De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGN: Persoonlijk Budget Levensfase Procesondersteuning door Raet Online 7 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGN: Persoonlijk Budget Levensfase Procesondersteuning door Raet Online 7 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 VGN: Persoonlijk Budget Levensfase Procesondersteuning door Raet Online 7 december 2009

2 VGN 7 december 20092 Aanwezig van Raet Joke van der Velpen, informatieanalist Benefit Planner Erik van Sermondt, informatieanalist Gemal Fons Ariëns, manager PD Beaufort Jeroen Baaij, presales consultant

3 VGN 7 december 20093 De nieuwe verlofregelingen in de zorgsector Afschaffing leeftijdgebonden regelingen Werknemers ontvangen van de werkgever ieder jaar een aantal uren budget al dan niet omgerekend naar geld. Het aantal uren is afhankelijk van: in-/uitdienst, percentage deeltijd, ziekte/arbeidsongeschiktheid (op basis van het laatste halfjaar) Nieuwe opbouw –Wettelijk recht (144u) –Bovenwettelijk recht (b.v. 22u) –Levensfase budget (b.v. 35u) –Rechten uit overgangsregeling Namen voor de nieuwe regelingen –Persoonlijklevensfasebudget (PLB) (ZKH) –Leeftijdfasebudget (LFB) (GGZ) –Verlofbudget (Jeugdzorg) –Vitaliteitsbudget (Jeugdzorg) –Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) (VGN) –….

4 VGN 7 december 20094 Bestedingsdoelen Uren –Tijdelijk minder werken –Ouderschapsverlof –Studietijd –Vakantie –…… Geld –Levensloopregeling –Pensioen –…. De mogelijke bestedingsdoelen zijn afhankelijk van de betreffende CAO (er zijn verschillen)

5 VGN 7 december 20095 Gehandicaptenzorg: Persoonlijk Budget Levensfase 166 vakantie-uren Persoonlijk Budget Levensfase –M.i.v. 1 januari 2010 ontvangt elke werknemer, naast de 166 uur vakantie, een PBL van 20 uur voor dat kalenderjaar; –M.i.v. 1 januari 2011 ontvangt elke werknemer een PBL van 25 uur voor dat kalenderjaar; –M.i.v. 1 januari 2012 ontvangt elke werknemer een PBL van 30 uur voor dat kalenderjaar; –M.i.v. 1 januari 2013 ontvangt elke werknemer een PBL van 35 uur voor dat kalenderjaar; Overgangsrechten

6 VGN 7 december 20096 Uitgangspunten PBL wordt uitgedrukt in uren voor een voltijder; voor een parttimer naar rato. Bij indienst- en uitdiensttreding binnen een kalenderjaar naar rato over het aantal maanden dienstverband PBL wordt in geval van ziekte / AO opgebouwd over het laatste half jaar van de ziekte (naar rato); eenmaal opgebouwd verlof vervalt niet tijdens ziekte PBL-verlof kent geen verjaringstermijn PBL-verlof kan niet worden verzilverd Bij einde dienstverband kan het PBL-verlof overgedragen worden aan een nieuwe werkgever.

7 VGN 7 december 20097 Overgangsrechten Elke werknemer behoudt recht op zijn huidige niveau aan leeftijdsafhankelijk verlof. Toekomstige aanspraken op leeftijdsafhankelijk verlof vervallen m.i.v. 31-12-2009 Leeftijdsgroep 50-55 krijgt bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd extra recht toegekend Werknemer van 45-49 ontvangt een eenmalige storting in zijn budget Overgangsrecht is van toepassing op werknemers die op 1-10-2009 in dienst waren bij WG onder de CAO Gehandicaptenzorg Datum voor leeftijdsbepaling is 31-12-2009 Hoogte van verlof is inclusief de verlofuren uit PBL

