De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedelijk behoefteonderzoek senioren Gent 2005 Maandag 21 november 2005 Lic. N. De Witte & Prof. Dr. D. Verté Vakgroep Sociale en Culturele Agogiek, Vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedelijk behoefteonderzoek senioren Gent 2005 Maandag 21 november 2005 Lic. N. De Witte & Prof. Dr. D. Verté Vakgroep Sociale en Culturele Agogiek, Vrije."— Transcript van de presentatie:

1 Stedelijk behoefteonderzoek senioren Gent 2005 Maandag 21 november 2005 Lic. N. De Witte & Prof. Dr. D. Verté Vakgroep Sociale en Culturele Agogiek, Vrije Universiteit Brussel, Hogeschool Gent

2 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Situering van het project

3 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Doelstelling Behoeften inschatten bij senioren Aanzet geven tot seniorenbeleids- plan

4 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Project Totaalpakket: –Wetenschappelijk verantwoorde vragenlijst –Draaiboek –Verwerkingssoftware –Begeleiding en opleiding enquêteurs

5 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Project Enquêteurs = senioren –Worden als gelijken beschouwd –Kunnen zich in de situatie van de respondent inleven –Gerekruteerd via seniorenadviesraad

6 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Project Stad Gent: –Steekproeftrekking ( proportioneel gestratificeerde steekproef) –Kopieën vragenlijsten –Administratie –Inbrengen data via programma

7 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Resultaten

8 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 2013 senioren bevraagd (55+)

9 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Demografie: –leeftijd Gemiddelde leeftijd: –69,0 jaar (sd: 9,3)

10 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Demografie: –Leeftijd –Geslacht Geslacht :

11 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat Burgerlijke staat : –Gehuwd (61,5%) –Weduw(e)naar (20,3 %) –Nooit gehuwd (5,8%) –Gescheiden (9,0%) –Samenwonend (2,7%) –Kloosterling(e) (0,8%)

12 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen Aantal kinderen : –Gemiddeld 2,0 (sd 1,6)

13 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen –Kleinkinderen Aantal kleinkinderen: –Gemiddeld 2,8 (sd 3,3)

14 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen –Kleinkinderen –Woonachtig in gemeente Woonachtig in de stad: –Gemiddeld 50,2 jaar (sd 20,8)

15 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen –Kleinkinderen –Woonachtig in gemeente –Inkomen Netto maandinkomen gezin:

16 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen –Kleinkinderen –Woonachtig in gemeente –Inkomen Komt u rond met uw inkomen?

17 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Huisvesting

18 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Huisvesting: –Ouderdom woning Ouderdom woning : –Gemiddeld 49,7 jaar (sd 35,0)

19 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Huisvesting: –Ouderdom woning –Eigenaar/ huurder Eigendomstitel :

20 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Huisvesting: –Ouderdom woning –Woonvorm –Eigenaar/ huurder Woonvorm: –94,0% woont zelfstandig thuis (huis, appartement of studio) –2,6% woont in rusthuis, RVT of serviceflat –1,7% woont in bij kinderen –1,7% andere (intergenerationeel wonen, kangoeroe wonen, groepswonen, etc)

21 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Huisvesting: –Ouderdom woning –Eigenaar/ huurder –Woonvorm –Onaangepast Onaangepastheid woning: –Schaalconstructie (cronbach’s α = 0,888) 17,1%geen 43,3 %lichte tot matige 39,6 %ernstige

22 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Huisvesting: –Ouderdom woning –Eigenaar/ huurder –Woonvorm –Onaangepast “ Top 5” Onaangepastheid –Trappen in woning –Inbraakgevoelig –Afstand tot voorzieningen –Trappen moeten doen om woning te betreden –Afstand tot kinderen te groot

23 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Wijk

24 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Wijk –Situatie

25 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Wijk –Situatie Meest Top 3 meest voorkomend –Te druk verkeer (45,8%) –Weinig kennissen, familie, vrienden (33,6%) –Lawaaihinder (33,2%)

26 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Wijk –Situatie Meest Minst Top 3 minst voorkomend –Slechte mentaliteit (10,7%) –Obstakels in woonomgeving (8,6%) –Teveel jongeren (6,2%)

27 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Wijk –Situatie Meest Minst –Voorzieningen Te weinig aanwezig in buurt : –Openbare toiletten (50,4%) –Kruidenier (36,4%) –Rustbanken (27,6%)

28 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Wijk –Situatie Meest Minst –Voorzieningen –‘s Avonds op straat Hoe vaak ‘s avonds op straat?

