De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Hondsberg Centrum voor observatie, diagnostiek en (exploratieve) behandeling Een (nadere) kennismaking! Jessica Vervoort – Schel (behandelcoördinator)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Hondsberg Centrum voor observatie, diagnostiek en (exploratieve) behandeling Een (nadere) kennismaking! Jessica Vervoort – Schel (behandelcoördinator)"— Transcript van de presentatie:

1 De Hondsberg Centrum voor observatie, diagnostiek en (exploratieve) behandeling Een (nadere) kennismaking! Jessica Vervoort – Schel (behandelcoördinator) 14 juni 2013

2 De Hondsberg Landelijk expertisecentrum jeugdigen 0-18 jaar (lichte) verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblematiek en / of psychiatrische problematiek integratieve beeldvorming, behandeling en advies voor jeugdige, wettelijk vertegenwoordigers en sociaal netwerk met complexe hulpvragen; accent op transfer multidisciplinaire aanpak extramuraal en intramuraal

3

4 Krachten, talenten, hulpbronnen

5 Kernwaarden

6 Transitie / transformatie Zoektocht Kwaliteitsimpuls De Hondsberg als passant Specialisme meer naar voorliggend veld Laagdrempelig (o.a. Telefonisch spreekuur voor cliënten, ouders en verzorgers, wettelijk vertegenwoordigers, zorgverleners en verwijzers) Cliënten waar mogelijk terug naar huis of naar een lichtere vorm van hulp Investeren in sociaal netwerk

7 Missie Samen met jeugdige, gezin, omgeving helderheid verkrijgen over het ontstane gedragsbeeld en hen weer op weg helpen, daar waar andere hulpverlening is vastgelopen Combinatie complexe kindfactoren, gezins-, opvoedings- en omgevingsfactoren vraagt om: Topklinische multimethodische, multidisciplinaire en integrale aanpak in diagnostiek en behandeling Werkwijze afgestemd op individuele, unieke situatie van de jeugdige Gezien onlosmakelijke verbondenheid specifieke aandacht voor ouders en omgeving Samen met jeugdige en belangrijke mensen om hen heen op zoek naar eigen koersbepaling, kompas

8 Visie Het is niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend om zelf te kunnen sturen, kiezen en beslissen en op het juiste moment om hulp te vragen Afhankelijkheid van een netwerk (sociale omgeving en professionals) om te kunnen functioneren in wonen, leren, werken en deel te kunnen nemen aan de maatschappij Van groot belang dat iedereen zich welkom en uitgenodigd voelt in de samenleving en zo volledig mogelijk kan participeren

9 Partnerschap Burgerschap

10 Situatie cliënt(systeem) voor aanmelding Ontwikkeling: verstoring en stagnatie Geen baat bij ‘gewone’ manier van opvoeden Pedagogische relatie fors onder druk: activeren, stimuleren, corrigeren lukt niet meer! Geïsoleerd (conflicten, terugtrekken) Leuke & gezonde kanten niet meer in beeld Eigenheid & talenten niet meer onderkend Negatieve spiraal: ouders, school, buurt, maatschappij Gevaar (voor en door zelf & anderen), veiligheid is in het geding

11 Gezin en school Gezin: eisen aan opvoedkundige kwaliteiten en sociale vaardigheden gezinsleden, extra beroep op…, impact op partnerrelatie, sociale leven, functioneren gezinssysteem. Vaak ouders zelf ook belast met…. School: Problemen niet herkennen, niet weten hoe te handelen, omgeving kan onvoldoende aangepast worden  kans op verwaarlozing en traumatisering van kinderen met een LVB drie keer groter dan in gezinnen met normaal begaafde kinderen….

