De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform Wonen, Welzijn en Zorg van Inwoners gemeente Nunspeet. (PWWZIN) Uitnodiging bestemd voor inwoners van de gemeente Nunspeet die met elkaar antwoorden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform Wonen, Welzijn en Zorg van Inwoners gemeente Nunspeet. (PWWZIN) Uitnodiging bestemd voor inwoners van de gemeente Nunspeet die met elkaar antwoorden."— Transcript van de presentatie:

1 Platform Wonen, Welzijn en Zorg van Inwoners gemeente Nunspeet. (PWWZIN) Uitnodiging bestemd voor inwoners van de gemeente Nunspeet die met elkaar antwoorden en oplossingen willen vinden voor hun vragen over wonen, welzijn en zorg zijn van harte welkom op : Woensdagavond 11 maart a.s. Locatie Veluvine, in de ruimte van de SWON Aanvang 19:30 uur. U kunt ook reageren per email: abal@kpnmail.nlabal@kpnmail.nl Voor meer informatie ga naar onderstaande website: www.samenmakenwij.nl/pwwzin

2 Heeft u al nagedacht of u kan blijven wonen waar u nu woont ?? Heeft u al nagedacht over hoe lang u zelfstandig kan blijven wonen ? Heeft u al nagedacht hoe het moet als u niet meer zelfstandig kan blijven wonen ???

3 1.Groepswonen/samenwonen met eigen voordeur -Groepsruimte, activiteiten -Alleen leeftijdgenoten -Diverse leefgroepen -Onderverhuur van een huur woning 2.Als je niet oppas, blijf je teveel “ zitten” actief blijven is essentieel 3.Zorg ‘ inkopen ‘ naar behoefte, b.v via een collectie PGB, Gezamenlijk zorginkoop 4.Geen ‘ verplichte’ afhankelijkheid van buren 5.Zolang mogelijk zelfstandig blijven, vervoer is daarbij van belang, buurt/wijkzorg 6.Ideeën zijn b.v de “ thuishuizen” Harderwijk, 2 kamer appartement 800 EUR incl service en energie. 7.Domotica, digitaal sociaal netwerken, informatie uitwisselen, probleemstellingen gezamenlijk oplossen.

4 De aanwezige vinden het van belang om met elkaar van gedachten te blijven wisselen om oplossing c.q ervaringen aan te dragen met als doel: “zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen ook als men zorg nodig heeft.” Conclusie 27 februari 2014

5 Afspraak: Eerst de resultaten van het onderzoek onder ouderen in de gemeente Nunspeet afwachten. Lees het hele rapport, via de website: www.samenmakenwij.nl/pwwzin

6 leeftijdscategorieManVrouw 60 – 695149 70 – 795347 >_ 804456 Verdeling naar geslacht respondenten (per leeftijdscategorie 96) Totaal 399 inwoners hebben de vragenlijst ingevoerd. (1 op 16, 60 plussers)

7 Hulpverlener informeel 96)Leeftijdscategorie Contactpersoon60-6970-79≥ 80 Partner675035 Kind(eren)/aangetrouwd(e) kind(eren403054 Kleinkind(eren)201015 Familie20178 Vrienden/kennissen203025 Buren/mensen uit de buurt331733 (Overige) Vrijwilligers13015

8 Hulpverlener professioneel %)Leeftijdscategorie Hulpverlener60-6970-79≥ 80 Huisarts402050 Thuiszorg202748 Huishoudelijke kracht60 73 Welzijnsorganisatie13327

9 Sociale gesteldheid (%)Antwoordcategorie Uitspraak Helemaal oneens/oneens Mee eens/ helemaal mee eens Bij niemand terecht kunnen7115 Een goede vriend/vriendin missen768 Een leegte ervaren799 Op niemand terug kunnen vallen7513 Gezelligheid om zich heen missen758 Te weinig kennissen hebben7610 Geen mensen kennen op wie vertrouwd kan worden6016 Zich met weinig mensen verbonden voelen7412 In de steek gelaten voelen844

10 Hoogfrequente persoonlijke contacten, min. 1 à 2 x per week (per leeftijdscategorie %) Leeftijdscategorie Contactpersoon60-6970-79≥ 80 Kind(eren)/aangetrouwd(e) kind(eren)858372 Kleinkind(eren)534825 Broer(s)/zus(sen)293245 Vrienden/kennissen404741 Buren/mensen uit de buurt57 40

