De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Handleiding voor een workshop rond ethische dilemma’s Johan Vanmarcke – RC Diksmuide-Westkust.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Handleiding voor een workshop rond ethische dilemma’s Johan Vanmarcke – RC Diksmuide-Westkust."— Transcript van de presentatie:

1 1 Handleiding voor een workshop rond ethische dilemma’s Johan Vanmarcke – RC Diksmuide-Westkust

2 2

3 Agenda 3 Inleiding door Johan Vanmarcke voorzitter districtscommissie beroepsactie & ethiek Ontstaan van de workshop Johan Vanmarcke Uitleg omtrent praktische organisatie van de workshop Yves Fassin lid van de districtscommissie ethiek De workshop André Berkvens lid van de districtscommissie ethiek Besluit Jan Vandenbulcke Algemene conclusie Johan Vanmarcke

4 Vooral een inleiding over Beroepsethiek –Ethiek binnen de Rotarywerking Niet –Innemen van (Rotary-)standpunten –Zich uitspreken over wat goed of slecht is –Andere ethiek: in het privéleven, in de opvoeding, …  Ethiek bespreekbaar maken in de club  Wat Rotary ? Wat willen we brengen binnen Rotary ? 4

5 Van ethiek kan een ondernemer niet eten, maar je beroep ethisch voeren zorgt wel voor het welslagen van je carrière Eerlijk zaken doen en je collega’s daarvoor motiveren Beroepsethiek en integriteit Algemeen 5

6 Is een moreel vraagstuk…… waar je (onverwachts) mee geconfronteerd wordt, waarvoor je voor jezelf een uitweg zoekt, een oplossing die gestuurd wordt door je ingesteldheid, gevoel, ervaring enz. Een ethisch dilemma : 6

7 Beroepsgeheim Bonussen Aanwerving Verkoopstrategie Veiligheid Belangenvermenging … Een aantal mogelijke onderwerpen: Beroepsethiek: 7

8 Per tafel bieden we een hetzelfde moreel vraagstuk aan Iemand leest de tekst voor Jullie bespreken gedurende vijf minuten het dilemma De voorlezer noteert de antwoorden De zesde minuut vormt hij zijn antwoord Hij wordt gevraagd het antwoord voor te lezen Confrontatie met ethiek 8

9 Het Dilemma 9

10 Toelichting van de antwoorden per tafel. 10

11 Gevoelens van vandaag Opvoeding, cultuur en geloof Onze ervaringen Ons “geweten” Onze intuïtie Wat heeft onze antwoorden beïnvloed? 11

12 Geen eenduidig antwoord Geen «ja of nee» kwestie; d.i. een dilemma Andere antwoorden volgens invalshoek Moraliteit ….. Wat vind je terug in de antwoorden? 12

13 Naar elkaar luisteren ! 13

14 Is de vraag wel juist gesteld? Is de vraag goed gedefinieerd? Is het wel mogelijk wat men hier voorlegt? Wat zijn de reële feiten? Controleer je input Hoe ethisch de meest verantwoorde beslissing nemen? 14

15 In welke context vindt dat plaats? –Plaats, tijd, religie, cultuur… Pas op met vermoedens en interpretaties Vermijd persoonlijke selecties Zijn er hier wetten van doen? Reglementen, voorschriften, deontologische code? Wat is de historiek? Of de aanleiding? Controleer je omgeving Feiten & facts 15

16 Verzamel vergelijkbaar feitenmateriaal Zoek analoge problemen Onderzoek of het je helpt om beter te interpreteren, evalueren en relativeren Kan je het met iemand bespreken? Controleer je visie Feiten en facts 16

17 Te snel en onvoldoende geargumenteerd standpunt innemen. Media nemen vaak binnen enkele uren een onvolledig, ongenuanceerd soms eerder spectaculair, populistisch of commercieel standpunt in. Overwicht van emotionele op rationele argumenten. Enkele valkuilen 17

18 Onvoldoende explicitering van de aangewende terminologie. Iedereen doet het, dus ik ook. Twee maten en twee gewichten. Enkele valkuilen (vervolg) 18

19 1.Is het waar? 2.Is het billijk voor alle betrokkenen? 3.Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? 4.Komt het alle betrokkenen ten goede? De 4 Rotary - vragen zijn waarden, geen normen! “Doe anderen niet aan wat je niet wilt dat die anderen jou aandoen” De vier Rotary-vragen: Ethische waarden van Rotary 19

20 20

21 Communiceer je waarden Maak dat je medewerkers, collega’s een lijn zien in je beslissing Zoek objectieve parameters, deel die mee en geef hierin inspraak Hou je aan je procedure. “Keep it simple” Beoordeling en evaluatie 21

22 22


Download ppt "1 Handleiding voor een workshop rond ethische dilemma’s Johan Vanmarcke – RC Diksmuide-Westkust."

Verwante presentaties


Ads door Google