8 VGN 7 december 20098 Overgangsrecht 55 t/m 64 of ouder –Naast 166 uur vakantie een PBL van 184 uur 50 t/m 54 jaar –per 1-1-2010 21,6 uur, geldende PBL aangevuld tot:  50 jaar: vanaf eerste maand 55: 80 uur PLB per jaar  51 jaar: vanaf eerste maand 55: 100 uur PLB per jaar  52 jaar: vanaf eerste maand 55: 120 uur PLB per jaar  53 jaar: vanaf eerste maand 55: 135 uur PLB per jaar  54 jaar: vanaf eerste maand 55: 150 uur PLB per jaar 45 t/m 49 jaar –Eenmalig 200 uur vanaf eerste maand 55 –Voorwaarde: op 31-12-2009 10 jaar in dienst binnen de zorgsector

9 VGN 7 december 20099 Dit schema komt van www.nvz-ziekenhuizen.nl. Met dank aan medewerkers van Adelante-Zorggroep in Hoensbroek.www.nvz-ziekenhuizen.nl

10 VGN 7 december 200910 Proces CAO Verlofregeling Rechten Berekening Keuzepoces Werknemer Afhandeling Uren Afhandeling Geld

11 VGN 7 december 200911 Voorbeeld werknemer CAO Verlofregeling Rechten Berekening Keuzepoces Werknemer Afhandeling Uren Afhandeling Geld Gehandicaptenzorg Vakantie 166u PBL: 20u Vakantie: 166u PBL: 10u Levensloopstorting 10u omgezet in € Vakantie: 166u => Verlof PBL: 20u => 10u levensloop (€)

12 VGN 7 december 200912 Procesondersteuning Raet Online CAO Verlofregeling Rechten Berekening Keuzepoces Werknemer Afhandeling Uren Afhandeling Geld Gehandicaptenzorg Vakantie: 166u PBL: 20u Vakantie: 166u PLB: 10u Levensloopstorting 10u omgezet in € Vakantie: 166u => Verlof PBL: 20u => 10u levensloop (€) HR Beaufort  Benefit Planner  HR Self Service Beaufort  HR Beaufort Gemal Direct 

13 VGN 7 december 200913 HR Beaufort: rechtenberekening Verlofregelingen Verlofsoorten Overgangsregelingen Berekening rechten Herrekening waar nodig Signalering overgangssituaties rechten Voedt keuzeproces en self services opnemen

14 VGN 7 december 200914 HR Beaufort: verlofregelingen

15 VGN 7 december 200915 HR Beaufort: verlofsoorten

16 VGN 7 december 200916 PBL invoeren

17 VGN 7 december 200917 Voorbeeld van verschillende verlofregelingen CodeVoorwaarden vakanti ePBLLeeftijdsurenextraingangsdatum 10ZGeboren na 196416620 1 januari 2010 11ZGeboren na 196416625 1 januari 2011 12ZGeboren na 196416630 1 januari 2012 13ZGeboren na 196416635 1 januari 2013 56ZGeboren in 195616621,6 1 januari 2010 57ZGeboren in 195716621,6 1 januari 2010 58ZGeboren in 195816621,6 1 januari 2010 Z56Geboren in 1956166135 Eerste dag van de maand waarin men 55 jaar wordt (in 2011) Z57Geboren in 1957166120 Eerste dag van de maand waarin men 55 jaar wordt (in 2012) Z58Geboren in 1958166100 Eerste dag van de maand waarin men 55 jaar wordt (in 2013) Z59Geboren in 195916680 Eerste dag van de maand waarin men 55 jaar wordt (in 2014)

18 VGN 7 december 200918 Benefit Planner: keuzeproces werknemer Bronnen/doelen keuzeondersteuning werknemer Maakt effecten van keuzes inzichtelijk (oa op salaris) Bronnen uit Verlofrechtenberekening Beaufort Keuzes werknemer in uren/geld Boeking van de mutaties in Beaufort uren/geld Geldmutaties naar Gemal Urenrechten naar HR Self Service Beaufort

19 VGN 7 december 200919 Kiezen besteding PBL (Een deel) verlof opnemen verlofsparen Uren levensloopverlof Maxium 175 uur Pre-pensioen

20 VGN 7 december 200920 Ondersteuning Benefit Planner – PBL uren verlofsparen Uren levensloopverlof Maxium 175 uur 5 jaar Pre-pensioen