11 Gewenste ondersteuning huishoudelijk werk (per leeftijdscategorie %, ja) Leeftijdscategorie Mantelzorg60- 6970-79≥ 80 Partner837144 Dochter475041 Zoon394432 Buren55 47 Vrienden / kennissen605641

12 Activiteiten. Top 5 meest gebezigde activiteiten (wekelijks en > 1 x per week, per leeftijdscategorie %) Leeftijdscategorie Activiteit60- 6970-79≥ 80 Wandelen/fietsen868758 Luisteren naar radio/muziek737174 Boeken lezen565951 Computer/internetgebruik785432 Tuinieren65 39 Sport en recreatie activiteiten445442

13 Een aantal samenvattingen Lees het hele rapport, via de website: www.samenmakenwij.nl/pwwzin

14 Het nageslacht van de Nunspeetse senioren is in beginsel voldoende talrijk om de komende 2 decennia ondersteuning van mantelzorgers te kunnen krijgen.

15 proactief beleid, op woonaanpassingen, nultreden woningen, lichte vormen van domotica ed.

16 Dat meer hulpbehoevende ouderen steun krijgen uit de sociale omgeving moet haalbaar worden geacht als in ogenschouw wordt genomen dat de senior die hulp nodig heeft die hulp reeds van een breed sociaal netwerk ontvangt.

17 In Nunspeet is 43% van de 65 plussers eenzaam, aldus de Ouderenmonitor. In het behoefteonderzoek geeft gemiddeld ongeveer 25% tot 30% van de respondenten aan bij niemand terecht te kunnen, een leegte te ervaren, gezelligheid om zich heen te missen en te weinig kennissen te hebben

18 Zo geeft een aantal 80 plussers aan zich te vervelen en voor één op de 8 van deze ouderen is het feit dat zij niemand heeft om naar een activiteit of voorstelling te gaan de reden om thuis te blijven.

19 Het aanbieden van aantrekkelijke programma’s of uitstapjes, het zorgdragen voor vervoer en voor een vast contactpersoon, waarbij ouderenorganisaties een belangrijke rol kunnen spelen, blijken effectieve manieren te zijn om mensen uit het isolement te halen

20 Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat buurtprojecten, die het geloof in eigen kunnen versterken, succesvol zijn. Te denken valt aan projecten, waarbij buurtgenoten bijdragen aan het verfraaien, verlevendigen of veiliger maken van de buurt.

21 Voor wat betreft de leefbaarheid van Nunspeet is meer dan 1 op de 4 respondenten van mening dat de woonomgevingen aanpassing behoeven, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, inrichting van de buurt ed. Nunspeetse ouderen zouden moeten worden uitgenodigd om deze kritiek te nuanceren en mee te denken over mogelijke oplossingen

22 Lees het hele rapport, via de website: www.samenmakenwij.nl/pwwzin www.samenmakenwij.nl/pwwzin En geef je reactie via dezelfde website

23 Onze vragen ???????? 1.Groepswonen/samenwonen met eigen voordeur -Groepsruimte, activiteiten -Alleen leeftijdgenoten -Diverse leefgroepen -Onderverhuur van een huur woning 2.Als je niet oppas, blijf je teveel “ zitten” actief blijven is essentieel 3.Zorg ‘ inkopen ‘ naar behoefte, b.v via een collectie PGB, Gezamenlijk zorginkoop 4.Geen ‘ verplichte’ afhankelijkheid van buren 5.Zolang mogelijk zelfstandig blijven, vervoer is daarbij van belang, buurt/wijkzorg 6.Ideeën zijn b.v de “ thuishuizen” Harderwijk, 2 kamer appartement 800 EUR incl service en energie. 7.Domotica, digitaal sociaal netwerken, informatie uitwisselen, probleemstellingen 8.?????????????? Wat gaan we aanpakken !!

24 Via de website www.samenmakenwijk.nl/pwwzin -Discussie, reageren -Ideeën met elkaar delen -Voorbeelden met elkaar delen -Oproepen doen -Bijeenkomsten organiseren Vaste bijeenkomsten op woensdagavond aanvang 19:30 uur in 2015 -29 april, o.a. werken met de website’ samenmakenwij’. -30 september, -28 oktober -25 november -16 december


Download ppt "Platform Wonen, Welzijn en Zorg van Inwoners gemeente Nunspeet. (PWWZIN) Uitnodiging bestemd voor inwoners van de gemeente Nunspeet die met elkaar antwoorden."

Verwante presentaties


Ads door Google