De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGN: Persoonlijk Budget Levensfase

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGN: Persoonlijk Budget Levensfase"— Transcript van de presentatie:

1 VGN: Persoonlijk Budget Levensfase
Procesondersteuning door Raet Online 7 december 2009

2 Aanwezig van Raet Joke van der Velpen, informatieanalist Benefit Planner Erik van Sermondt, informatieanalist Gemal Fons Ariëns, manager PD Beaufort Jeroen Baaij, presales consultant VGN 7 december 2009

3 De nieuwe verlofregelingen in de zorgsector
Afschaffing leeftijdgebonden regelingen Werknemers ontvangen van de werkgever ieder jaar een aantal uren budget al dan niet omgerekend naar geld. Het aantal uren is afhankelijk van: in-/uitdienst, percentage deeltijd, ziekte/arbeidsongeschiktheid (op basis van het laatste halfjaar) Nieuwe opbouw Wettelijk recht (144u) Bovenwettelijk recht (b.v. 22u) Levensfase budget (b.v. 35u) Rechten uit overgangsregeling Namen voor de nieuwe regelingen Persoonlijklevensfasebudget (PLB) (ZKH) Leeftijdfasebudget (LFB) (GGZ) Verlofbudget (Jeugdzorg) Vitaliteitsbudget (Jeugdzorg) Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) (VGN) …. VGN 7 december 2009

4 Bestedingsdoelen Uren Tijdelijk minder werken Ouderschapsverlof
Studietijd Vakantie …… Geld Levensloopregeling Pensioen …. De mogelijke bestedingsdoelen zijn afhankelijk van de betreffende CAO (er zijn verschillen) VGN 7 december 2009

5 Gehandicaptenzorg: Persoonlijk Budget Levensfase
166 vakantie-uren Persoonlijk Budget Levensfase M.i.v. 1 januari 2010 ontvangt elke werknemer, naast de 166 uur vakantie, een PBL van 20 uur voor dat kalenderjaar; M.i.v. 1 januari 2011 ontvangt elke werknemer een PBL van 25 uur voor dat kalenderjaar; M.i.v. 1 januari 2012 ontvangt elke werknemer een PBL van 30 uur voor dat kalenderjaar; M.i.v. 1 januari 2013 ontvangt elke werknemer een PBL van 35 uur voor dat kalenderjaar; Overgangsrechten VGN 7 december 2009

6 Uitgangspunten PBL wordt uitgedrukt in uren voor een voltijder; voor een parttimer naar rato. Bij indienst- en uitdiensttreding binnen een kalenderjaar naar rato over het aantal maanden dienstverband PBL wordt in geval van ziekte / AO opgebouwd over het laatste half jaar van de ziekte (naar rato); eenmaal opgebouwd verlof vervalt niet tijdens ziekte PBL-verlof kent geen verjaringstermijn PBL-verlof kan niet worden verzilverd Bij einde dienstverband kan het PBL-verlof overgedragen worden aan een nieuwe werkgever. VGN 7 december 2009

7 Overgangsrechten Elke werknemer behoudt recht op zijn huidige niveau aan leeftijdsafhankelijk verlof. Toekomstige aanspraken op leeftijdsafhankelijk verlof vervallen m.i.v Leeftijdsgroep krijgt bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd extra recht toegekend Werknemer van ontvangt een eenmalige storting in zijn budget Overgangsrecht is van toepassing op werknemers die op in dienst waren bij WG onder de CAO Gehandicaptenzorg Datum voor leeftijdsbepaling is Hoogte van verlof is inclusief de verlofuren uit PBL VGN 7 december 2009

