wordt in zes gelijke delen verdeeld.

5 Benaderingsstrategie 5 Internetwaarneming (cawi) Aanschrijfbrief op donderdag 2 weken later eerste rappelbrief op donderdag 1 week later tweede rappelbrief op donderdag 1 week later afsluiten internetwaarneming Telefonische waarneming (cati) Opgedeeld in 4 porties Waarneemperiode per portie 3 weken Portie 1 start direct na afsluiten internetwaarneming Portie 2 start een week na portie 1 etc. Per portie onderscheid in 65+ en 64- Per persoon 9 contactpogingen verspreid over 3 dagen en 3 dagdelen Aan-huis waarneming (capi) Start ongeveer 1 maand na afsluiten internetwaarneming Waarneemperiode 1 maand Max 7 contactpogingen verspreid over de maand

6 6 Verwachtingen WoON 2015 modeverwachte responsverdeling regulier cawi 50% cati 31% capi 19% totaal 100% Responskansen per mode en kans op telefoonbezit worden bepaald per contractant, gebaseerd op realisatiecijfers WoON 2012.

7 Steekproef 7 Doelpopulatie: Alle in Nederland woonachtige personen die behoren tot particuliere huishoudens en die op 1 januari 2015 minstens 18 jaar zijn. ‘In Nederland woonachtige personen’ worden door CBS benaderd door ingezetenen in de Basisregistratie Personen (BRP). Personen die partner in een huishouden zijn, worden met halve kans getrokken ten opzichte van de overige personen. De steekproef voor de oversampling mag niet meer zijn dan 14% van de onderzoekspopulatie.

8 Steekproefkaders 8 P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P5P5 P6P6 P7P7 P8P8 P9P9 P0P0 A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 A5A5 A6A6 A7A7 A8A8 A9A9 A0A0 Adressenkaders 2013 en 2015 Adressenkader 2014 Personenkader 2014 Gereserveerd voor VM 2014 Gereserveerd voor WoON oversampling 2015

9 Steekproef: specifiek of niet specifiek 9 aantal responsen in een gemeente. Niet specifiek: Specifiek: aantal responsen in ISV-gebied of niet-ISV-gebied, aantal responsen in wijk, buurt of verzameling postcodegebieden in een gemeente. Per gebied wordt een aselecte steekproef getrokken.

10 Respons: wensen of eisen 10 600635565 Wens: 600 635670 Eis: 600 600 Aanname: responskans = 50%. 95% betrouwbaarheidsinterval van het verwacht aantal responsen: n = 1.200 n = 1.271 Financieel gevolg: contractant betaalt 35 responsen extra bij een responseis van 600 responsen.

11 11 Dataprocessing –Eén databestand maken: 1 datamodel –Registerinformatie toevoegen –Controle en consistentie checks: met behulp van registerinfo –Typeren: bij vragen met open antwoorden –Afleiden / classificeren: doelvariabelen samenstellen –Imputeren: bij ontbrekende antwoorden –Wegen: corrigeren voor steekproefontwerp en nonrespons –Plausibiliteit controleren: trends met voorgaand onderzoek, vergelijken uitkomsten onderzoek met registerdata

12 12 Gebruik van registraties –Demografische gegevens: Basisregistratie Personen (BRP) –Inkomensgegevens en huurtoeslag: Belastingdienst –Energieverbruik: netbedrijven en ISTA –Huurpunten: NCCW –WOZ-waarden: Kadaster –Bouwjaar en oppervlakte woning: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)


Download ppt "José Gouweleeuw / Kees van Berkel, 18 maart 2014 Uitvoering Woningmarktmodule 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google