De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loonruimte-overeenkomst Publieke sector 2015-2016 Informatie-bijeenkomsten juli 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loonruimte-overeenkomst Publieke sector 2015-2016 Informatie-bijeenkomsten juli 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Loonruimte-overeenkomst Publieke sector 2015-2016 Informatie-bijeenkomsten juli 2015

2 Agenda Proces Uitgangspunten FNV Inhoud op hoofdlijnen Berekening maatmannen Conclusie Centrale-model Ondertekening loonruimte-overeenkomst Tijdlijn Hoe nu verder?

3 Proces Impasse aan diverse onderhandelingstafels, waaronder politie. In eerste instantie verkenning tussen kabinet en sociale partners. Overleg met kader FNV (dus ook NPB) over draagvlak. Groen licht van kader om verder te verkennen, mits voldaan wordt aan de 7 uitgangspunten (volgende slide). FNV geeft aan pas te willen onderhandelen, als er voldoende informatie wordt prijsgegeven om consequenties voor leden goed te kunnen doorgronden. Overige centrales sluiten ‘loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016’.

4 Uitgangspunten FNV 1.Voldoende tijd om achterban te raadplegen of dit een begaanbaar pad is. 2.Met uitzondering van pensioen, alle versoberingen van tafel. 3.Voor 2015 naast de incidentele €500, ook een structurele loonsverhoging. 4.De vrijval moet niet opnieuw hoeven te worden uitonderhandeld op de sectortafels, afspraken gelden voor alle sectoren. 5.Er moet een anti-flex agenda inzitten. 6.Nimmer een politiek opgelegde nullijn. 7.Reparatie 3 e jaar WW.

5 Inhoud op hoofdlijnen (1/3) Verlaging van de ABP-premie: -Het werkgeversdeel van deze premiedaling wordt direct en volledig doorbetaald naar het primair loon. -Daling werknemersdeel heeft positief effect op netto-salaris. Het primaire loon stijgt in de periode 2015- 2016 in totaal met 5,05%

6 Inhoud op hoofdlijnen (2/3) 20152016Structurele loonsverhoging Vrijval ABP 20150,8% Vrijval ABP 20161,4% Verhoging 2015 structureel (per 1 september, geen terugwerkende kracht) 1,25% Verhoging 2016 structureel1,6% Eenmalige nominale verhoging (bruto, naar rato van % dienstverband) € 500,- TOTAAL2,05% (plus € 500 eenmalig) 3,0%5,05% (plus € 500 eenmalig)

7 Inhoud op hoofdlijnen (3/3) “De hier gemaakte afspraken zijn bindend voor de betreffende sectorale cao-tafels, tenzij sociale partners aan de sectorale tafels gezamenlijk besluiten tot een andere besteding”. “Daarnaast blijft de ruimte bestaan om aan de sectortafel met elkaar in gesprek te blijven over andere arbeidsvoorwaarden.” “Partijen spreken af dat de overeengekomen maatregelen door hun vertegenwoordigers in de Pensioenkamer 1 op 1 bekrachtigd zullen worden in de pensioenregeling.” “Mocht zich onverhoopt de situatie voordoen dat het ABP genoodzaakt wordt om tot korten over te gaan, dan zullen ondertekende partijen, in open en reëel overleg, de mogelijkheid van incidentele premieopslag bezien, te financieren uit de dan beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte”.

8 Berekening maatmannen

9 Conclusie (1/2) Onvoldoende helder wat de consequenties voor oudere en met name jongere collega’s zijn, dus onvoldoende basis voor FNV om te onderhandelen. Loonruimte 2016 is verschoven naar 2015, dus geen extra ruimte. Geen passage over anti-flex. Geen afspraken over andere versoberingen en nullijn voor de toekomst. 3 e jaar ww-reparatie ontbreekt.

10 Conclusie (2/2) Toezeggingen m.b.t. de 7 uitgangspunten die in de verkennende gesprekken door kabinet zijn gedaan, komen niet terug in akkoord! Loongroei wordt voor belangrijk deel gefinancierd door minder pensioenpremie af te dragen!

11 Kortom…

12 Centrale-model FNVCNVVCP ACOPCCOOPCMHFAC NPB ACP VMHPANPV

13 Ondertekening loonruimte-overeenkomst FNV/ ACOP CNV/ CCOOP VCP/ CMHF AC Nee! Ja!

14 Tijdlijn 10 juli: Loonruimte- overeenkomst 14 juli: DNB verlaagt rente 15 juli: berichtgeving ABP 16 juli: gesprek Minister van der Steur Overeenkomst tussen 3 vakcentrales. FNV tekent niet! NPB is aangesloten bij FNV. Overeenkomst tussen 3 vakcentrales. FNV tekent niet! NPB is aangesloten bij FNV. Gevolg: lagere dekkingsgraad, hogere pensioen- premies. “Onderhande- lingsakkoord ambtenaren leidt tot versobering pensioen- regeling.” Minister houdt vast aan overeenkomst, maximale ruimte is 5,05%.

15 Hoe nu verder? NPB organiseert 40 informatiebijeenkomsten voor leden en niet leden. – Andere bonden organiseren de komende weken ledenraadplegingen. Gezamenlijke politiebonden komen 24 juli bij elkaar: – Standpunt afzonderlijke bonden helder. – Gaan we samen verder of niet? FNV maakt maatmannen berekeningen om effecten inzichtelijk te maken. FNV onderzoek juridische stappen.

16 Vragen ???

17 SAMEN STERK!


Download ppt "Loonruimte-overeenkomst Publieke sector 2015-2016 Informatie-bijeenkomsten juli 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google