29 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Onveiligheid Onveiligheidsgevoelens: –Schaal “onveiligheid” (cronbach’s α = 0,896) 38,9% ernstige onveiligheidsgevoelens

30 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Onveiligheid Onveiligheid vormt een probleem: –Angst voor diefstal en inbraak in de woning (47,0 %) –Angst te worden lastig gevallen op straat (46,3%) –Onveiligheid in verkeer (39,1%)

31 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Eenzaamheid Eenzaamheidsgevoelens: –Schaal “eenzaamheid ” (cronbach’s α = 0,853) 19,6% serieuze eenzaamheidsgevoelens –Door respondent zelf gemeld 21,4%

32 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Hulp

33 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Hulp –Waarvoor? Waarvoor heeft men hulp nodig? 20,7% voor hulp in het huishouden 16,5% voor persoonlijke verplaatsingen 8,1% voor persoonlijke verzorging

34 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Hulp –Waarvoor? –Van wie? Van wie ontvangt men hulp? Top 3: 1 e kinderen (46,9%) 2 e partner (46,8%) 3 e huisarts (21,2%)

35 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? Hoeveel uur per week ontvangt men hulp? gemiddeld 3,6 uur per week (sd 15,2)

36 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? –Tevreden? In welke mate is men tevreden van de ontvangen hulp? Top 3 hulp (tevreden tot zeer tevreden) partner (93,5%) kinderen (90,2%) huisarts (90,7%)

37 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? –Tevreden? Er is wel een populatie die ontevreden tot zeer ontevreden is over de hulp van partner (3,9%) kinderen (5,1%)

38 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? –Tevreden? –Niet tevreden! Men is voornamelijk niet tevreden over : kostprijs (43,1%) te weinig hulp (27,7%) hulp niet onmiddellijk oproepbaar (29,1%)

39 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? –Tevreden? –Niet tevreden! Er is een populatie die… houding van de hulpverlener hekelt (13,9%)

40 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Informele taken –Hulp/opvang Hulp ( aan zieke, gehandicapte, bejaarde familieleden, kennissen, buren) Opvang (kleine kinderen) –38,1 % doet dit

41 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Informele taken –Hulp/opvang –Vrijwilligers- werk 14,5% doet vrijwilligerswerk

42 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Informele taken –Hulp/opvang –Vrijwilligers- werk interesse Zou u in de toekomst vrijwilligers- werk willen doen? 20,2% zou dit willen doen

43 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Dienstverlening

44 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Dienstverlening –tevreden In welke mate is men tevreden over de stedelijke dienstverlening? Men is tevreden

45 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Dienstverlening –Tevreden –Ontevreden Waarover is men ontevreden? kwaliteit voetpaden (52,7%) zichtbaarheid politie op straat (38,4%) verkeersveiligheidsbeleid (27,0%) groeninfrastructuur (20,2%)

46 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Problemen Problemen die men heeft: Gezondheidsproblemen (57,1%) Problemen invullen formulieren (35,5%) Gebrek aan informatie (33,4%)

47 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Verenigingen –Lid

48 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Verenigingen –Lid Lidmaatschap van verenigingen

49 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Ouderenver- enigingen

50 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Ouderenver- enigingen –Kennen Weet u dat er ouderenverenigingen bestaan in uw stad? 37,6% weet dit niet

51 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Ouderenver- enigingen –Kennen –Lid Lidmaatschap ouderenvereniging 19,4% is lid

52 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Ouderenver- enigingen –Kennen –Lid Rekruteer- baarheid Willen de niet leden, lid worden? 29,7% wil lid worden

53 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Ouderenver- enigingen –Kennen –Lid –SAR Ouderenverenigingen werken samen binnen de stedelijke seniorenraad 56,0% weet dit niet

54 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Activiteiten Activiteiten van senioren luisteren naar de radio (82,3%) televisie kijken (week/weekend tot 4u/p.d) (59,4%) wandelen (54,4%) boeken lezen (44,1%) winkelen (32,1%) tuinieren (31,6%)

55 Stedelijk behoefteonderzoek Gent 2005 Op naar een ouderenbeleidsplan


Download ppt "Stedelijk behoefteonderzoek senioren Gent 2005 Maandag 21 november 2005 Lic. N. De Witte & Prof. Dr. D. Verté Vakgroep Sociale en Culturele Agogiek, Vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google