De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOONSTROOK 2014 door AllesDigi versie 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOONSTROOK 2014 door AllesDigi versie 2"— Transcript van de presentatie:

1 LOONSTROOK 2014 door AllesDigi versie 2
HANDLEIDING

2 Tabblad: Begin - Wijzig de naam AllesDigi in je eigen naam

3 Tabblad: Begin Wijzig de naam AllesDigi in je eigen naam
Vul je aantal contracturen in

4 Tabblad: Begin Wijzig de naam AllesDigi in je eigen naam
Vul je aantal contracturen in Vul je uurloon in

5 Tabblad: Begin Wijzig de naam AllesDigi in je eigen naam
Vul je aantal contracturen in Vul je uurloon in Vul het totaal aantal minuren aan tot en met periode Minuren Uren die de werknemer minder heeft gewerkt dan de arbeidsduur.

6 Tabblad: Begin Wijzig de naam AllesDigi in je eigen naam
Vul je aantal contracturen in Vul je uurloon in Vul het totaal aantal minuren aan tot en met periode De gemiddelde ORT volgens loonstrook moet ELKE periode opnieuw worden overgenomen van de salarisstrook Ziektegeld Het loon van de werknemer alsof hij niet arbeidsongeschikt zou zijn vermeerderd met de in de voorgaande 52 weken verdiende gemiddelde onregelmatigheidstoeslag. De gemiddelde onregelmatigheidstoeslag wordt berekend door de som van de toeslag bijzondere uren, feestdagentoeslag, toeslag in het ziektegeld en het structurele overwerk (inclusief overwerktoeslag) te delen door de arbeidstijd. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid van de parttimer moet gebaseerd worden op de gemiddelde arbeidstijd per dag over de 52 weken voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid, tenzij het aantal contractuele uren hoger is.

7 Tabblad: Begin Wijzig de naam AllesDigi in je eigen naam
Vul je aantal contracturen in Vul je uurloon in Vul het totaal aantal minuren aan tot en met periode De gemiddelde ORT volgens loonstrook moet ELKE periode opnieuw worden overgenomen van de salarisstrook Indien op u van toepassing, vul de persoonlijke toeslag per uur in

8 Tabblad: Begin Wijzig de naam AllesDigi in je eigen naam
Vul je aantal contracturen in Vul je uurloon in Vul het totaal aantal minuren aan tot en met periode De gemiddelde ORT volgens loonstrook moet ELKE periode opnieuw worden overgenomen van de salarisstrook Indien op u van toepassing, vul de persoonlijke toeslag per uur in Indien op u van toepassing, vul de persoonlijke toeslag per periode in

9 Tabblad: Begin Wijzig de naam AllesDigi in je eigen naam
Vul je aantal contracturen in Vul je uurloon in Vul het totaal aantal minuren aan tot en met periode De gemiddelde ORT volgens loonstrook moet ELKE periode opnieuw worden overgenomen van de salarisstrook Indien op u van toepassing, vul de persoonlijke toeslag per uur in Indien op u van toepassing, vul de persoonlijke toeslag per periode in Selecteer het jaar waar u in dienst trad Voor iedere periode van 5 onafgebroken dienstjaren bij dezelfde werkgever heeft de werknemer recht op 1 extra vakantiedag. Alle onafgebroken dienstjaren in de beveiligingsbranche gerekend vanaf 1 januari 2007 tellen mee voor de bepaling van het recht op extra vakantiedagen. Voor de vaststelling hiervan is 1 januari van ieder jaar de peildatum. Het aantal dagen wordt gedurende het jaar opgebouwd volgens onderstaande tabel: aantal onafgebroken dienstjaren aantal extra vakantiedagen per jaar 5 t/m 10 t/m 15 t/m 20 t/m 25 t/m 30 t/m 35 t/m 40 of meer

10 Tabblad: Begin Kies uw soort contract: vast model of groeimodel. Het model kan worden gewijzigd in periode 1 en in periode 7. Let op: wijzigen van contractvorm dient te geschieden voor 1 juni en voor 1 december!