8 Overgangsrecht 55 t/m 64 of ouder
Naast 166 uur vakantie een PBL van 184 uur 50 t/m 54 jaar per ,6 uur, geldende PBL aangevuld tot: 50 jaar: vanaf eerste maand 55: 80 uur PLB per jaar 51 jaar: vanaf eerste maand 55: 100 uur PLB per jaar 52 jaar: vanaf eerste maand 55: 120 uur PLB per jaar 53 jaar: vanaf eerste maand 55: 135 uur PLB per jaar 54 jaar: vanaf eerste maand 55: 150 uur PLB per jaar 45 t/m 49 jaar Eenmalig 200 uur vanaf eerste maand 55 Voorwaarde: op jaar in dienst binnen de zorgsector VGN 7 december 2009

9 Dit schema komt van www. nvz-ziekenhuizen. nl
Dit schema komt van Met dank aan medewerkers van Adelante-Zorggroep in Hoensbroek. VGN 7 december 2009

10 Proces CAO Verlofregeling Rechten Berekening Keuzepoces Werknemer
Afhandeling Uren Afhandeling Geld VGN 7 december 2009

11 Voorbeeld werknemer CAO Verlofregeling Rechten Berekening
Gehandicaptenzorg Rechten Berekening Vakantie 166u PBL: 20u Keuzepoces Werknemer Vakantie: 166u => Verlof PBL: 20u => 10u levensloop (€) Vakantie: 166u PBL: 10u Afhandeling Uren Afhandeling Geld Levensloopstorting 10u omgezet in € VGN 7 december 2009

12 Procesondersteuning Raet Online
CAO Verlofregeling Gehandicaptenzorg Rechten Berekening Vakantie: 166u PBL: 20u HR Beaufort  Keuzepoces Werknemer Vakantie: 166u => Verlof PBL: 20u => 10u levensloop (€) Benefit Planner  Vakantie: 166u PLB: 10u Afhandeling Uren Afhandeling Geld Levensloopstorting 10u omgezet in € HR Self Service Beaufort  HR Beaufort Gemal Direct  VGN 7 december 2009

13 HR Beaufort: rechtenberekening
Verlofregelingen Verlofsoorten Overgangsregelingen Berekening rechten Herrekening waar nodig Signalering overgangssituaties rechten Voedt keuzeproces en self services opnemen VGN 7 december 2009

14 HR Beaufort: verlofregelingen
VGN 7 december 2009

15 HR Beaufort: verlofsoorten
VGN 7 december 2009

16 PBL invoeren VGN 7 december 2009

17 Voorbeeld van verschillende verlofregelingen
Code Voorwaarden vakantie PBL Leeftijdsuren extra ingangsdatum 10Z Geboren na 1964 166 20 1 januari 2010 11Z 25 1 januari 2011 12Z 30 1 januari 2012 13Z 35 1 januari 2013 56Z Geboren in 1956 21,6 57Z Geboren in 1957 58Z Geboren in 1958 Z56 135 Eerste dag van de maand waarin men 55 jaar wordt (in 2011) Z57 120 Eerste dag van de maand waarin men 55 jaar wordt (in 2012) Z58 100 Eerste dag van de maand waarin men 55 jaar wordt (in 2013) Z59 Geboren in 1959 80 Eerste dag van de maand waarin men 55 jaar wordt (in 2014) VGN 7 december 2009

18 Benefit Planner: keuzeproces werknemer
Bronnen/doelen keuzeondersteuning werknemer Maakt effecten van keuzes inzichtelijk (oa op salaris) Bronnen uit Verlofrechtenberekening Beaufort Keuzes werknemer in uren/geld Boeking van de mutaties in Beaufort uren/geld Geldmutaties naar Gemal Urenrechten naar HR Self Service Beaufort VGN 7 december 2009

19 Kiezen besteding PBL Uren (Een deel) verlofsparen levensloopverlof
verlof opnemen verlofsparen levensloopverlof Maxium 175 uur Pre-pensioen VGN 7 december 2009

20 Ondersteuning Benefit Planner – PBL uren
verlofsparen levensloopverlof Maxium 175 uur 5 jaar Pre-pensioen VGN 7 december 2009