12 Casus jongen 12 jr. Cliënt met ernstig probleemgedrag agressiefzelfbepalendNeerslachtig, somberdwanggedachtenwantrouwendSuïcidaalweglopen Kleedt en gedraagt Zich als meisje Beperkt sociaal inzicht Grensoverschrijdend gedrag Accepteert geen gezag

13 Voorgaand onderwijs- en hulpaanbod Regulier onderwijs, cluster 2 onderwijs, therapeutisch onderwijs, cluster 3 onderwijs: ontwikkelingsstagnatie Logopedie Intelligentieonderzoek Onderzoek naar gedrag Speltherapie Onderzoek AMK Families first Raadsonderzoek OTS Diagnostisch onderzoek Opname K&J psychiatrie Start medicatie Dagbehandeling K&J psychiatrie Medicatie Orthodidactisch onderzoek Klinische behandeling K&J psychiatrie Intelligentieonderzoek Verwijzing psychiater naar HB

14 Werkwijze Extramuraal mogelijk? Intake door orthopedagoog, maatschappelijk werker, PI school en indien nodig psychiater: goede plek? toegevoegde waarde? werkvorm? Samenstellen MD team: observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling. Werkhypothesen, gerichte doelstellingen, orthopedagogische begeleidingsstijl Na 1 e terugkoppeling: beeldvorming, (exploratieve) behandeldoelen, voorlopig vervolgadvies + ‘handleiding’, continue aandacht voor transfer Cyclisch besprekingen: evaluatie, verfijning, bijstelling, terugkoppeling, vervolg

15

16 Beeldvorming: begeleidingsstijl & aanpassing omgeving

17 Beeldvorming ASS MCDD Dysthyme stoornis Gender Identiteits stoornis Moeder: Psychiatrische problemen Angst en depressie Vader Analfabeet Cognitieve beperking Arbeidsongeschikt Alcoholmisbruik Geen Afstemming In opvoeding Relatie problemen T87 V78 P102 Begeleiding ADL Sociaal Peuterniveau Emotioneel kleuterniveau

18 Visie op ouderschap Onlosmakelijke verbondenheid, ook wanneer ouders tijdelijk uit beeld zijn Relatie tussen kind en ouders is existentieel en onverbrekelijk Jeugdige ontleent identiteit aan ouders Band tussen kind en ouders is onvoorwaardelijk, ondanks alle problemen Zijnsverantwoordelijk / professionele verantwoordelijkheid Vraaggericht werken: regie mbt inhoud en doelen zoveel mogelijk bij cliënt(systeem) Opvoederschap kan tijdelijk overgedragen worden

19 Systeeminterventies Gezinsdiagnostisch onderzoek Psychosociale hulpverlening binnen het gezin Opvoedingsondersteuning Psycho-educatie VHT Meewerken ouders op de groep, mogelijk in combinatie met gebruik van het ouderappartement.

20 Opbrengsten opname Heldere diagnostiek Specifieke begeleidingsstijl Leren omgaan Met problematiek Passende woonplek Acceptatie Bij systeem Toekomst perspectief Ontwikkelings Stagnatie opgeheven

21 Casus 2 jongen 7 jr. onrust Geen afstemming Gooien voorwerpen Voorwerpen Kapot maken Agressief gedrag Niet luisteren Naar gezag Snel geprikkeld angstig Geen oogcontact Stemmings wisselingen Anderen Pijn doen Dwang Matig gedrag Ontwikkelings stagnatie

22 Voorgaand onderwijs- en hulpverleningsaanbod KDV KDC: 1 op 1 begeleiding, vastgelopen Intelligentieonderzoek Onderzoek naar gedrag Psychiatrisch onderzoek Medicatie Intelligentieonderzoek Poliklinisch onderzoek Machteloosheid thuis en bij omgeving

23 Beeldvorming Autistische stoornis Aandachtstekort Stoornis met Hyperactiviteit Matige zwakzinnigheid: 3;9 jr. KNO problematiek ADL niveau 3 jarige Sociaal Emotioneel 36 mnd Gemiddelde Ontwikkelingslft 2-4 jr

24 Opbrengsten Terug naar huis Helderheid In diagnostiek Specifieke Adviezen begeleidingsstijl Inzicht in spannings Opbouw en afvloeiiing Gerichte adviezen Voor gespecialiseerde dagbesteding Naschoolse opvang Intensieve Opvoedings ondersteuning Niveaus van functioneren Beperkingen En mogelijkheden

25 Vragen? Adviezen (producten, samenwerking, ontwikkeling e.d.)? Opmerkingen? www.dehondsberg.nl jvervoort@dehondsberg.koraalgroep.nl Afronding


Download ppt "De Hondsberg Centrum voor observatie, diagnostiek en (exploratieve) behandeling Een (nadere) kennismaking! Jessica Vervoort – Schel (behandelcoördinator)"

Verwante presentaties


Ads door Google