De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers m.m.a.scheepers@HR.nl www.med.HR.nl/scmma Collegejaar 2011-2012 college 3

2 College 3: Kwantitatieve- en Kwalitatieve dataverzameling

3 Kwantitatief onderzoek: → Verzamelen van cijfermatige (numerieke) gegevens Kwantitatieve analyse: → Statistische technieken Wordt veel gebruikt bij:  Survey-onderzoeken  Sedundaire analyses  Experimenten  Onderdeel van monitoring

4  Ook wel Enquête-onderzoek of vragenlijstonderzoek genoemd  Meest gebruikte methode om meningen, opinies, houdingen en kennis bij grote groepen personen te meten  Gestructureerde dataverzameling: vraagstelling en antwoordmogelijkheden staan vast (gesloten vragen)  Open vragen tot een minimum beperken (worden niet meegenomen in kwantitatieve analyse)

5 Populatie: Alle eenheden waarover je uitspraken doet Bijv.: alle 2 e -jaars studenten aan de opleiding V&M Grootte van de populatie is niet altijd (exact) bekend Populatie wordt ook wel het domein genoemd Steekproef: Een al-dan-niet willekeurige selectie uit de populatie Liefst een aselecte steekproef: iedere eenheid uit de populatie heeft een zelfde kans om in de steekproef terecht te komen Als de steekproef REPRESENTATIEF is voor de populatie, dan mogen de resultaten van de analyses o.b.v. deze steekproef “verbreed” worden naar de populatie: generaliseren van onderzoeksresultaten.

6 Typen survey-onderzoeken:  Schriftelijk  Telefonisch  Face-to-face  Internet En  Panel-onderzoeken

7 Samengevat:  Probleemstellingen: zowel beschrijvend als verklarend  Meten van houdingen, meningen, kennis  Grote groepen mensen (respondenten)  Liefst: aselecte steekproef  representatief  Eén moment in de tijd  Groot aantal (half) gestructureerde vragen en antwoorden  Kwantitatieve analyse  Nadeel: context niet bekend

8 Secundaire analyse: Onderzoek op basis van bestaande datasets met kwantitatieve gegevens Meta-analyse: Her-analyse van groot aantal bestanden  Databestanden verzamelen, en die vervolgens met elkaar vergelijken  Andere eenheid van analyse (dan bij secundaire analyse  Meestal zeer diepgaand en uitgebreid, niet praktijkgericht.

9 Secundaire Analyse  Voordelen: Tijdwinst Kosten Beschikbaarheid van data Bruikbaarheid van data  Nadelen: Geen invloed op de samenstelling van de data (wat betreft coderingen, fouten bij oorspronkelijke dataverzameling, etc.)

10  Waarom of met welk doel zijn de gegevens verzameld?  Op welke wijze zijn de gegevens verzameld?  Definiëring van de verzamelde gegevens

11 Vragen over oorzaak & gevolg:  Causaal verband (X  Y)  X (onafhankelijk)  Y (afhankelijk) Experimentele groep (gelijke samenstelling): blootgesteld aan experimentele conditie Zuiver experiment: experiment dat vrij is van invloeden van buiten. Gecontroleerde omstandigheden:  Tenminste 1 experimentele groep en 1 controlegroep  Hoe zuiverder het experiment is opgezet, des te groter is de kans dat het effect daadwerkelijk door de experimentele variabele wordt veroorzaakt  hoge interne validiteit  Aselecte toekenning van proefpersonen aan conditie en (eventueel) controlegroep

12  Placebo-effect  Dubbelblind  Voor- en nametingen  Testeffect

13 © Verhoeven – Boom Lemma uitgevers  Ontwikkelingsvragen: communicatie, beleid en evaluatie  Longitudinaal onderzoek  metingen op verschillende tijdstippen  Zelfde meetinstrument op alle tijdstippen

14 Kwalitatieve dataverzameling: Methoden waarbij (nagenoeg) géén cijfermatige gegevens worden verzameld Er wordt geen causaal verband onderzocht  Interviews  Observaties  Analyse stukken tekst, video’s, etc.

15  Voordeel: “je komt niet alleen te weten wát mensen doen, maar ook waaróm ze het doen”  Nadelen: Informatie is soms niet zo betrouwbaar:  Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen gedrag  Selectief geheugen Sociale wenselijkheid Non-respons:  ontstaan van selecte groepen die wél meedoen Interpretatie interviewer

16  Voordelen: Minder voorbereiding Geschikt voor open en ingewikkelde vragen Goede controle op invullen Weinig onvolledige vragenlijsten Relatief weinig non-respons  Nadelen: Duur (tijd, geld) Moeilijk te organiseren Niet anoniem Gevoelig voor sociale wenselijkheid

17  Voordelen: Goedkoop Makkelijk te organiseren Wel anoniem Minder gevoelig voor sociale wenselijkheid  Nadelen: Veel voorbereiding Ongeschikt voor open en ingewikkelde vragen Niet veel vragen Veel onvolledige lijsten Veel non-respons


Download ppt "Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college."

Verwante presentaties


Ads door Google