21 VGN 7 december 2009

22 Gebruik fotografie Tekst eerste niveau Tekst tweede niveau
Tekst derde niveau Tekst vierde niveau VGN 7 december 2009

23 VGN 7 december 2009

24 HR Self Service Beaufort: self services verlof
Biedt Verlof Self Services voor de manager en medewerker Omvat het totale proces Aanvragen/intrekken verlof Goedkeuren/afkeuren verlof De verlofkaart van de medewerker met rechten en opnames Inzicht in de aanwezigheid/afwezigheid Inzicht in het totaal van rechten en opnames Ondersteunt tijd-voor-tijd VGN 7 december 2009

25 Mijn Verlof voor de Medewerker
VGN 7 december 2009

26 Verlofoverzicht – rechten en saldo (ESS/MSS)
PBL PBL Lopende, vorige en volgende jaar “bijgewerkt” is de datum actueel verlofadm in Beaufort VGN 7 december 2009

27 Verlofoverzicht – opnames (ESS/MSS)
VGN 7 december 2009

28 Verlofoverzicht – rechtmutaties (ESS/MSS)
VGN 7 december 2009

29 Verlofaanvraag-stap-1 (ESS/MSS)
Bij een verlofaanvraag kan het bezettingsoverzicht worden geraadpleegd. Wanneer zijn mijn collega’s met vakantie? VGN 7 december 2009

30 Verlofaanvraag-stap-2 (ESS/MSS)
Aanvraag wordt automatisch omgezet naar uren per dag (te wijzigen) obv informatie uit Beaufort zoals contract en werkrooster VGN 7 december 2009

31 Bezettingsoverzicht (ESS/MSS)
Bezetting per functie inzichtelijk! Wanneer zijn mijn collega’s met vakantie? VGN 7 december 2009

32 Verlofkaart-print (ESS/MSS)
VGN 7 december 2009

33 Verlofadministratie voor de Manager
VGN 7 december 2009

34 Mijn afdeling: Tekenen van Verlof (MSS)
Tekenen van Verlofmutaties verloopt via het standaard tekenproces van HR Self Service waar ook de andere mutaties worden verwerkt. Incl. notificatie te-tekenen/afgekeurd VGN 7 december 2009

35 Mijn afdeling: Bezettingsoverzicht (ESS/MSS)
Bezetting per functie inzichtelijk ! VGN 7 december 2009

36 Mijn afdeling: Verlofsaldo overzicht (MSS)
VGN 7 december 2009

37 Integratie met Beaufort
Beaufort is de leidende verlofadministratie In Beaufort: Verlofregelingen Verlofrechtenberekening Contract en werkroosters Afwezigheid door ziekte Beaufort levert deze gegevens aan HR Self Service HR Self Service levert verlofmutaties aan Beaufort die daar worden verwerkt in de verlofadministratie Gegevensuitwisseling is onderdeel van de geautomatiseerde koppeling tussen Beaufort en HR Self Service VGN 7 december 2009

38 Verlof via Dienstroosterplanningsysteem?
Als Verlofplanning (voor een deel van de medewerkers) verloopt via het Dienstroostersysteem dan is het nog steeds mogelijk om HR Self Verlof te gebruiken voor de inzage in rechten en opnames. Voorwaarde is dat het Dienstroostersysteem de Verlofgegevens levert aan Beaufort. VGN 7 december 2009

39 Beaufort / Gemal Direct: keuzes in geld
Storting naar levensloopregeling Uitbetalen bij einde dienstverband / overlijden VGN 7 december 2009

40 Procesondersteuning Raet Online
CAO Verlofregeling Wij wensen u veel succes met de implementatie van de nieuwe regeling. Voor een helpende hand, vraag om Raet! Rechten Berekening HR Beaufort  Keuzepoces Werknemer Benefit Planner  Afhandeling Uren Afhandeling Geld HR Self Service Beaufort  HR Beaufort Gemal Direct  VGN 7 december 2009

41 VGN: Persoonlijk Budget Levensfase
Procesondersteuning door Raet Online 7 december 2009


Download ppt "VGN: Persoonlijk Budget Levensfase"

Verwante presentaties


Ads door Google