De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie woonruimteverdeling gezamenlijke woningcorporaties HR Presentatie Gemeenteraad Teylingen, 19 april 2011 Te Huur Regio Holland Rijnland Tom Horn,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie woonruimteverdeling gezamenlijke woningcorporaties HR Presentatie Gemeenteraad Teylingen, 19 april 2011 Te Huur Regio Holland Rijnland Tom Horn,"— Transcript van de presentatie:

1 Visie woonruimteverdeling gezamenlijke woningcorporaties HR Presentatie Gemeenteraad Teylingen, 19 april 2011 Te Huur Regio Holland Rijnland Tom Horn, projectleider wrv

2 Agenda A.Woonruimteverdeling: wat is het? B.Huidige situatie: oud-HR versus Rijnstreek C.Gewenste situatie volgens de corporaties Te Huur Regio Holland Rijnland

3 A. Woonruimteverdeling: wat is het? Te Huur Regio Holland Rijnland

4 Verdelen van schaarste “Woonruimteverdeling is niets meer dan de beste manier om het merendeel van de woningzoekenden teleur te stellen.” Te Huur Regio Holland Rijnland

5 Wettelijke basis Huisvestingswet: Lokaal bestuur kan voor huurwoningen tot € 652 per maand regels stellen… na zorgvuldig overleg met corporaties Lokaal bestuur kan uitvoering aan corporaties overdragen… mits corporaties daar mee instemmen Te Huur Regio Holland Rijnland

6 Beleid woonruimteverdeling Toelatingscriteria: wie wel en wie niet? Passendheidscriteria: wie in welke woning? Volgordecriteria: wie is als eerste aan de beurt? Voorrangscriteria: wie is urgent en wie niet? Te Huur Regio Holland Rijnland

7 Woningzoekenden -Niet-zoekers: spaart inschrijftijd -Selectieve zoekers: zit goed maar wil beter -Snelzoekers: snelheid boven kwaliteit -Spoedzoekers: onhoudbare situatie Verschillende groepen met verschillende belangen Te Huur Regio Holland Rijnland

8 Verschillende starters -Jonge starters (jongeren die nog thuis wonen) -Oudere starters -Herstarters (o.a. na scheiding) -Starters van buiten de regio Dé starter bestaat dus niet… Te Huur Regio Holland Rijnland

9 De woningmarkt Te Huur Regio Holland Rijnland Ruimte op de sociale huurmarkt ontstaat als een huurder: een vrije sector woning huurt een woning koopt de regio verlaat naar een verzorgingstehuis gaat gaat samenwonen komt te overlijden een sociale nieuwbouwwoning betrekt

10 Gemeenten en corporaties Natuurlijke partners: -Via WMO beleid (doelgroepen, leefbaarheid, etc.) -Via sociale doelstellingen (statushouders, schuldhulpverlening, etc.) -Woningbouwopgaven Te Huur Regio Holland Rijnland Verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid vragen om gelijkwaardigheid

11 B. Huidige situatie: oud-HR versus Rijnstreek Te Huur Regio Holland Rijnland

12 De Regio Holland Rijnland

13 Kengetallen HR (oud)RIJNSTREEK AANTAL INWONERS AANTAL WONINGEN waarvan sociale huur 390.000 159.000 30% 128.000 50.000 30% HERKOMST VERHUIZERS uit de regio uit de andere regio elders 77% 1% 22% 72% 6% 22% INGESCHREVEN WONINGZOEKENDEN waarvan actief (min. 1x gereageerd) 69.692 28% 17.866 23% AANGEBODEN WONINGEN 2009 gemiddeld aantal reacties gemiddelde slaagkans 3.190 141 15% 862 42 17% URGENTIES toegekende aanvragen 200933878

14 Vergelijking woonruimteverdeelmodel HR (oud)RIJNSTREEK SYSTEEM hoofdzakelijk op basis van… Woonzicht.nl regionale verordening Woonmarkt Rijnstreek convenant CRITERIA toelatingscriteria passendheidscriteria volgordecriteria geen toelatingseisen doelgroepenlabels inschrijfduur + woonwaarde geen toelatingseisen doelgroepenlabels inkomen, bezetting inschrijfduur lokale beleidsruimte

15 C. Gewenste situatie volgens de corporaties Te Huur Regio Holland Rijnland

16 Aanleiding Holland Rijnland opgeschaald Van 2 systemen naar 1 systeem Knelpunten in huidige systematiek Europese regelgeving Maatschappelijke onvrede Nieuwe Huisvestingswet ????? Te Huur Regio Holland Rijnland

17 Visie corporaties Een zo open mogelijke regionale woningmarkt Met keuzevrijheid voor de woningzoekende Simpel en transparant Met lokale beleidsruimte voor lokale doelen Te Huur Regio Holland Rijnland

18 Eén minimale verordening met een convenant Zo open mogelijke regionale woningmarkt met zo min mogelijk regels Grotendeels regionaal en beperkt lokaal Doorstroming als middel en dus niet meer als basis voor het systeem zoals bij woonwaarde Te Huur Regio Holland Rijnland Uitgangspunten

19 Maatwerk bestaande voorraad Ten minste 70% van de vrijkomende woningen regionaal toewijzen Maximaal 30% mag lokaal worden toegewezen Op basis van lokale en openbare afspraken tussen gemeente en corporatie(s) Verantwoording achteraf Te Huur Regio Holland Rijnland

20 Maatwerk nieuwbouw Nieuwe sociale huurwoningen mogen met lokale voorrang worden toegewezen, maar alleen aan (lokale) doorstromers die een sociale huurwoning achterlaten. Te Huur Regio Holland Rijnland Winstpunten:  Maximale en gerichte doorstroming door nieuwbouw!  Volkshuisvestelijke en financiële vruchten van onrendabele investeringen worden lokaal geplukt!

21 Volgordecriterium inschrijfduur Alle woningzoekenden (zowel starters als doorstromers) volgens 1 criterium Met inschrijfduur kan de woningzoekende goed inschatten wanneer hij aan de beurt is En daar zijn zoekgedrag op aanpassen En niemand kan voordringen Kortom: Eenvoudig, begrijpelijk, transparant en rechtvaardig! Te Huur Regio Holland Rijnland

22 Overige punten Inkomenseisen en vermogenstoets Aanbodmodel blijft, met zoekopdracht Particuliere verhuur via dezelfde spelregels Uitstroom sociale koop bevorderen Beperkte urgentieregeling Model moet uitvoerbaar zijn voor corporaties En betaalbaar voor corporaties en woningzoekenden Te Huur Regio Holland Rijnland

23 Tot slot Graag dialoog met lokale partijen Aandacht voor alle belanghebbenden … zodat we de pijn zo eerlijk en goed mogelijk kunnen verdelen Te Huur Regio Holland Rijnland


Download ppt "Visie woonruimteverdeling gezamenlijke woningcorporaties HR Presentatie Gemeenteraad Teylingen, 19 april 2011 Te Huur Regio Holland Rijnland Tom Horn,"

Verwante presentaties


Ads door Google