De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkteams Wat, hoe en waarom.. Wat doen de Wijkteams? 1.Informeren 2.Signaleren 3.Inspireren en verbinden 4.Versterken 5.Samen bouwen Wijkteams bestaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkteams Wat, hoe en waarom.. Wat doen de Wijkteams? 1.Informeren 2.Signaleren 3.Inspireren en verbinden 4.Versterken 5.Samen bouwen Wijkteams bestaan."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkteams Wat, hoe en waarom.

2 Wat doen de Wijkteams? 1.Informeren 2.Signaleren 3.Inspireren en verbinden 4.Versterken 5.Samen bouwen Wijkteams bestaan uit betrokken bewoners van een wijk, die vanuit het perspectief van bewoners met de overige partners in de wijkaanpak samenwerken aan de leefbaarheid (van sociaal tot fysiek tot veilig) en participatie in hun wijk. (= definitie uit de beleidsnota) HOE:

3 Informeren Informeren (ook betrekken, inspireren en signaleren) bewoners via Wijkkranten / nieuwsbrieven Websites Bewonersavonden Enquêtes Persoonlijke gesprekken Informeren anderen vanuit bewoners Bron van informatie over de wijk Adviserende rol richting gemeente, gemeenteraad, corporaties, politie, sociale teams, etc. Collectief geheugen De Wijkteams

4 Signaleren De Wijkteams Zijn de oren en ogen van de wijk

5 Inspireren en verbinden De Wijkteams Nemen initiatief tot organiseren van activiteiten die er anders niet (meer) zouden zijn Betrekken andere bewoners en organisaties in de wijk en verbinden ze met elkaar. Kunnen snel schakelen doordat ze dicht bij betrokkenen zitten Veel inspirerende activiteiten die bijdragen aan welzijn en betrokkenheid van mensen

6 Versterken De Wijkteams Geven stem aan bewoners Zetten belangen van de bewoners op de kaart in het scala van belangen Zijn wegwijzer en ondersteuner bij bewonersinitiatieven

7 Samen bouwen De Wijkteams Brengen actieve bewoners samen Activeren, betrekken (nog) niet actieve bewoners Werken samen aan leefbaarheid met wijkpartners Zijn regelmatig schakel tussen bewoners en instanties als de gemeente

8 Kracht van Wijkteams Bewoners onder bewoners Geeft vertrouwen Kennis van wijk en bewoners door daar (zeer) actief te zijn en kleinschaligheid werkgebied Persoonlijke benadering Netwerken op buurt-, wijk- en stadsniveau en onderling

9 Kracht van Wijkteams Creëren draagvlak voor veranderingen Door: Informeren Samenwerkingsstructuur wijkteams en wijkpartners Participatie / adviesrecht: meedenken vooraf en mee doen Taal van bewoners te gebruiken

10 Kracht van Wijkteams Stellen kennis, kunde en tijd gratis ter beschikking Veelal hoogopgeleide krachten (ruim 75% WO of HBO) Tijdsbesteding tussen 5 – 100 uur per maand per wijkteamlid Relatief kleine investering Heel veel uren gratis professionals

11 2015 en verder…

12 Decentralisatie Wmo en transities bezuinigingen Actieve burgers Zelfredzaamheid Mee doen Eigen kracht Verantwoordelijkheid nemen (en krijgen) HOE ?

13 Wat werkt? (Volgens databank Effectieve sociale interventies van Movisie) Mensen die aanzwengelen, initiëren, proces begeleiden, sturen, mobiliseren Persoonlijke benadering Aansluiten bij behoeften en capaciteiten Zorgen voor laagdrempeligheid om te participeren Empowerment Samenwerken met belanghebbende partijen Gewoon (klein) beginnen

14 Wijkteams! als brug tussen politiek, gemeente, instanties en bewoners Wijkcoördinatoren en wijkteamleden

15 Projecten 2013 ofwel: waarom doen wij dit?.

16 Boodschappenservice Gestart: najaar 2010, iedere vrijdagmorgen Initiatief: wijkteam Nieuwe Park; opgepakt door Hoogvliet Reden: wijkteam signaleerde dat verhuizing supermarkt bereikbaarheid voor minder mobiele bewoners uit de wijk onder druk zette; via netwerk probleem bevestigd en met hen naar oplossingen gezocht. Samenwerking: - Wijkteam / 8 vaste vrijwilligers: coördinatie, communicatie en begeleiding - Hoogvliet: regelt en betaalt het busvervoer - GSG praktijkschool Het Segment: leerlingen zorg & welzijn begeleiden - Julianastaete, Gouwestein en Huize Winterdijk, ca. 40 cliënten per week - ID college: begeleiding voor rolstoelgebruikers Julianastaete Belangrijkste neveneffect: bevorderen sociale contacten; het is een 'uitje'. Tevens bijdrage aan schoolopleidingen.

17 Raambuurt Mensen verbinden want dat is wat er met heel veel activiteiten gebeurd. Zeskamp Oranjeboulevard diverse groenprojecten speelkast enz.

18 “Het allerliefste ben ik ergens” Samenbrengen van kinderen met anderen: 2 scholen met ouderen 1 school met bewoners van een gezinsvervangend tehuis 1 school met kinderen van kinderdagcentrum Bloemendaal Financiering door wijkteam en Oranjefonds Andere partners dan gebruikelijk (scholen, instellingen) Voorwaarde: na het project samen dingen doen, en dat gebeurt: Samenzang ochtenden, spelletjes doen e.d. Een klas heeft een bezoek gebracht aan het gezinsvervangend tehuis: wat is dat eigenlijk?

19 Het Mirakel van de Sluis: Stolwijkersluis Verbinden door cultuur, Geschiedenis, Oud en jong, Actieve betrokkenheid bewoners, Voor heel Gouda

20 Achterwillens: opnieuw een wijkteam! Voorbeelden van activiteiten 2013 Maandagmiddagclub 6-12 jr Kerstontbijt voor kinderen Taal- en inburgeringslessen Speelochtenden 0-4 jaar plus ouder(s) Bewegen met Selda Sport voor 12-16 jaar Lampionnenoptocht met 100 kinderen Wijkschouw Wijkgebouw opknappen  Vanaf 2012 nieuw Wijkteam na noodoproep  Inzetten op zichtbaarheid d.m.v. aansprekende Wijkkrant aansprekende activiteiten (bijv. bazaar, bewonersavond hondenbeleid en OV) werken aan leefbaarheid in aandachtsbuurt Oud-Achterwillens  Nu: aanzuigende werking. Steeds meer mensen actief als vrijwilliger. Van 1 naar > 20 Inloopspreekuur wijkagent, wijkverpleegkundige, woningbouw, wijk coördinator gemeente, Wijkteam Verkiezingsdebat Bewonersavond hondenbeleid en OV Vreedzame school Koninginnedagviering Multiculturele vrouwenavonden Portiekschoonmaak Aandachtbuurtproject

21 Wat hebben we bereikt? MENSEN !


Download ppt "Wijkteams Wat, hoe en waarom.. Wat doen de Wijkteams? 1.Informeren 2.Signaleren 3.Inspireren en verbinden 4.Versterken 5.Samen bouwen Wijkteams bestaan."

Verwante presentaties


Ads door Google