De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Principe-akkoord 1CAO oktober 2013 concept. Pagina1 Samen met DSM gekomen tot geharmoniseerde en modernere CAO voor alle medewerkers van DSM in Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Principe-akkoord 1CAO oktober 2013 concept. Pagina1 Samen met DSM gekomen tot geharmoniseerde en modernere CAO voor alle medewerkers van DSM in Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Principe-akkoord 1CAO oktober 2013 concept

2 Pagina1 Samen met DSM gekomen tot geharmoniseerde en modernere CAO voor alle medewerkers van DSM in Nederland Ingangsdatum nieuwe CAO 1 april 2014 Looptijd nieuwe CAO van 1 april 2014 t/m 31 december 2014 Belangrijke onderwerpen: 1.Beloning – vast & variabel 2.Arbeidsduur & verlof 3.Benefits (extra’s) 4.MyChoice 5.Transitie Uitgangspunt: –Niemand van de huidige medewerkers gaat er in totale waarde van arbeidsvoorwaarden op achteruit 1CAO principe-akkoord

3 Page 2 Beloning Vast & Variabel

4 Pagina Beloning – vast & variabel (1) We hanteren voor iedere medewerker de zogenaamde C- schalen als functieschalen 3 Jaarsalaris (excl. MyChoice) SchaalMinimumMaximum% Resultaatbeloning C32 € 20.945€ 29.9223% C33 € 21.879€ 31.2553% C34 € 23.692€ 33.8463% C35 € 25.869€ 36.9563% C36 € 28.664€ 40.9493% C37 € 32.143€ 45.9185% C38 € 36.819€ 52.5985% C39 € 42.532€ 60.7605% C40 € 40.098€ 70.1405% C41 € 56.732€ 81.0465% Ter info C42 € 65.281€ 93.25912% C43 € 75.853€ 108.36212% C44 € 88.163€ 125.94712%

5 Pagina Zolang je het eindsalaris in jouw schaal nog niet hebt bereikt, groeit je salaris verder op basis van je performance. Je performance wordt jaarlijks beoordeeld op basis van een beoordelingssysteem. Je salarisgroei wordt jaarlijks bepaald op basis van de tabel hiernaast. 4 Beloning – vast & variabel (2)

6 Pagina Beloning – vast en variabel (3) Performance-uitkering Je individuele salarisgroei stopt als je het eindsalaris van jouw schaal hebt bereikt. Wanneer dat het geval is, kun je – met ingang van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin je het eindsalaris hebt bereikt – jaarlijks op basis van je beoordelingspredikaat in aanmerking komen voor een zogenaamde performance-uitkering. De hoogte van de performance-uitkering in enig jaar is afhankelijk van je beoordeling in het jaar daarvoor. De performance-uitkering maakt geen deel uit van het pensioengevend salaris en wordt niet toegekend wanneer je over enig jaar niet beoordeeld bent. 5 BeoordelingspredikaatPerformance uitkering Good1% van het eindsalaris Very good2% van het eindsalaris Excellent3% van het eindsalaris

7 Pagina Beloning – vast & variabel (4) Variabele beloning –Afhankelijk van de schaal is er een resultaatbeloning van 3%, 5% of 12% van het jaarsalaris –Het variabel deel (bonus) is afhankelijk van het resultaat van DSM (30%), deel van het resultaat van de BG waarvoor je werkt (35%) en deel van je eigen, individueel behaalde doelstellingen (35%) 6

8 Pagina Pensioen Premie en franchise Premie 5,5% voor de werknemer Franchise 2013 € 13.227 Vast / variabel + pensioengrondslag “Vast blijft vast” Dit betekent: –Medewerkers gaan over op het huidige niveau van hun vaste salaris. –Pensioenopbouw blijft geborgd. Pensioenopbouw in relatie tot salarisperspectief blijft ook geborgd. Pensioenopbouw over feestdagvergoeding Afgesproken is om de feitelijk genoten feestdagentoeslag pensioengevend te maken 7