11 Tabblad: Begin Kies uw soort contract: vast model of groeimodel. Het model kan worden gewijzigd in periode 1 en in periode 7. Let op: wijzigen van contractvorm dient te geschieden voor 1 juni en voor 1 december! Neem het opgebouwde vakantiegeld over van uw salarisstrook

12 Tabblad: Begin Kies uw soort contract: vast model of groeimodel. Het model kan worden gewijzigd in periode 1 en in periode 7. Let op: wijzigen van contractvorm dient te geschieden voor 1 juni en voor 1 december! Neem het opgebouwde vakantiegeld over van uw salarisstrook Neem de opgebouwde vakantie-uren over van uw salarisstrook

13 Tabblad: Begin Vul de verplichte verschuivingen in van:
- periode - periode - periode en - periode Verplichte verschuivingen vervallen na 1 jaar. De berekening in de tabbladen is hierin niet helemaal exact, omdat ze nu pas na afloop van de periode vervallen. Blijf hier zelf op letten!

14 Tabblad: Begin Vul het aantal uren arbeidstijd in, gemaakt in periode 11 en periode 12. Periode 11 en 12 tellen mee voor de aanpassing contracturen. Arbeidstijd Alle tijd waarover de werknemer loongerechtigd is. - gewerkte uren (hieronder worden ook verstaan opleidingsuren voor zover het een opleiding betreft, zoals bedoeld in artikel 60 lid 2 van deze cao); - vakantie-uren; - buitengewoon verlof-uren; - ziekte-uren (inclusief, indien van toepassing, wachtdag); - minuren; - de uren zoals bedoeld in artikel 50 lid 1 laatste zin; - de uren zoals bedoeld in artikel 80 lid 5 van deze cao; - leegloopuren; - uren van werkoverleg op initiatief van de werkgever.

15 Tabblad: Reiskosten Geef het object een door uw gekozen objectnaam.
Deze objectnaam vindt u in de tabbladen 1 t/m 13 terug in kolom 5 in de selectietabel

16 Tabblad: Reiskosten Noteer al vast de postcodes van thuis en van het object. Deze heeft u nodig bij het bepalen van de km ’rs heen en terugreis Klik vervolgens op de link

17 Tabblad: Reiskosten Vul hier nu nogmaals de postcodes van thuis en op het werk in. Klik vervolgens op Bereken vergoeding

18 Tabblad: Reiskosten In de tabel die u nu krijgt staan de juiste afstanden heen en terug reis volgens cao.

19 Tabblad: Reiskosten Vul de afstand heen- en terugreis in de tabel in.
Herhaal deze stappen, voor al de objecten waar u werkzaam bent. Let op. U mag achteraf wel objecten toevoegen, maar niet verwijderen

20 Tabblad: Reiskosten Als u klaar bent met het invullen van de tabel, klikt u op de grote grijze knop. De ingevulde gegevens worden dan gekopieerd naar de tabbladen 1 t/m 13

21 Tabblad 1 t/m 13 Vul in de gele cel de datum in waarop u de tijdvakken heeft ontvangen

22 Tabblad 1 t/m 13 Als de tijdvakken op tijd zijn gepubliceerd, dan blijft de achtergrond geel

23 Tabblad 1 t/m 13 Als de tijdvakken op tijd zijn gepubliceerd, dan blijft de achtergrond geel Bij te laat gepubliceerde diensten kleurt de cel groen (op alle tijdvakken in deze week komt 5% verschuivingstoeslag)

24 Tabblad 1 t/m 13 Selecteer de aanvangstijd van het tijdvak
Tijdvakken beginnen op een heel uur!

25 Tabblad 1 t/m 13 Selecteer de eindtijd van het tijdvak
Tijdvakken beginnen op een heel uur!

26 Tabblad 1 t/m 13 Gebroken diensten noteer je op 2 regels.
Een gebroken dienst dient 28 van te voren worden ingepland.

27 Tabblad 1 t/m 13 Consignatie?
Als een tijdvak wordt aangemerkt voor consignatie, zet dan het selectieveld onder “consignatie” op “ja”

28 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 2: Vul in de gele cel de datum in waarop de diensten zijn gepubliceerd

29 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 2: Vul in de gele cel de datum in waarop de diensten zijn gepubliceerd

30 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 2: Vul in de gele cel de datum in waarop de diensten zijn gepubliceerd Als de publicatie te laat is, kleurt de cel groen

