De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planmatig differentiëren tijdens een instructieles 3 februari – KUL - binnenklasdifferentiatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planmatig differentiëren tijdens een instructieles 3 februari – KUL - binnenklasdifferentiatie."— Transcript van de presentatie:

1 Planmatig differentiëren tijdens een instructieles 3 februari – KUL - binnenklasdifferentiatie

2 Inzetten op brede basiszorg preventief remediërend Wat doen we systematisch voor iedereen? differentiatie Leerkrachten zijn professionals Leerkrachten zijn onderzoekers Het schoolteam is een lerende gemeenschap

3 Van theorie naar praktijk

4 Basiszorg onder de loep: in de klas Kernopdracht van iedere leerkracht: Maximaal ondersteunen van het leerproces van IEDERE leerling. Er wordt gewerkt aan Leerefficiëntie Leervaardigheden LeermotivatieLeerwinst vak- en vakoverschrijdende competenties op een systematische wijze PROACTIEF: Wat doe ik preventief tijdens de lessen? Ik ondersteun de leerling bij het efficiënt verwerken van de inhouden uit mijn lessen (aansluitend bij het eigen leerprofiel). Ik motiveer de leerling om met de inhouden van mijn lessen aan de slag te gaan (vanuit de eigen interesses). Ik daag de leerling uit om de inhouden vanuit mijn lessen te verwerken op een zo hoog mogelijk niveau (aansluitend bij de eigen leerstatus). Evalueren om te leren: Hoe krijgen we (leerkracht en leerlingen) zicht op de leervorderingen? REMEDIËREND: Welke remediërende acties voorzie ik? Ik zet gepaste acties op om de leerling te ondersteunen als ik heb vastgesteld dat leerling de inhouden niet efficiënt kan verwerken. Ik lever inspanningen als ik heb vastgesteld dat de leerling weinig/niet gemotiveerd is om met de inhouden aan de slag te gaan. Ik zet gepaste acties op als ik heb vastgesteld dat de leerling inhoudelijke problemen ervaart met de leerstof.

5 differentiatie kernbegrip toverwoord Hoe kan je positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen zodat er voor iedere leerling maximaal leerrendement wordt geboekt?

6 Hoe beginnen we er aan? Sleutelen aan een instructie les 2/3 van de leerkrachten Frans geeft aan (van soms naar regelmatig) aanbiedende werkvormen te gebruiken Bron: Peilingen - Brochures - Secundair onderwijs - Eerste graad - A-stroom Frans (2008) 84% van de leerlingen geeft aan elke of bijna elke les wiskunde te luisteren naar de uitleg van leerkracht Bron: Peilingen - Brochures - Secundair onderwijs - Tweede graad - ASO Wiskunde (2011)

7 A ctiverende D irecte I nstructie model Wat? Een model/lesaanpak om te differentiëren tijdens een instructieles (les die start met een voornamelijk leerkrachtgestuurde, klassikale fase) Hoe? Lesverloop in fasen Maximaal 3 groepen Doel? Basisdoelen beter bereiken met alle leerlingen Sommige leerlingen complexere doelen aanbieden Waarom? Afstemmen instructietijd en -vorm op de leerbehoefte Verhogen leerlingactiviteit tijdens leerproces Kort & bondig

8 Kijken met de differentiatie-bril naar het ADI-model 5 principes: Teaching up Studentgericht Eigenaarsschap Verbondenheid Evalueren om te leren 5 principes: Teaching up Studentgericht Eigenaarsschap Verbondenheid Evalueren om te leren Verhoogde Leermotivatie Leerwinst Leerefficiëntie Verhoogde Leermotivatie Leerwinst Leerefficiëntie

9 Het model ADI in detail Klassikale fase Opwarmer - Terugblik – oriëntatie instructie Begeleid inoefenen einde: toets/observatie Gedifferentieerde fase Verlengde instructie basisleerstof Extra instructie Begeleid inoefenen Extra hulp Zelfstandige verwerking basisleerstof Zelfstandige verwerking complexere leerstof KF Evaluatie van het lesverloop Pré-instructie Evaluatie Maximaal 20’ Minimaal 20’ +/- 5’

10 ADI en het LEERPROCES Wat willen we aanleren? Hoe willen we dit aanbrengen? Hoe verzamelen we gegevens om het leerproces van de leerling verder te sturen? Hoe kunnen we indien nodig bijsturen? ADI: Kader ligt vast wat betreft indeling en werkvormen

11 Wat willen/moeten we aanleren? Leerplandoelen Maar ook Leervaardigheden en -attituden Algemene vaardigheden en attituden: VOET/VOOD - SCHOOLEIGEN doelen Doorslaggevend bij de attestering Belangrijk in onze hedendaagse samenleving vertaling in lesdoelen

12 Lesmodel ADI en lesdoelen Gedifferentieerde fase Verlengde instructie basisleerstof Extra instructie Begeleid inoefenen Extra hulp Zelfstandige verwerking basisleerstof Zelfstandige verwerking complexere leerstof basis lesdoel(en) voor iedereen complexere lesdoel(en) voor een aantal leerlingen

13 Lesmodel ADI en lesdoelen Leerplandoelen basis lesdoel(en) complexere lesdoel(en) Welke ruimte bieden leerplandoelen? Wie? Op basis waarvan? Interpretatie Welke leerplandoelen zijn geschikt voor ADI?

14 Lesmodel ADI en lesdoelen Leerplandoelen basis lesdoel(en) complexere lesdoel(en) Welke ruimte bieden leerplandoelen voor interpretatie? Wie interpreteert? Op basis waarvan gebeurt de interpretatie? Gebruik van hulpmiddelen Inhoudelijk beheersingsniveau School Vakgroep Leerkracht Schoolkenmerken Leerkrachtkenmerken Leerlingkenmerken Leerlijn Welke leerplandoelen zijn geschikt voor ADI? Doelen die het best te bereiken zijn via instructie

15 Lesmodel ADI en lesdoelen Voorbeeld Nederlands A-stroom ET 11: De leerlingen kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun leestaken een aantal strategische vaardigheden toepassen. basis lesdoel(en) complexere lesdoel(en) Hulpmiddelen Stappenplan Ondersteunende vragen Schema Woordenlijst Beheersingsniveau Complexiteit tekst (lengte, lay-out, illustraties, bekendheid onderwerp,…) Interpretatie Geschikt voor ADI? basis lesdoel: de leerlingen kunnen zelfstandig een tekst van gemiddelde moeilijkheidsgraad voor niveau 1A oriënterend lezen. Ze kunnen met de nodige ondersteuning de doorlopen stappen expliciteren. complexer lesdoel: de leerlingen kunnen zelfstandig een tekst van hoger dan gemiddelde moeilijkheidsgraad voor niveau 1A oriënterend lezen. De leerlingen kunnen zelfstandig de doorlopen stappen expliciteren.

16 ADI-model The one and only? Zelfstandig werken / leren Werkvormen Differentiatie mogelijk

17 Waarom is ADI een goed startmodel ? Instructiemodel Transfereerbare vaardigheden Gewijzigde mind-set Verbindt beleid en leerkrachten Ruimte voor eigen visie en accenten

18 Hartelijk dank! wendy.luyckx@g-o.be The end…


Download ppt "Planmatig differentiëren tijdens een instructieles 3 februari – KUL - binnenklasdifferentiatie."

Verwante presentaties


Ads door Google