9 Page 8 Arbeidsduur & Verlof

10 Pagina9 Arbeidsduur & Verlof (1) Voltijdnorm is gemiddeld 40 uur per week Jaarlijks recht op vakantie is 200 uur (deeltijd naar rato) Het bovenwettelijk deel van de vakantie (40 uur) kan worden verkocht Vanaf 45 jaar heeft men jaarlijks recht op 3 DI-dagen (deeltijd naar rato) In overleg met de OR kunnen maximaal 3 vakantiedagen collectief worden vastgesteld (vaststelling voor aanvang jaar) MyChoice basisbudget 5,51% (5-ploegendienst) cq 6,11 % (overige medewerkers) van jaarsalaris. Dit verschil heeft te maken met verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen 5-ploegendienst en overige medewerkers Mogelijkheid om uit dat budget extra vakantie te kopen

11 Page 10 Arbeidsduur & Verlof (2) Standaard 2- ploegendienst 13,5% Verlengde 2- ploegendienst (Resins) 21,0% Ploegentoeslag Standaard 5- ploegendienst 30,0% Maatwerk 5- ploegendienst (PC) 28,5% (kan in overleg met OR naar standaard 5-ploegendienst overstappen) Maatwerk 5- ploegendienst (NR) 30,0% Standaard 3- ploegendienst 20,5% Verkorte 3- ploegendienst (Resins) 18,0% Indien roosters worden ingevoerd die afwijken van de bovenstaande roosters, wordt in overleg tussen DSM en de vakorganisaties de hoogte van de daarbij behorende ploegentoeslag bepaald De toeslag wordt berekend over het jaarsalaris

12 Page 11 Arbeidsduur & Verlof (3) Toeslag over uurloon in salarisschalen C32 t/m C38 blijft Nieuw: verschil tussen overwerk dat aansluit op dienst en overwerk waar je voor terug moet komen (hogere toeslag) Toeslagen indien overwerk aansluit op de dienst: maandag t/m vrijdag 50%, zaterdag 75%, zondag 100% en feestdagen 150% Toeslagen indien overwerk op een roostervrije dag: maandag t/m vrijdag 75%, zaterdag 100%, zondag 150% en feestdagen 200% Compensatie van overwerk in vrije tijd mogelijk, toeslag betalen we altijd uit Geen overwerk verplicht voor 55+ers Overwerk Medewerkers in schaal C32 t/m C41 ontvangen per etmaal een percentage van hun jaarsalaris als vergoeding Voor medewerkers die consignatie draaien in een vast rooster wordt de consignatietoeslag ook pensioengevend Vergoeding voor elke keer dat je naar DSM moet komen. Als je vervolgens aan het werk gaat, krijg je die tijd als overwerk uitbetaald. Medewerkers vanaf 55 jaar niet verplicht tot consignatie Consignatie

13 Page 12 Arbeidsduur & Verlof (4) Voor verschoven uren buiten het dagvenster, ontvang je een vergoeding van 1 uurloon Verschoven uren Vergoeding van drie uurlonen bij overplaatsing naar ander dienstrooster Nogmaals vergoeding bij terugplaatsing naar oorspronkelijke dienstrooster, mits minimaal vijf diensten achtereen op basis van het tijdelijke dienstrooster ingezet Springen

14 Page 13 Benefits

15 Pagina14 Benefits (1) Woon-werkverkeer Tegemoetkoming voor woon-werkverkeer bedraagt 0,13ct per km / met een max. 30 km Bij een woon-werkverkeer afstand < 10 km bestaat de keuze voor een zogenaamde “fiets voor niets” waarbij afstand gedaan wordt van de tegemoetkoming. Opleidingen Noodzakelijk voor het uitvoeren van je functie: 100% vergoeding in kosten en tijd Niet noodzakelijk voor het uitvoeren van je functie: 60% vergoeding in kosten en tijd Uitkering bij dienstjubileum 25 jaar: maandsalaris + twee verlofdagen 40 jaar: maandsalaris + twee verlofdagen 50 jaar: maandsalaris + twee verlofdagen Deze uitkering keren we fiscaalvriendelijk uit, zolang de fiscus hiermee akkoord is