31 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 2: Vul in de gele cel de datum in waarop de diensten zijn gepubliceerd Als de publicatie te laat is, kleurt de cel groen Vul de diensten in

32 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 2: Vul in de gele cel de datum in waarop de diensten zijn gepubliceerd Als de publicatie te laat is, kleurt de cel groen Vul de diensten in Vermeldt als het een verplichte verschuiving of een ruiling onderling is

33 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 3: Diensten die wijzigen na de weekindeling tot aan de dag voorafgaand aan de dienst, worden in kolom 3 genoteerd. Vul de datum in waarop deze dienst is doorgegeven

34 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 3: Diensten die wijzigen na de weekindeling tot aan de dag voorafgaand aan de dienst, worden in kolom 3 genoteerd. Vul de datum in waarop deze dienst is doorgegeven Kleurt de cel groen, dan staat de dienst in de juiste kolom en is er recht op toeslag

35 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 3: Diensten die wijzigen na de weekindeling tot aan de dag voorafgaand aan de dienst, worden in kolom 3 genoteerd. Vul de datum in waarop deze dienst is doorgegeven Kleurt de cel oranje, dan is er mogelijk wel recht op toeslag in kolom 4, maar niet in kolom 3. Corrigeer dit!

36 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 3: Diensten die wijzigen na de weekindeling tot aan de dag voorafgaand aan de dienst, worden in kolom 3 genoteerd. Vul de datum in waarop deze dienst is doorgegeven Kleurt de cel rood, dan is dit een foutieve datum. Deze datum ligt voor de weekindeling of na de dienst Corrigeer dit!

37 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 3: Diensten die wijzigen na de weekindeling tot aan de dag voorafgaand aan de dienst, worden in kolom 3 genoteerd. Vul de datum in waarop deze dienst is doorgegeven Vul de betreffende diensttijden in en vermeldt ook hier weer of het een verplichte verschuiving is of een ruiling onderling.

38 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 4: In kolom 4 komen de diensten die de dag voorafgaand aan de dienst of op de dag van de dienst wijzigen. Vul de datum in

39 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 4: In kolom 4 komen de diensten die de dag voorafgaand aan de dienst of op de dag van de dienst wijzigen. Vul de datum in Bij een correcte invoer kleurt de cel groen, bij een foutieve invoer rood. Indien rood, corrigeer dit!

40 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 4: In kolom 4 komen de diensten die de dag voorafgaand aan de dienst of op de dag van de dienst wijzigen. Vul de datum in Vul de daadwerkelijk gewerkte diensttijden in

41 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 4: In kolom 4 komen de diensten die de dag voorafgaand aan de dienst of op de dag van de dienst wijzigen. Vul de datum in Vul de daadwerkelijk gewerkte diensttijden in En ook hier weer als het om een ruiling onderling betreft of een verplichte verschuiving

42 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 5: In kolom 5 selecteert u het object waar u de dienst gaat verrichten. De objecten heeft u ingevoerd op het tabblad “reiskosten” Als het betreffende object hier ontbreekt dient u dat eerst toe te voegen op het tabblad “reiskosten”

43 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 5: Verder heeft u hier de keuze uit: Vakantie
Ziek Bijzonder verlof Kies een van deze indien van toepassing.

44 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 6: Kies voor “dienst vervalt” als na de weekindeling een dienst vervalt. Er blijven nu 3 uren dienst staan. Kies voor “dienst vervalt bij opkomst”, als u voor niks op dienst bent gekomen. De reiskosten en 3 uren dienst blijven staan.

45 Tabblad 1 t/m 13 Kolom 6: Werkoverleg heb ik hier meegenomen, maar deze heeft verder geen invloed op de berekeningen. Let op! Werkoverleg hoeft niet meer minimaal 3 uur te zijn! Reiskosten dienen apart te worden gedeclareerd!

46 Berekening 1 Zodra u kolom 1 t/m 6 gaat invullen, ziet u achter elke datum het aantal uren ort- toeslag, de verschuivingstoeslag en de reiskosten verschijnen.