21 VGN 7 december 200921

22 VGN 7 december 200922 Gebruik fotografie Tekst eerste niveau –Tekst tweede niveau  Tekst derde niveau –Tekst vierde niveau

23 VGN 7 december 200923

24 VGN 7 december 200924 HR Self Service Beaufort: self services verlof Biedt Verlof Self Services voor de manager en medewerker Omvat het totale proces –Aanvragen/intrekken verlof –Goedkeuren/afkeuren verlof –De verlofkaart van de medewerker met rechten en opnames –Inzicht in de aanwezigheid/afwezigheid –Inzicht in het totaal van rechten en opnames –Ondersteunt tijd-voor-tijd

25 VGN 7 december 200925 Mijn Verlof voor de Medewerker

26 VGN 7 december 200926 Verlofoverzicht – rechten en saldo (ESS/MSS) PBL Lopende, vorige en volgende jaar “bijgewerkt” is de datum actueel verlofadm in Beaufort PBL 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00

27 VGN 7 december 200927 Verlofoverzicht – opnames (ESS/MSS)

28 VGN 7 december 200928 Verlofoverzicht – rechtmutaties (ESS/MSS)

29 VGN 7 december 200929 Verlofaanvraag-stap-1 (ESS/MSS) Bij een verlofaanvraag kan het bezettingsoverzicht worden geraadpleegd. Wanneer zijn mijn collega’s met vakantie?

30 VGN 7 december 200930 Verlofaanvraag-stap-2 (ESS/MSS) Aanvraag wordt automatisch omgezet naar uren per dag (te wijzigen) obv informatie uit Beaufort zoals contract en werkrooster

31 VGN 7 december 200931 Bezettingsoverzicht (ESS/MSS) Bezetting per functie inzichtelijk! Wanneer zijn mijn collega’s met vakantie?

32 VGN 7 december 200932 Verlofkaart-print (ESS/MSS)

33 VGN 7 december 200933 Verlofadministratie voor de Manager

34 VGN 7 december 200934 Mijn afdeling: Tekenen van Verlof (MSS) Tekenen van Verlofmutaties verloopt via het standaard tekenproces van HR Self Service waar ook de andere mutaties worden verwerkt. Incl. e-mail notificatie te-tekenen/afgekeurd

35 VGN 7 december 200935 Mijn afdeling: Bezettingsoverzicht (ESS/MSS) Bezetting per functie inzichtelijk !

36 VGN 7 december 200936 Mijn afdeling: Verlofsaldo overzicht (MSS)

37 VGN 7 december 200937 Integratie met Beaufort Beaufort is de leidende verlofadministratie In Beaufort: –Verlofregelingen –Verlofrechtenberekening –Contract en werkroosters –Afwezigheid door ziekte Beaufort levert deze gegevens aan HR Self Service HR Self Service levert verlofmutaties aan Beaufort die daar worden verwerkt in de verlofadministratie Gegevensuitwisseling is onderdeel van de geautomatiseerde koppeling tussen Beaufort en HR Self Service

38 VGN 7 december 200938 Verlof via Dienstroosterplanningsysteem? Als Verlofplanning (voor een deel van de medewerkers) verloopt via het Dienstroostersysteem dan is het nog steeds mogelijk om HR Self Verlof te gebruiken voor de inzage in rechten en opnames. Voorwaarde is dat het Dienstroostersysteem de Verlofgegevens levert aan Beaufort.

39 VGN 7 december 200939 Beaufort / Gemal Direct: keuzes in geld Storting naar levensloopregeling Uitbetalen bij einde dienstverband / overlijden

40 VGN 7 december 200940 Procesondersteuning Raet Online CAO Verlofregeling Rechten Berekening Keuzepoces Werknemer Afhandeling Uren Afhandeling Geld HR Beaufort  Benefit Planner  HR Self Service Beaufort  HR Beaufort Gemal Direct  Wij wensen u veel succes met de implementatie van de nieuwe regeling. Voor een helpende hand, vraag om Raet!

41 VGN: Persoonlijk Budget Levensfase Procesondersteuning door Raet Online 7 december 2009


Download ppt "VGN: Persoonlijk Budget Levensfase Procesondersteuning door Raet Online 7 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google