16 Pagina15 Benefits (2) Bedrijfshulpverlening Geharmoniseerde BHV-vergoedingsregeling Verlofspaarregeling In de nieuwe verlofspaarregeling kan er tot een maximum van 175 dagen gespaard worden. Deze dagen kunnen uitsluitend in tijd worden opgenomen. Het saldo van de huidige tijdspaarregelingen (o.a. Rekening Courant) wordt bevroren op 31/3/2014. Op dat moment wordt de financiële waarde van het saldo vastgesteld Het saldo van de huidige tijdspaarregelingen kan naast opname in tijd, ook worden uitbetaald tegen de waarde van de dag op 31/3/2014 De financiële waarde van het saldo wordt verhoogd met toekomstige algemene CAO-verhogingen Het totaal van de verlofspaarregeling en de huidige tijdspaarregelingen is 250 dagen (fiscaal vastgesteld)

17 Pagina16 Benefits (3) Buitengewoon verlof

18 Pagina Aanvullingsregeling (1) De medewerker ontvangt bij “minder betaald werk” om bedrijfsredenen Blijvende aanvulling: –Werk in een lagere salarisschaal –Ten minste 2/3 van de afgelopen 5 jaar in ploegendienst of consignatie gewerkt en verlies salaris bedraagt minimaal 3% –Leeftijd en diensttijd bij elkaar opgeteld moet minimaal 60 zijn –Aanvulling bedraagt 60% van het verschil indien < 26 dienstjaren –Vanaf 26 dienstjaren verhoging aanvulling met 5% punten tot maximaal 100% (= 33 dienstjaren) –Bij datum verplaatsing >= 55 jaar dan eveneens aanvulling 100% Aflopende aanvulling: –Werk in een lagere salarisschaal –Ten minste 2/3 van de afgelopen 3 jaar in ploegendienst of consignatie én minimaal 3 jaar in dienst en verlies salaris bedraagt minimaal 0,5% –Aanvulling bedraagt 100% van het verschil –Vermindering aanvulling met 0,25% van het (vroeger) salaris 17

19 Pagina Aanvullingsregeling (2) Bij “minder betaald werk” vanwege minder functioneren: –Tijdelijke aanvulling waarbij verschil tussen oorspronkelijk inkomen en nieuwe inkomen met de CAO-verhogingen wordt verrekend Bij “minder betaald werk” op eigen initiatief van werknemer: –Tijdelijke aanvulling waarbij verschil tussen oorspronkelijk inkomen en nieuwe inkomen in 18 maanden wordt afgebouwd 18

20 Page 19 MyChoice

21 Page 20 MyChoice Basisbudget MyChoice van 5,51% voor medewerkers in 5-ploegendienst 6,11% voor overige medewerkers –op basis van het jaarsalaris Verhogen MyChoice budget is mogelijk met de volgende bronnen: –Bovenwettelijke verlofdagen (maximaal 5 dagen) –DI dagen (maximaal 3 dagen) –Variabele beloning –Performance uitkering –Transitietoeslag (huidige medewerkers) –Overwerkvergoeding

22 Pagina MyChoice & MyFinance 21 StandaardYourChoice/Jouw Keuze Jaarsalaris Maandelijks wordt 1/14 van het jaarsalaris aan je uitbetaald met in mei 1/14 extra en in november 1/14 extra Uitbetaling jaarsalaris in 14 gelijke delen Uitbetaling jaarsalaris in 13 gelijke delen Uitbetaling jaarsalaris in 12 gelijke delen Variabele beloning De variabele beloning wordt in de maand april aan je uitgekeerd Verhogen van MyChoice budget met variabele beloning MyChoice budget 5,51% / 6,11% van het jaarsalaris wordt aan je ter beschikking gesteld als MyChoice Basisbudget Uitkering (gedeelte van) MyChoice budget op zelf gekozen moment(en) Besteding aan de aangeboden doelen In de maand december van ieder jaar wordt het overgebleven, niet bestede MyChoice budget in geld aan je uitgekeerd