47 Loonstrook Klik linksboven op de afbeelding of beweeg de pagina naar rechts Tot u bij de afbeelding hiernaast komt

48 Loonstrook 2014 Als “contracturen” en “uurloon” ingevuld is op het tabblad “Begin”, dan zijn deze gegevens hier ook ingevuld. Als het aantal contracturen of uurloon wijzigt, dan kunt u dat in de desbetreffende periode aanpassen. De volgende periodes worden dan automatisch meegenomen. De minuren worden automatisch overgenomen van het tabblad “Begin” en worden automatisch doorgeteld in de volgende periodes

49 Loonstrook 2014 De gemiddelde ORT en het structureel overwerk dient u elke periode over te nemen van uw loonstrook. Dit betreft berekeningen van de afgelopen 13 periodes en kan Allesdigi daarom niet berekenen!

50 Loonstrook 2014 Indien bij u van toepassing, kunt u hier uw persoonlijke toeslag wijzigen. Wijzigingen worden niet automatisch doorgevoerd naar de volgende periodes.

51 Loonstrook 2014 Het soort contract, groei of vast model, kan alleen in periode 1 of 7 worden gewijzigd Bij een vast model wordt aan de hand van de contracturen het maximaal aantal uren in de tijdvakken bepaald. Het totaal aantal uren in tijdvakken mag niet groter zijn dan het max. uren tijdvakken Het totaal tijdvakken mag niet groter zijn dan 20

52 Loonstrook 2014 Totaal arbeidstijd deze periode volgens cao:
Alle tijd waarover de werknemer loongerechtigd is. - gewerkte uren (hieronder worden ook verstaan opleidingsuren voor zover het een opleiding betreft, zoals bedoeld in artikel 60 lid 2 van deze cao); - vakantie-uren; - buitengewoon verlof-uren; - ziekte-uren (inclusief, indien van toepassing, wachtdag); - minuren; - de uren zoals bedoeld in artikel 50 lid 1 laatste zin; - de uren zoals bedoeld in artikel 80 lid 5 van deze cao; - leegloopuren; - uren van werkoverleg op initiatief van de werkgever.

53 Loonstrook 2014 Aanpassing contract volgens cao
Indien een parttimer in een aaneengesloten periode van 13 weken, in een regelmatig arbeidspatroon, structureel meer uren heeft gewerkt dan de arbeidsduur, zal de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer vanaf de volgende loonperiode worden omgezet in de gemiddelde gewerkte uren van de afgelopen periode van 13 weken. Bij de telling worden de loonperioden 7, 8, 9 en 13 uitgesloten. Wel vindt doortelling plaats, d.w.z. na loonperiode 6 volgt periode 10 en na periode 12 volgt periode 1. Indien de structureel gewerkte uren niet op hele uren uitkomt, wordt tot een half uur naar beneden afgerond, en een half uur en meer naar boven. Verwezen wordt naar artikel 7:610b Burgerlijk Wetboek. Het verzoek van de werknemer dient per aangetekend schrijven te worden ingediend bij de werkgever. De werkgever moet binnen 5 werkdagen zijn besluit schriftelijk kenbaar maken. Indien de werkgever niet binnen de 5 werkdagen op het verzoek heeft beslist, wordt de arbeidsduur aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.

54 Loonstrook 2014 ARTIKEL 44 BELONING BIJZONDERE UREN
Voor het verrichten van arbeid tijdens bijzondere uren moet op het basisuurloon over de gewerkte uren een toeslag worden betaald overeenkomstig het volgende overzicht: - 35%: tussen zaterdag uur en zondag uur; - 20%: maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur; - 10%: maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur; - 100%: op oudejaarsdag na uur. ARTIKEL 45 BELONING FEESTDAGEN 1. De werknemer die arbeid verricht op een feestdag heeft recht op een toeslag op het basisuurloon van 50%. Naast deze toeslag blijft het eventuele recht op de toeslag van artikel 44 bestaan. 2. De werknemer die arbeid verricht op een feestdag op basis van een afroepovereenkomst heeft recht op een toeslag van 100% op het basisuurloon. De werknemer heeft in dat geval geen recht op de toeslag van artikel 44. ARTIKEL 46 BELONING OVERWERK De werknemer heeft over overwerk recht op een toeslag van 50% over het basisuurloon.

