De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Respijtzorg werkconferentie ‘...respijt op maat Drenthe’ 15 april 2015 B. Bijl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Respijtzorg werkconferentie ‘...respijt op maat Drenthe’ 15 april 2015 B. Bijl."— Transcript van de presentatie:

1 Respijtzorg werkconferentie ‘...respijt op maat Drenthe’ 15 april 2015 B. Bijl

2 Beleid Hervorming en decentralisatie Oogmerk zorg en ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking aan te passen aan de wens om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Onmisbaar: mantelzorgers en vrijwilligers Daarom: stevige positie en goed ondersteunen

3 Beleid Verplichting college in Wmo: in ieder geval algemene voorzieningen die mantelzorger en vrijwilligerswerk ondersteunen en bevorderen. Integraal kijken: cliënt, mantelzorger en sociaal netwerk. Maatwerk moet de in een specifiek geval best passende ondersteuning bieden.

4 Beleid Niet een bepaalde voorziening maar gewenst resultaat staat centraal. Niet meer een aanspraak zoals kortdurend verblijf in de oude AWBZ. Mantelzorger moeten tijdig beroep kunnen doen op ondersteuning. Belang: voorkomen overbelasting.

5 Respijtzorg Vorm van ondersteuning Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te geven. Goed respijtbeleid verantwoordelijkheid gemeente. Effectiever, efficiënter en passender. Naast kortdurend verblijf: thuisopvang, dagopvang of inzet van informele zorg.

6 Gemeentelijk domein: respijtzorg Jeugdwet: artikel 2.3 lid 3 treffen van “voorzieningen die de ouders in staat stellen hun rol als verzorgers en opvoeders te blijven vervullen” Wmo 2015: artikel 1.1.1 - maatwerkvoorziening gericht op zelfredzaamheid - kortdurend verblijf in instelling ter ontlasting mantelzorg

7 WetWmo/JeugdwetWlzZvw BenamingRespijtzorgLogeeropvangEerstelijns verblijf Voor wie Ontlasten van de mantelzorg Mensen met Wlz indicatie die thuis wonen Tijdelijke behoefte aan medisch noodzakelijk verblijf AandachtspuntenKortdurend verblijf is één van de vormen van respijtzorg - Max. 2 etmalen per week. - Sparen - Wtzi-toelating In 2015 via Wlz subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015

8 Versterken, verlichten, verbinden Beleidsbrief 20 juli 2013 ‘Versterken, verlichten, verbinden’. Anders kijken naar mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en ondersteuning. Gemeenten en beroepskrachten moeten integraal de situatie van zowel cliënt als mantelzorger bezien. Goede ondersteuning, waar nodig op maat, mede met vrijwilligers. Goed samenspel

9 Versterken, verlichten en verbinden Versterken, omdat de positie van informele ondersteuning en zorg goed moet worden verankerd in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ. Verlichten, omdat juist vanwege de grote waarde van het geven van hulp en ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning verdienen. Verbinden, omdat de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionele zorg en de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, beter kan en moet.'

10 Versterken, verlichten en verbinden Versterken: Positie mantelzorger verankerd in Wmo en Wlz. Verlichten: Rekening houden met wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen bijdragen vraagt ook oog voor wat ze kunnen dragen. Verlichten zware emotionele en fysieke belasting. Verbinden: Van informele zorg en formele zorg. Betrekken bij gesprekken over behoefte formele zorg en ondersteuning cliënt.

11 Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning Gezamenlijke agenda eind 2014 - Organisaties van mantelzorgers en vrijwilligers - Aanbieders van zorg en welzijn - Organisaties van professionals - Cliëntorganisaties - Zorgverzekeraars Nederland - VNG en enkele individuele gemeenten

12 Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning Werkgroepen: - Samenspel formele en informele zorg - Goed toerusten mantelzorger en vrijwilliger - Deskundigheidsbevordering professional, mantelzorger, vrijwilliger - Vrijwilligers nieuwe stijl Agenda met veel acties van betrokkenen. Uitwerking en aanvulling in 2015.

13 Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning Vanuit deelnemers ook het belang van respijtzorg benoemd. Acties VWS: - In kaart brengen werkzame elementen van goede praktijkvoorbeelden - Samen met VNG: nieuwe handreiking respijtzorg voor gemeenten

14 En verder In 2015 ogen en oren open voor signalen Waar mogelijk wegnemen van belemmeringen voor uitvoering van beleid

15 Meer lezen Rapport ‘Respijtzorg op maat Drenthe’ www.mezzo.nl/mezzomodel www.expertisecentrummantelzorg.nl www.vng.nl www.invoeringwmo.nl/bibliotheek/adempauze-voor-mantelzorgers Vragen n.a.v. presentatie: Bas Bijl b.bijl@minvws.nl


Download ppt "Respijtzorg werkconferentie ‘...respijt op maat Drenthe’ 15 april 2015 B. Bijl."

Verwante presentaties


Ads door Google