23 Pagina22 MyChoice & MyTime Account

24 Pagina MyChoice bestedingsdoelen (1) 23 StandaardYourChoice / JouwKeuze MyTaxAdvantage / MijnFiscaalVoordeel We willen je optimaal laten profiteren van de fiscale mogelijkheden om een bepaald gedeelte van je salaris onbelast te laten uitbetalen Fiscale Verrekening Woonwerkkilometers einde jaar voor zover van toepassing Vakbondscontributie Fietsregeling MySavingAccount / MijnSparenVoorLater Hier is geen standaardregeling, maar een keuzemogelijkheid om extra geld voor je pensioen te sparen Tot fiscale maximum en voldoend aan de voorwaarden Pensioenwet: Vaste maandelijkse storting in Vrijwillig Pensioen Sparen (VPS), maximaal 1/12 van het MyChoice budget Eenmalige storting van een bedrag ineens in VPS

25 Pagina MyChoice bestedingsdoelen (2) 24 StandaardYourChoice / JouwKeuze MyPersonalShopping / MijnPrivéAankopen Dit zijn aanbiedingen voor DSM’ers die via MyChoice portal toegankelijk zijn en waar DSM’ers (privé) gebruik van kunnen maken (collectieve inkoopvoordelen) Voordeelwinkel MySustainableDSM / MijnDuurzaamDSM Als DSM zullen wij aanbiedingen doen die in lijn liggen met onze duurzaamheidsdoelstellingen Aanschaf zonnepanelen

26 Page 25 Transitie

27 Pagina Transitie – unieke overgangsmaatregelen Belangrijk uitgangspunt bij 1 CAO: Niemand van de huidige medewerkers gaat er in totale waarde van z’n arbeidsvoorwaardenpakket op achteruit Transitietoeslagen worden eenmalig vastgesteld Transitietoeslagen worden gebaseerd op de waarde van het totaalpakket (saldering) de Transitietoeslag (TTI) wordt geïndexeerd met de algemene loonsverhoging Perspectiefgarantie (salarisschaal) wordt gerelateerd aan het gemiddelde beoordelingspredicaat van de laatste 3 jaren vaste toeslagen (ploegentoeslagen, vaste wachtdienst) worden meegenomen medewerkers gaan over met behoud van huidig vast salaris transitietoeslag wordt separaat toegekend 26

28 Pagina Transitie – unieke overgangsmaatregelen Garantieregeling koop verlofdagen Bestaande medewerkers behouden de mogelijkheid om het oude verlofsaldo te bereiken, door inzet van: –Bestaande verlofdagen –MyChoice budget –Transitietoeslag Mochten deze drie bronnen niet voldoende zijn, dan garandeert DSM voor een periode van 10 jaar (t/m 31 maart 2024) het oude verlofsaldo door toekenning van bijzonder verlof Voorwaarde is dat het totaal aan verlof in het desbetreffende jaar is opgenomen alvorens een beroep op deze regeling kan worden gedaan Continudienstmedewerkers kunnen een beroep doen op deze regeling vanaf de leeftijd van 58 jaar 27

29 Pagina Planning Nov/ Dec Jan/ Febr March/ April Oct Leadership meeting Ledenraad plegingen vakbonden Leadership HR Community Vakbonden Alle medewerkers Definitief akkoord Transitie Vergelijk oude / nieuwe cao versturen alle medewerkers Leadership meeting 1CAO update HR Community Intensieve Training 1CAO krant 1CAO update 1CAO Roadshow Training Krant deel 2 + Ask HR Ask HR 1CAO Roadshow Inloop- sessies Training

30 Pagina29

31


Download ppt "Principe-akkoord 1CAO oktober 2013 concept. Pagina1 Samen met DSM gekomen tot geharmoniseerde en modernere CAO voor alle medewerkers van DSM in Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google