55 Loonstrook 2014 ARTIKEL 47 VERSCHUIVINGSTOESLAG
De verschuivingstoeslag over de tijd buiten het tijdvak en/of gepubliceerde dienst, zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 of lid 3 bedraagt ingeval de mededeling van de verschuiving wordt gedaan: - 28 tot en met 8 dagen van tevoren: 5% - 7 tot en met 2 dagen van tevoren: 10% - 1 dag van tevoren of op de dag zelf: 20% De verschuivingstoeslag is ook van toepassing over de uren in een dienst die de arbeidstijd van 10 uur overschrijden.

56 Loonstrook 2014 ARTIKEL 66 LOON TIJDENS VAKANTIE
1. Met ingang van loonperiode heeft de werknemer tijdens zijn vakantie of bij het opnemen van een losse vakantiedag recht op doorbetaling van zijn basissalaris.

57 Loonstrook 2014 ZIEKTEGELD (definitie)
Het loon van de werknemer alsof hij niet arbeidsongeschikt zou zijn vermeerderd met de in de voorgaande 52 weken verdiende gemiddelde onregelmatigheidstoeslag. De gemiddelde onregelmatigheidstoeslag wordt berekend door de som van de toeslag bijzondere uren, feestdagentoeslag, toeslag in het ziektegeld en het structurele overwerk (inclusief overwerktoeslag) te delen door de arbeidstijd. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid van de parttimer moet gebaseerd worden op de gemiddelde arbeidstijd per dag over de 52 weken voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid, tenzij het aantal contractuele uren hoger is. ARTIKEL 69 BUITENGEWOON VERLOF EN KORT VERZUIM 1. Dit artikel is van toepassing op de fulltimer en parttimer. 2. De werknemer heeft recht op verlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg. In bijlage 6 van de cao staat een korte samenvatting van de Wet Arbeid en Zorg. Naast deze wet heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon bij verzuim in de in lid 4 genoemde gevallen. In beide situaties wordt onder loon verstaan ziektegeld.

58 Loonstrook 2014 ARTIKEL 26 MINUREN
1. Indien de werknemer in een loonperiode minuren heeft kan hij worden verplicht deze minuren in een latere loonperiode in te halen. Per loonperiode bedraagt het aantal minuren maximaal 24. De totale omvang van het aantal minuren bedraagt maximaal 80. 2. Voor een parttimer met een vast model geldt ook het minurensysteem. Minuren kunnen echter alleen, in afwijking van lid 1, in overeenstemming met de werknemer ingehaald worden.

59 Loonstrook 2014 Leegloopuren staan wel benoemd bij arbeidstijd in de cao, maar er is verder geen beschrijving van in de cao. Wat zijn leegloopuren dan? Contracturen - gewerkte uren - vakantie-uren - buitengewoon verlofuren - ziekte-uren – minuren - de uren zoals bedoeld in artikel 50 lid 1 laatste zin - de uren zoals bedoeld in artikel 80 lid 5 van deze cao - uren van werkoverleg op initiatief van de werkgever. Oftewel het restant van uren die niet onder een andere vorm van arbeid valt.

60 Loonstrook 2014 ARTIKEL 55 CONSIGNATIEVERGOEDING
1. De werknemer aan wie een consignatie zoals bedoeld in artikel 35 is opgelegd, heeft recht op een consignatievergoeding van: - € 1,06 per uur; - € 2,12 per uur tussen zaterdag uur en zondag uur en feestdagen; 2. Bij een daadwerkelijke oproep worden de gewerkte uren naast de consignatievergoeding betaald met een minimum van 3 uur ook al vallen deze samen met een reeds aangezegde dienst. Dit lid is niet van toepassing in geval van artikel 60 lid 3 van de cao. 3. De werknemer die anders dan in consignatie bereikbaar moet zijn om telefonisch opvolging te kunnen geven in het kader van te nemen actie, heeft recht op een vergoeding van € 52,90 (bruto) per loonperiode.

61 Loonstrook 2014 Succes met invullen!
Vragen, problemen, klachten, op- of aanmerkingen enz. stuur een berichtje aan

62


Download ppt "LOONSTROOK 2014 door AllesDigi versie 2"

Verwante presentaties


Ads door Google